WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Підготовка до подружнього життя – важливий напрям ґендерної соціалізації - Реферат

Підготовка до подружнього життя – важливий напрям ґендерної соціалізації - Реферат

психологічні потреби.
Довгий час учені вважали, що чоловік психологічно здоровіший, якщо він відповідає традиційним уявленням про мужність. Тепер все більшого розповсюдження отримує точка зору, що чоловіча ґендерна роль може бути джерелом тривоги і напруженості через те, що деякі її аспекти дисфункційні й суперечливі.
Роль психологічних чинників у творенні сприятливого морального клімату сім'ї важко переоцінити. Тому кожна молода людина, яка вступає в шлюб, повинна пройти серйозну психологічну підготовку, основні завдання якої ми сформулювали так: формування спрямованості на іншу людину, розуміння її психології, зовнішніх проявів її внутрішніх станів; розвиток вміння помічати переживання іншої людини, психологічно підтримувати, психологічно розвантажувати, "погладжувати", випереджати бажання; формування таких психологічних рис, як емпатія, емоційна гнучкість, емоційна стабільність, пластичність, лабільність, розуміння потреб партнера; поблажливість, терпеливість, адаптивність, здатність поступитись; розвиток психологічної привабливості кожної особистості школяра, здатність до контакту з іншими людьми, вміння спілкуватись і співпрацювати, йти назустріч; розвиток розуміння психології дружби і кохання, їх внутрішньої діалектики; ознайомлення молоді з основами морально-психологічного клімату сім'ї, етапами досягнення подружньої сумісності, умовами гармонізації сімейних стосунків; навчання розумінню психологічних відмінностей чоловіка і жінки, умінню враховувати їх у міжстатевому спілкуванні; формування здатності самостійно долати перманентно виникаючі психологічні проблеми, готовності і вміння регулювати складні конфліктні ситуації в міжособистісному спілкуванні та сім'ї; ознайомлення з основними типами темпераменту, характеру та формування вміння враховувати їх у міжособистісному спілкуванні; озброєння прийомами саморегуляції, зняття стресів, методикою самоконтролю і самокорекції поведінки та особистісних якостей; ознайомлення з різноманітними методами і прийомами вивчення людини.
Психологічне здоров'я сім'ї - це комплексний узагальнений показник соціально-психологічної активності її членів у внутрішньосімейних стосунках, в соціальному середовищі і професійній сфері їх діяльності; це інтеґральний показник функціонування сучасної сім'ї, що відображає якісну сторону соціальних і психолого-педагогічних процесів, що протікають в ній.
До основних критеріїв психологічного здоров'я сім'ї В. С. Торохтій відносить:
1. Подібність сімейних цінностей, що відображає співпадання, орієнтацій ну єдність поглядів, ставлень членів сім'ї до загальнолюдських норм, правил, принципів формування, розвитку й функціонування сім'ї як малої соціальної групи.
2. Функціонально-ролева узгодженість, що являє собою динамічний показник психологічного здоров'я сім'ї і відображає рівень розвитку таких соціально-психологічних механізмів внутрішньосімейної взаємодії, як взаєморозуміння, взаємодопомога, взаємодовіра, взаємо терпіння. Цей показник передбачає високий ступінь синхронності дій членів сім'ї.
3. Соціально-ролева адекватність, яка зумовлюється ролевою структурою сім'ї і відображає рівень реалізації міжособистісних, внутрішньосімейних очікувань від кожного члена сім'ї очікують виконання певної ролі (батько - чоловік, лідер годувальник, опора і т. п.; дружина - матір, хазяйка, берегиня і т. п.; діти - помічники батьків, опора в майбутньому, спадкоємці тощо).
4. Емоційна задоволеність, що показує характер емоційного сприйняття один одного і повага в сім'ї, ступінь емоційної близькості, є джерелом психологічного розвантаження і підтримки всіх її членів. Вона визначається багатьма факторами: рівнем освіти батьків, мотивами шлюбу, характером подружніх стосунків, цілями виховання дітей, методами досягнення результату тощо.
5. Адаптивність у сімейних стосунках характеризується здатністю насамперед дорослих членів сім'ї пристосуватися до соціально-психологічної атмосфери сім'ї після трудового дня, створювати комфортність емоційного фону стосунків, не допускати так званого "синдрому згорання", комунікативного перенасичення, наростання дратівливості тощо.
6. Установка на сімейне довголіття - постійний потяг до нових соціальних ролей, розумні їх планування і підтримання активності всіх членів сім'ї в їх досягнення. Невід'ємним атрибутом будь-якої здорової сім'ї є найближчі і перспективні сімейні цілі [51].
Важливим чинником психологічного здоров'я сім'ї є психологічна сумісність - обопільне сприйняття партнерів по спілкуванню й спільній діяльності, засноване на оптимальному поєднанні - подібності чи взаємодоповненні - ціннісних орієнтацій, особистісних і психофізіологічних особливостей. Найважливішими факторами формування (чи неформування) подружньої сумісності є особисті риси подружжя та їх уміння вирішувати різноманітні проблеми, бути в гармонії один з одним. У разі відсутності цих умінь нерідко виникають конфліктні ситуації як наслідок несумісності якихось сил всередині однієї особистості чи між подружжям. Важливо враховувати й індивідуально-психологічні особливості кожного з подружжя.
Існує два підходи до розуміння сумісності:
1. Сумісність - це два набори якостей і рис, які відповідають один одному подібно до того, як конфігурація ключа відповідає прорізові замка (наприклад, дружна сім'я, в якій прагнення до лідерства в одного з подружжя підкріплюється бажанням підпорядкуватись у другого).
2. Сумісність виникає не на основі подібних чи доповнюючих одна одну якостей, а завдяки прагненню подружніх партнерів до поступок, взаєморозуміння, завдяки активному пошукові гармонійних стосунків.
Можна сказати, що в першому випадку сумісність - це потенційна можливість щасливих сімейних стосунків. Сумісність же, заснована на вмінні враховувати інтереси іншої людини, є реальною гарантією успішного шлюбу.
Люди можуть бути різними за: віком, фізичними даними, здоров'ям, інтелектом, рівнем освіти й культури, віросповіданням, національністю, належністю до різних національних культур, соціальною належністю, професійними інтересами, уподобанням, захопленнями, різним ставленням до ведення домашнього господарства і відповідною підготовкою.
Люди є різними за провідними репрезентативними системами. Вони отримують інформацію про оточуючий світ за допомогою органів чуттів - вони бачать, чують, відчувають. Але в кожного є свої улюблені "двері сприйняття", через які найбільше сприймається інформація. В психології це називається провідною репрезентативною системою. Ці системи бувають аудіальні (коли людина в основному сприймає світ через слух), візуальні (зір) і кінестичні (коли основна інформація про світ йде через відчуття). Якщо в шлюбі зустрічаються люди з різними провідними репрезентативними системами, вони просто можуть говорити наче різними мовами. Ось, наприклад, чоловік приходитьпізно додому, обіймає дружину і говорить, що затримався на засіданні. Чоловік - кінестетик, і за його внутрішнім переконанням, до жінки достатньо ніжно і

 
 

Цікаве

Загрузка...