WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Підготовка до подружнього життя – важливий напрям ґендерної соціалізації - Реферат

Підготовка до подружнього життя – важливий напрям ґендерної соціалізації - Реферат

відповідях слово "жіночність" асоціюється зі слабкістю, зніженістю, безхарактерністю тощо. Багато хто під жіночністю розуміє реально побутове призначення жінки. Не відрізняються суттєво і думки дівчат щодо "жіночності". На їх думку, жінка повинна вміти шити, в'язати, смачно готувати і приймати гостей, тобто "вміти все".
Порівнюючи відповіді хлопців і дівчат щодо аналізу еталонів мужності і жіночності, відзначимо кілька істотних моментів. Стереотипи жіночності у них подібніші, ніж стереотипи мужності. У хлопців стереотипи мужності і жіночності диференційованіші між собою, ніж у дівчат. Негативні характеристики включені в стереотипи "своєї статі", причому у хлопчиків це виражено сильніше. Стереотип мужності у сприйнятті хлопчиків включає в себе позитивні інструментальні характеристики (рішучий, незалежний, енергійний, сильний, впевнений) і негативні емоційно-комунікативні характеристики (дратівливий, егоїстичний, несправедливий, нещирий). В стереотипі мужності у дівчат на перший план виходять емоційно-комунікативні характеристики (добрий, діяльний, чуйний), на відміну від автономніших факторів у хлопчиків. Стереотип жіночності у хлопчиків представлений переважно емоційно-комунікативними характеристиками. У дівчат же позитивні емоційно-комунікативні характеристики доповнюються інструментальними.
У результаті опрацювання наукової літератури та проведення констатуючого експерименту ми сформулювали основні завдання моральної підготовки учнівської молоді до сімейного життя, реалізація яких і визначала зміст експериментальної роботи: формування почуття сім'янина, готовності заводити свій дім; вироблення високоморальних уявлень про дружбу і кохання, про честь і гідність у міжстатевих стосунках, критичного ставлення до невірних установок по відношенню до іншої статі - негативізму, споживацтва, егоїзму, байдужості тощо; формування у кожної молодої людини таких моральних рис, як: доброта, чуйність, обов'язок, ніжність, терпеливість, турботливість, вірність, тактовність, стриманість, принциповість, доброзичливість, вміння слухати і бажання зрозуміти іншу людину тощо; ознайомлення зі системою стандартів, вказівок, нормативів, яким повинна відповідати людина тієї чи іншої статі, які в сукупності утворюють поняття "статева роль", з правилами подружнього етикету, культурою і етикою поведінки в сім'ї; формування оцінних суджень учнів з питань взаємин подружжя, батьків і дітей; організація широкого досвіду нестатевої любові.
Будь-якому школяру, котрий отримує документ про середню освіту, мають бути відомі елементарні норми сімейного законодавства. На жаль, як показали результати опитування, переважна більшість з них не володіє необхідною інформацією. Лише 7,8 % з 890 опитаних старшокласників знайомі з основними принципами сімейного права, 26,1 % розуміє правові наслідки недійсних та незареєстрованих шлюбів; 31,7 % допускають громадянський шлюб без його державної реєстрації. 49,8 % старшокласників не мають уявлення про особисті правостосунки подружніх партнерів та стосунки майнового характеру. 72,4 % опитаних школярів не ознайомлені з кримінальною відповідальністю за незаконне проведення абортів, ухилення від лікування венеричних захворювань тощо.
У ході діагностичного зрізу ми виясняли ставлення старшокласників до розлучень, розуміння їх правових основ та наслідків. Для початку вони відповідали на пряме запитання: "Як Ви ставитесь до висловлювання: "Розлучення - серйозна життєва невдача"?. Відповіді розподілились таким чином (таблиця 5).
Таблиця 5
Відповіді старшокласників шкіл Тернопільщини на питання "Як Ви ставитесь до вислову:
"Розлучення - серйозна життєва невдача"?", %
Варіанти відповідей Юнаки Дівчата
Підтримую 52,4 58,2
Не підтримую 24,1 29,9
Важко сказати 20,3 7,8
Немає відповіді 3,2 4,1
Той факт, що лише трохи більше від половини опитаних вважають розлучення життєвою невдачею, засвідчив, що школярі не до кінця розуміють усіх соціальних, економічних, демографічних, психологічних та педагогічних наслідків цієї проблеми.
Для уточнення ставлення школярів до розлучень ми запропонували їм питання: "Яке з наведених тверджень щодо розлучення відповідає Вашій точці зору?". Твердження і позиція школярів наведені в таблиці 6.
Таблиця 6
Ставлення старшокласників Тернопільщини до проблем розлучень, %
Варіанти тверджень Юнаки Дівчата
Розлучення - завжди нещастя для сім'ї 48,2 51,4
Розлучення - один з методів вирішення сімейних проблем 18,4 14,2
Розлучення - неминучий супутник сучасної сім'ї 14,7 11,2
Розлучення - це не сімейна невдача, а помилка у виборі партнера, яку необхідно виправити 5,5 7,7
Інша відповідь 10,8 14,2
Немає відповіді 2,4 1,3
Дані таблиць 5 і 6 засвідчили дещо легковажне ставлення школярів до розлучення. Колективні та індивідуальні бесіди, проведені з респондентами, показали, що вони не знають правових основ розлучень, не інформовані про вирішення майнових проблем розлучених, їх аліментні зобов'язання тощо.
До основних завдань юридично-правової підготовки молоді до сімейного життя віднесено: ознайомлення з основними принципами сімейного права; формування знань про порядок укладення шлюбу та необхідність його державної реєстрації; формування розуміння правових наслідків недійсних та незареєстрованих шлюбів; ознайомлення учнівської молоді з комплексом прав і обов'язків подружжя, особистими правостосунками між ними та стосунками майнового характеру; а також правовідносинами між батьками і дітьми; формування розуміння таких державних актів як позбавлення материнства і батьківських прав та усиновлення; ознайомлення молоді з причинами, правовими основами та соціальними, економічними, психологічними та педагогічними наслідками розлучення, аліментними зобов'язаннями розлучених; формування адекватного ставлення до шлюбного контракту; ознайомлення молодих людей з окремими положеннями кримінального кодексу України про венеричні хвороби та кримінальну відповідальність за зараження ними інших людей, ухилення від їх лікування, незаконне проведення абортів, зґвалтування, розбещення неповнолітніх та задоволення статевої пристрасті неприродним способом.
Невіддільним від інституту сім'ї є господарсько-економічний аспект. Саме через важливість господарсько-економічної функції сім'ї потрібна відповідна підготовка молоді, яка мріє про створення гармонійних подружніх стосунків. Вміння будувати свій дім, вести домашнє господарство, правильно розподіляти обов'язки між членами сім'ї, планувати і дотримуватись сімейного бюджету - уміння, необхідні в домашньому побуті.
На жаль, у значної частини випускників шкіл вони не сформовані. Про це ми зробили висновок як за результатами опитування батьків, так і за відповідями школярів на питання анкети (табл.7).
Дані, наведені в таблиці 7, настільки очевидні, що не вимагають особливих коментарів: у випускників загальноосвітньої школинизький рівень готовності до виконання господарсько-економічних функцій у майбутній сім'ї,

 
 

Цікаве

Загрузка...