WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Підготовка до подружнього життя – важливий напрям ґендерної соціалізації - Реферат

Підготовка до подружнього життя – важливий напрям ґендерної соціалізації - Реферат

чоловіка позерства і непомірного вихваляння незалежно від віку й інтелекту. Щоб бути щасливим, чоловікові потрібно відчувати себе особливим, і він чекає від жінки, що вона скаже йому про це. Його друзі не зміцнюють такі почуття, позаяк дуже зайняті власною персоною. Ось чому жінка має дати йому відчути себе незвичним. Варто спонукати чоловіка говорити про те, наскільки він відрізняється від інших чоловіків, розпитувати про успіхи на роботі, про його розмови з керівництвом, про заохочення і винагороди на роботі, про те, як він перевершив інших. Треба підкреслювати ті якості його характеру, які показують його незвичність, говорити частіше йому: "Ти незвичний", "У тобі є щось особливе". Варто говорити чоловікові, що він найрозумніший, найздібніший, найдорогоцінніший, найцікавіший, найдотепніший, найвеселіший, найчестолюбивіший з усіх, кого вона знає. І успіх - ґарантовано.
Талановиті дружини - це не слабкі жінки. Вони поблажливі, а розумна поблажливість - це ознака доброти і сили, так само як мстливість - ознака дріб'язковості, злобності й слабкості натури. Вони наділені розумом і добротою, гордістю, почуттям власної гідності і скромністю.
Знання подібних проявів психіки і психологічних феноменів допомагає подружжю значно краще, тонше і глибше взаємодіяти між собою і з оточуючими людьми, підвищити культуру почуттів, культуру дошлюбного і сімейного спілкування тощо. Розуміння цих відмінностей необхідне шкільному психологу, педагогам і батькам для врахування у виховній роботі й організації міжстатевого спілкування, яке має свої особливості на різних вікових етапах, у підготовці учнівської молоді до шлюбу.
Спеціальна психологічна підготовка майбутнього сім'янина необхідна і для формування уміння попереджати можливість виникнення конфліктних чи напружених ситуацій у стосунках між подружніми партнерами, спростування уявлення про ідеальну сім'ю як безконфліктну, що побутує у частини молоді. При цьому підкреслювалась не лише неправомірність, але й небезпечність подібного уявлення, оскільки у відповідності з ним подружжя, в сім'ї яких час від часу виникають суперечності, можуть вирішити, що шлюб їх є невдалим. Учнівська молодь повинна зрозуміти, що сумісність сім'ї досягається не завжди і тим більше не відразу, що щасливі сім'ї відрізняються не відсутністю конфліктів, а вмінням їх розв'язувати, управляти ними.
Продуктивність у вирішенні конфліктних ситуацій передбачає насамперед виражену установку на врахування позиції опонента, його інтересів, мотивів, можливостей тощо. Позиція партнерства і співробітництва в умовах конфлікту - принциповий і найважливіший момент у спектрі діалогічних умінь у спілкуванні. Однобічність і категоричність, непоступливість, невміння вислухати - погані помічники в конфліктних ситуаціях.
Для того, щоб уміти розв'язувати конфлікти майбутні подружжя повинні знати можливі причини, джерела їх виникнення. Справжні причини конфлікту часто дуже важко виявити через психологічні ускладнення. По-перше, в будь-якому конфлікті раціональне начало, зазвичай, послаблене емоціями. По-друге, істинні причини конфлікту можуть бути приховані і психологічно захищені в глибинах підсвідомості і проявлятися на поверхні лише у вигляді сприйнятних для Я-концепції мотивів. По-третє, причини конфліктів можуть бути невловимі через так званий закон кругової каузальності (причинності) сімейних відносин, який проявляється в конфліктах.
Молодь має усвідомити, що хоча конфліктні ситуації й порушують звичний хід подружнього життя, вони відкривають можливість для розвитку відносин, для досягнення вищого рівня взаємодії, для вирішення назрілих суперечностей. Як буде розв'язана конфліктна ситуація, визначається не тільки і не стільки характером самого конфлікту, скільки ставленням партнерів до нього. Багато людей не вміють правильно реагувати на конфліктогени. Цьому варто вчитися. І починати це навчання потрібно з аналізу форм неоптимального реагування людей на конфлікти, які приводять до їх ескалації: агресивна реакція, прибудова знизу, уникання, холодна напруженість тощо.
Для своєчасної профілактики конфліктів молоді необхідно навчитися діагностувати їх, розпізнавати симптоми. У подружньому спілкуванні завжди є нестандартні ситуації, до яких неможливо повністю підготуватись, наперед навчитись, а тому часто доводиться заново шукати власні нестандартні рішення, орієнтуючись на специфічні особливості даного конкретного випадку. Правильна поведінка при конфлікті сприяє збереженню нервової системи, робить людину спокійнішою.
Література:
1. Зайцев А. Г., Зайцев Г. К. Педагогика счастья (Валеология семьи). - СПб: Союз, 2002. - 320 с.
2. Хубер Д. Теория гендерной стратификации // Антология гендерной теории. - Минск: Пропилен, 2000.
3. Коменский Я. А. Великая дидактика // Коменский Я. А. Локк Д., Руссо Ж. Ж., Песталоцци И. Г. Педагогическое наследие. - М.: Педагогика, 1987. - 450 с.
4. Гельвецій К. А. Про людину, її розумові здібності та її виховання // Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. - М., 1971. - 420 с.
5. Руссо Ж. Ж. Эмиль, или О воспитании // Коменский Я.А., Локк Д., Руссо Ж. Ж., Песталоцци И. Г. Педагогическое наследие. - М.: Педагогика, 1987. - 450 с.
6. Педагогические идеи Роберта Оуэна. - М., 1940. - 260 с.
7. Даденков М. Ф. Історія педагогіки. - К., 1947. - С. 129.
8. Кравець В. П. Історія української школи і педагогіки. - Тернопіль: Тернопіль, 1994. - 358 с.
9. Филиппова Г. Г. Психология материнства. - М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. - 240 с.
10. Ушинський К. Д. Про народність в громадському вихованні // Вибрані пед. твори. в 2-х томах. - Т. 1. - К.: Рад. Школа, 1983. - С. 43-103.
11. Ушинський К. Д. Проект учительської семінарії // Вибрані пед. твори. в 2-х томах. - Т. 1. - К.: Рад. Школа, 1983. - С. 31-55.
12. Русова С. Ф. Нова школа // Вибрані пед. твори. - К.: Освіта, 1996. - С. 207-218.
13. Русова С. Ф. Націоналізація школи // Вибрані пед. твори. - К.: Освіта, 1996. - С.293-297.
14. Ващенко Г. Г. Виховний ідеал. - Полтава, 1994. - 191 с.
15. Блонский П. П. Очерки детской сексуальности // Избр. пед. и псих. Про-изведения. - Т. 1. - М.: Педагогіка, 1979. - С. 202-277.
16. Макаренко А. С. Педагогические сочинения в восьми томах. - М.: Педа-гогіка, 1985.
17. Кон И. С. Сексуальная культура в России: клубничка на березке. - М., 1997. - 300 с.
18. Колбановский В. Н. О половом воспитании подрастающего поколения // Советская педагогика. - 1964. - № 3. - С. 27-32.
19. Сухомлинський В. О. Вибрані твори в п'яти томах. - К.: Рад. Школа, 1976-1978.
20. Бовуар С. Второй пол. - СПб: Питер, 1997. - 218 с.
21. Кравець В. П. Теорія і практика дошлюбної підготовки молоді. - К.: Ки-ївська правда, 2000. - 688 с.
22. Мани Дж., Такер П. Ориентация //Сексология (хрестоматия). - СПб: Питер, 2001. - 512 с.
23. Вейнингер О. Пол и характер. - М.: Латард, 1997. - 358 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...