WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Ґендерні аспекти формування усвідомленого батьківства - Реферат

Ґендерні аспекти формування усвідомленого батьківства - Реферат

демографічної функції сім'ї вимагає від подружніх партнерів відповідної контрацептивної культури, основні завдання якої:
а) охорона репродуктивного здоров'я молоді, формування відповідальної сексуальної поведінки;
б) профілактика абортивної практики як засіб охорони репродуктивного здоров'я; інформування про причини та наслідки абортів;
в) ознайомлення з визначальними принципами та шляхами планування сім'ї, з основними методами контролю дітонародження;
г) формування конструктивної репродуктивної мотивації;
ґ) ознайомлення молоді з основними засобами сучасної контрацепції та принципами їх вибору і грамотного застосування;
д) орієнтування молоді різної статі на спільну відповідальність чоловіка і жінки за попередження небажаної вагітності;
е) інформування школярів про основні симптоми постабортного синдрому.
Засадовим стосовно планування сім'ї є свідоме батьківство, прийняття добровільного рішення про розмір сім'ї, яке ґрунтується на наданому їй праві визначати бажану для неї кількість дітей та проміжки між їх народженням. Реалізація такого рішення здійснюється шляхом контролю над репродуктивними діями й має на меті не тільки досягти бажаної кількості дітей і зберегти їх, але й вибирати час народження дитини з урахуванням віку батьків та соціально-економічних умов, регулювати інтервали між народженнями дітей, уникнути небажаної вагітності.
Грамотне застосування контрацептивів, які сприяють збереженню здоров'я жінки, забезпечують нормальне протікання наступних вагітностей, відкривають шлях до щасливого материнства є одним з показників культури сім'ї. Застосування надійних контрацептивних засобів сприяє подоланню страху перед небажаною вагітністю, а отже гармонізації інтимних стосунків. По-друге, вони допомагають у плануванні сім'ї, роблять вагітність бажаною. Соціально і морально контрацепція спирається на науково обґрунтоване уявлення про людину як суспільну істоту, на відповідальність людини, на зростаюче оволодіння людиною законами природи і суспільства для свідомого їх використання. З цих позицій контрацепція і бажання зачати дитину становлять єдине ціле: за допомогою контрацепції формується раціональне, узгоджене з життєвими інтересами пари регулювання народжуваності.
Для цивілізованих людей користування контрацептивами - ознака здорового способу життя, сексуальної культури. І учнівська молодь повинна мати загальне уявлення про цей важливий засіб планування сім'ї. На жаль, багато випускників школи мають недостатні знання про сучасні контрацептиви. Про це свідчать результати вивчення самооцінки старшокласниками шкіл м. Тернополя і області знань про методи і засоби попередження вагітності (таблиця 3).
Таблиця 3
Самооцінка знань про методи і засоби попередження вагітності
Оцінка за 5-бальною системою Юнаки Дівчата
5 15,1 11,5
4 47,5 48,4
3 24,3 21,5
2 8,1 9,4
1 3,8 7,2
Немає відповіді 1,2 2
Основними джерелами інформації про контрацепцію підлітки називають: знайомих і подруг - 56,0 %, книги, журнали, відеофільми - 22,7 %, батьків - 9,7 %, лікаря - 3,8 %, педагогів - 1, 2 %. Не випадково близько 70 % дівчат під час сексуального дебюту не використовували ніяких засобів запобігання.
Зневажання контрацептивів у молодіжному середовищі можна пояснити такими чинниками:
- не існує методів запобігання, вільних від недоліків. Завжди доводиться вибирати між ризиком завагітніти і небезпекою для здоров'я одного чи обох партнерів;
- негативний вплив багатьох методів контрацепції на "природність" статевих задоволень відштовхує молодь. Вже сама необхідність щось планувати і готувати суперечить прагненню до молодіжної спонтанної сексуальності, до свободи від "технічних" аспектів;
- застосування протизаплідних засобів частішає з віком і збагаченням сексуального досвіду. Активне і свідоме обговорення сек.суальності і контрацепції суперечить традиційно навіюваній жіночій ролі, що передбачає пасивність і сексуальну незацікавленість.
Неодмінним правилом у рекомендації того чи іншого контрацептивного засобу є дотримання першого принципу медицини - не зашкодити! Гарантією безпеки служить чітке визначення протипоказів до різних методів контрацепції. Правильний вибір контрацептивних засобів залежить від того, хто ними буде користуватися. Найефективнішою є та контрацепція, яка підходить обом і узгоджується з їх звичками. Протизаплідні засоби мають відповідати таким умовам: бути достатньо надійними; не пригнічувати психіку під час інтимних стосунків; не відбиватись на здоров'ї; не давати шкідливих побічних явищ; бути простими у використанні; мати невелику вартість; мати тимчасову дію, щоб після відмови від них у жінки могла настати вагітність; не мають порушувати фізіологію та естетику інтимної близькості тощо.
Література:
1. Зайцев А. Г., Зайцев Г. К. Педагогика счастья (Валеология семьи). - СПб: Союз, 2002. - 320 с.
2. Хубер Д. Теория гендерной стратификации // Антология гендерной теории. - Минск: Пропилен, 2000.
3. Коменский Я. А. Великая дидактика // Коменский Я. А. Локк Д., Руссо Ж. Ж., Песталоцци И. Г. Педагогическое наследие. - М.: Педагогика, 1987. - 450 с.
4. Гельвецій К. А. Про людину, її розумові здібності та її виховання // Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. - М., 1971. - 420 с.
5. Руссо Ж. Ж. Эмиль, или О воспитании // Коменский Я.А., Локк Д., Руссо Ж. Ж., Песталоцци И. Г. Педагогическое наследие. - М.: Педагогика, 1987. - 450 с.
6. Педагогические идеи Роберта Оуэна. - М., 1940. - 260 с.
7. Даденков М. Ф. Історія педагогіки. - К., 1947. - С. 129.
8. Кравець В. П. Історія української школи і педагогіки. - Тернопіль: Тернопіль, 1994. - 358 с.
9. Филиппова Г. Г. Психология материнства. - М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. - 240 с.
10. Ушинський К. Д. Про народність в громадському вихованні // Вибрані пед. твори. в 2-х томах. - Т. 1. - К.: Рад. Школа, 1983. - С. 43-103.
11. Ушинський К. Д. Проект учительської семінарії // Вибрані пед. твори. в 2-х томах. - Т. 1. - К.: Рад. Школа, 1983. - С. 31-55.
12. Русова С. Ф. Нова школа // Вибрані пед. твори. - К.: Освіта, 1996. - С. 207-218.
13. Русова С. Ф. Націоналізація школи // Вибрані пед. твори. - К.: Освіта, 1996. - С.293-297.
14. Ващенко Г. Г. Виховний ідеал. - Полтава, 1994. - 191 с.
15. Блонский П. П. Очерки детской сексуальности // Избр. пед. и псих. Про-изведения. - Т. 1. - М.: Педагогіка, 1979. - С. 202-277.
16. Макаренко А. С. Педагогические сочинения в восьми томах. - М.: Педа-гогіка, 1985.
17. Кон И. С. Сексуальная культура в России: клубничка на березке. - М., 1997. - 300 с.
18. Колбановский В. Н. О половом воспитании подрастающего поколения // Советская педагогика. - 1964. - № 3. - С. 27-32.
19. Сухомлинський В. О. Вибрані твори в п'яти томах. - К.: Рад. Школа, 1976-1978.
20. Бовуар С. Второй пол. - СПб: Питер, 1997. - 218 с.
21. Кравець В. П. Теорія і практика дошлюбної підготовки молоді. - К.: Ки-ївська правда, 2000. - 688 с.
22. Мани Дж., Такер П. Ориентация // Сексология (хрестоматия). - СПб: Питер, 2001. - 512 с.
23. Вейнингер О. Пол и характер. - М.: Латард, 1997. - 358 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...