WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Урок – основна форма навчання географії - Реферат

Урок – основна форма навчання географії - Реферат


Реферат на тему:
Урок - основна форма навчання географії
Типи і структура уроків географії
Основною формою організації процесу навчання учнів географії є урок. Найхарактернішими ознаками його є те, що він проводиться при постійному складі учнів і під безпосереднім керівництвом вчителя, за сталим розкладом.
Кожен урок має свою структуру, тобто зовнішні постійні елементи (етапи). Вони складають макроструктуру уроку. Ознакою уроку як форми навчання є те, що він має початок і кінець. У макроструктурі кожного уроку початок виділяється в самостійний етап -" Організація класу до уроку ", а кінець - " Підсумок уроку ". Ці етапи створюють рамки, в яких відбувається процес навчання або його частина. Крім цих, розрізняють наступні етапи уроку: " Повідомлення теми, мети і завдань уроку. Загальна мотивація діяльності учнів ", "Формування і засвоєння нових знань, умінь і навичок ", "Систематизація і узагальнення засвоєних знань, умінь і навичок", " Застосування засвоєних знань, умінь і навичок ", "Перевірка засвоєних знань, умінь і навичок ", " Організація домашньої роботи ". Кожен із етапів має свою дидактичну мету.
В. О. Онищук відзначав, що макроструктура уроку характеризується тим, що в ній жорсткість і гнучкість, постійність і змінюваність діалектично взаємозв'язані і перебувають у протиріччі. Окремі етапи можуть здійснюватися у згорнутому вигляді, а інколи випадати зовсім.
Сукупність методів і прийомів на кожному етапі уроку складає мікроструктуру уроку. Вона є дуже мобільною. Розробка її з позиції досягнення найбільшої адекватності у кожній конкретній ситуації дозволяє гнучкіше використовувати всю структуру того чи іншого типу уроку.
Виділяють такі типи уроків географії: урок засвоєння нових знань, умінь і навичок; урок застосування засвоєних знань, умінь і навичок; узагальнюючий урок; урок перевірки знань, умінь і навичок; комбінований урок.
Вимоги до уроку географії
Найважливішою педагогічною вимогою до уроку з кожного навчального предмету є його єдність в дидактичному, логічному і психологічному відношеннях, що має забезпечити єдність навчання і виховання.
До уроку географії ставляться вимоги: організаційні, дидактичні, психологічні, етичні, гігієнічні.
Організаційні вимоги передбачають:
- раціональне використання відведеного часу;
- чіткість визначення та постановки навчальної мети і завдань уроку;
- добре продумане тематичне і поурочне планування.
Дидактичні вимоги передбачають:
- конкретно поставлені завдання на уроці, які визначають обсяг знань, умінь і навичок учнів, а також розвиток їхнього наукового світогляду;
- доступність навчального матеріалу, виділення головного у змісті та його зв'язок з попередньо отриманими знаннями;
- науковість змісту уроку;
- генералізація навчального матеріалу;
- кожен урок має спонукати учнів до самостійної творчої діяльності, активізувати процес пізнання;
- поєднання фронтальної, групової та індивідуальної форм роботи учнів, диференціація навчання;
- стовідсоткове навантаження учнів упродовж усього уроку;
- основний навчальний матеріал має бути засвоєний учнями за час, відведений на вивчення теми на уроці.
Психологічні вимоги передбачають:
- врахування вікових та індивідуальних особливостей учня : його мислення (репродуктивне, творче), пам'яті (довільна, мимовільна), уваги (здатність зосереджуватись на предметі вивчення), уяви (особливо творчої), волі (здатність ставити перед собою далеку чи близьку мету і досягати її);
- врахування психологічного стану вчителя.
Етичні вимоги передбачають педагогічний такт учителя у стосунках з учнями та гуманне ставлення до них під час навчального процесу.
Гігієнічні вимоги передбачають:
- утримання приміщення в належному санітарному стані, забезпечення температурного режиму, норм освітлення тощо;
- запобігання перевтоми учнів.
Готуючись до проведення уроку вчитель повинен:
- здійснити відбір змісту навчального матеріалу з урахуванням мети і завдань даного уроку;
- виділити труднощі, що можуть виникнути у процесі вивчення нового матеріалу;
- вибрати найдоступніші форми і способи пояснення нових понять, закономірностей;
- визначити систему найефективніших методів та прийомів навчання;
- спланувати взаємодію з учнями на різних етапах навчального пізнання в межах уроку;
- підібрати необхідні засоби наочності до даного уроку .
Кінцевим результатом підготовчої роботи вчителя до уроку є поурочний план.
Методика проведення етапів макроструктури уроку
Методика етапу "Організація класу до уроку"
У педагогічній практиці часто можна спостерігати, що вчитель довго не може заспокоїти учнів, коли почався урок. Причин подібної ситуації декілька, серед них: об'єктивні - психологічні особливості дітей і суб'єктивні - у дітей досконало не сформовані такі якості особистості, як організованість і дисциплінованість.
Щоб уникнути таких ситуацій необхідно:
а) систематично удосконалювати організаційні вміння;
б) перед кожним уроком психологічно налаштовувати школярів на роботу, відволікати від попередніх вражень;
в) постійно виховувати зібраність, прагненням до порядку та дисципліни у навчанні, до самоорганізованості.
Вчитель різними методами і прийомами може впливати на організацію класу до уроку:
- розв'язування кросворду на перерві, пов'язаного з темою уроку;
- відшукування об'єктів на карті, які будуть вивчатися на уроці, але не просто за назвою, а за їх описом чи загадками про них;
- зачитування уривку оповідання і зупинка на найцікавішому місці, а продовження зробити на уроці і т. ін.
Звичайно, що такі прийоми використовуються з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, їх інтересу до навчального предмету, конкретної ситуації перед уроком.
Організація учнів до уроку не повинна забирати багато часу, згодом може взагалі тривати менше хвилини, але повинна характеризуватися певним динамізмом. давати учням заряд психічної енергії і працездатності.
Методика етапу "Повідомлення теми, мети і завдань уроку"
Залучення учнів до активної пізнавальної діяльності об'єктивно вимагає розуміння мети і завдань уроку. Крім того, це має велике значення для організації самоконтролю і самооцінки, оскільки учні можуть порівнювати як кінцевий результат своєї діяльності, так і проміжний, з тими, яких необхідно досягти. Але цього замало. Щоб учні активно включилися в роботу, їм необхідно усвідомити заради чого вони будуть вчитися - мотив своєї діяльності.
У середніх і старших класах шляхом мотивації є перетворення мети у мотив діяльності учня.
При цьому створюються умови для розуміння змісту теми уроку, усвідомлення вагомості і послідовності шляхів її вивчення, спонукання до зацікавленості предметним змістом і діяльністю його засвоєння. Серед них:
а) включення дітей у визначення і формулювання теми уроку;
б) всебічний показучителем вагомості теми уроку в курсі географії і для учнів особисто;
в) обговорення запропонованого плану вчителем, самостійне складання його учнями (за аналогією);
г) залучення учнів до визначення способів діяльності, які необхідні для досягнення проміжних та кінцевого результатів.
Методика етапу "Узагальнення і систематизація засвоєних знань, умінь і навичок"
Дидактична ціль етапу - це узагальнення і систематизація результатів попереднього етапу процесу навчання.
Щоб зрозуміти методику організації, спочатку пригадаємо суть процесів, що його складають.
Узагальнення є розумовим об'єднанням об'єктів і явищ за істотними ознаками. У дидактиці розрізняють кілька його видів:
первинне узагальнення , яке здійснюється під час сприймання та усвідомлення сприйнятого змісту, в результаті чого формується уявлення;
поняттєве узагальнення , відбувається у процесі осмислення суті сприйнятих об'єктів і призводить до утворення окремих понять;
міжпонятєве узагальнення , полягає у визначенні загальних та істотних ознак і властивостей понять, що формуються в процесі переходу від менш загальних до більш загальних понять у систему, в розкритті зв'язків і відносин між елементами цієї

 
 

Цікаве

Загрузка...