WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методи навчання географії в школі - Реферат

Методи навчання географії в школі - Реферат

-це складний спосіб організації пізнавальної діяльності учнів. Особливість цього методу навчання полягає в тому, що інформація відтворюється або сприймається школярами частинами, у формі запитань і відповідей.
За структурою побудови бесіди бувають: катехізичні та евристичні.
У катехізичній бесіді передбачаються короткі відповіді учнів на запитання вчителя, який виявляє в основному знання ними фактичного матеріалу. Запитання при цьому не зв'язані між собою логікою міркування і не ведуть учнів до розв'язання якої-небудь проблеми. Цей вид бесіди здебільшого застосовується для перевірки знань і умінь, закріплення і повторення матеріалу.
Еврестична бесіда характеризується тим, що учитель ставить перед учнями проблему і з допомогою навідних запитань та додаткової інформації примушує їх відтворювати раніше набуті знання, а також, шляхом логічних міркувань, самостійно підійти до розв'язання цієї проблеми. Запитання ставляться з таким розрахунком, щоб відповіді на них наближали мету бесіди. Еврестична бесіда вимагає від учителя доброї обізнаності з свого предмета або теми, що вивчається. Взагалі вона потребує широкої і глибокої ерудиції, винахідливості, уміння вести діалог, дискусію.
Вимоги до запитань бесіди:
- запитання мають бути конкретними за змістом, тобто учень повинен розуміти, про який об'єкт запитує вчитель і що саме про нього треба розповісти;
- слід уникати альтернативних запитань (наприклад, "Спекотне чи холодне літо в степах?");
- запитання не повинні бути подвійними чипотрійними, особливо такими, що стосуються різних об'єктів або різних сторін одного предмета, явища, їх несумісних ознак, властивостей (наприклад, "Які властивості має торф, як його видобуває і використовує людина?");
- не можна в запитання включати невідомі або мало відомі терміни, повторювати запитання декілька разів у різних формулюваннях і т ін.
Лекція - словесний метод, який використовується в основному на уроках географії в старших класах. Ним доцільно розкривати зміст вступних і підсумкових тем, для яких характерне висвітлення проблемних питань, оціночні судження, більш широке встановлення зв'язків із сучасністю. В економічній і соціальній географії мають місце оглядові лекції.
Лекція вимагає серйозної самоосвітньої підготовки вчителя. Він повинен відібрати матеріал, доповнити його новими даними, пов'язати з сучасністю, продумати прийоми розкриття причин, зв'язків, забезпечити її науковість та досягнення розвивальної і виховної мети.
Кожна лекція складається із вступу, основної частини і висновків.
Наочні методи навчання
Одним з найпоширеніших наочних методів навчання є спостереження.
Спостереження - це цілеспрямоване, планомірне сприймання об'єктів навколишньої дійсності, яке підпорядковане конкретно визначеним цілям і вимагає вольових зусиль.
Шкільна програма передбачає таку систему спостережень в природі і трудовій діяльності людей, яка найбільше відповідає курсу географії. Одні спостереження проводяться щодня ( за погодою ), інші - раз на місяць (вимірювання висоти сонця над горизонтом ), окремі епізодично (за місячним чи сонячним затемненням ).
Послідовність в організації і проведенні спостережень
1) пояснити значення спостережень, їх мету, розповісти про зміст спостережень і ознайомити учнів з інструкцією щодо їх проведення;
2) навчити користуватися приладами й інструментами, які використовуються під час спостережень, вести записи в щоденниках і обробляти результати спостережень;
3) допомогти учням в узагальненні матеріалів спостереження.
Є такі географічні явища, які учні не можуть безпосередньо спостерігати в природі, але їх можна моделювати і демонструвати на дослідах.
Навчальний дослід - це елементарний навчальний експеримент Він дає змогу відтворити явище або процес у спеціально створених умовах, простежити за його ходом, побачити ті ознаки, які в природі сприйняти безпосередньо неможливо.
Правила, яких слід дотримуватися під час проведення досліду:
1) при плануванні уроку учитель повинен передбачати у зв'язку з якими питаннями буде проведено дослід, визначити його основні етапи;
2) для активізації мислення учнів і перевірки розуміння ними досліду треба ставити запитання до всього класу, перевіряти правильність записів, замальовок;
3) спрямовувати діяльність учнів на самостійне пояснення досліду і підводити їх до самостійних висновків;
4) досліди доцільно супроводжувати не тільки схематичними малюнками і записами на дошці, а й демонструванням наочних посібників;
5) проведення досліду не повинно забирати багато часу;
6) перед проведенням досліду обов'язково перевірити прилади і обладнання.
Практичні методи
До практичних методів навчання географії відносять суспільно корисну
працю учнів, їх виробничу практику. Суспільно корисна праця благотворно впливає на формування особистості учнів, привчає їх поважати працю інших і свою, бережливо ставитися до продуктів праці. Під час виробничої практики здійснюється зв'язок шкільного навчання з життям. Учителі спрямовують роботу учнів на озеленення території, вивчення водних джерел своєї місцевості, охорону рослинних і тваринних ресурсів, боротьбі з ярами, допомогу старшим на виробництві і т. ін.
Література:
1. Кобернік С.Г. та ін. Методика викладання географії в школі : Навчально- методичний посібник. - К. : Стафед - 2, 2000. 320с.
2. Шипович Є.Й. Методика викладання географії: Навчальний посібник для студентів географічних факультетів університетів. - К. : Вища школа, 1981.-174с.
3. Душина И.В.; Понурова Г.А. Методика преподавания географии: Пособие для учителей и студентов педагогичных университетов и институтов . - М. : Просвещение, 1996. - 192с.
4. Методика обучения географии в средней школе: Пособие для учителей /Под редакцией И.С.Матрусова.- М. : Просвещение, 1985.- 256с.
5. Методика обучения географии в средней школе: Учебное пособия для студентов пед. институтов по географ. спец.. /Под ред. Л.М. Панчешниковой.- М. : Просвещение, 1983.-320с.
6. Дьяконов К.Н. и др. Современные методы географических исследований: Книга для учителя.- М. : Просвещение, 1985-256с.

 
 

Цікаве

Загрузка...