WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методи навчання географії в школі - Реферат

Методи навчання географії в школі - Реферат

продуманій, цілеспрямованій і послідовній системі дій вчителя і учнів, за якої вчитель створює проблемні ситуації, спрямовує і контролює шляхи розв'язання завдань, здійснює перевірку їх виконання та оцінює діяльність учнів. Таким чином, вчитель не тільки повідомляє учням готові знання, а показує шляхи їх відкриття.
Інакше кажучи, учитель демонструє перед учнями самий шлях наукового мислення, змушує їх стежити за діалектичним рухом думки до істини, робить учнів як би співучасниками наукового пошуку.
Частково - пошуковий (евристичний) метод призначений поступово залучати учнів до творчої діяльності. За цим методом школярі під керівництвом учителя вчаться розв'язувати проблемні задачі. Насамперед учитель вчить учнів виявляти проблему в цілому або її частини.При цьому він ставить проблемні запитання по ходу викладання навчального матеріалу, демонстрування ілюстрації, картини та ін.
Вчитель може висловлювати свої міркування щодо цих запитань і висловлюваних фактів. Складну задачу може розчленувати на декілька підзадач і тоді розв'язання кожної з них полегшить наближення учнів до її виконання. Іноді вчитель проводить евристичну бесіду, яка складається із серії взаємопов'язаних запитань, кожне з яких є кроком на шляху до розв'язання задачі. І в першому, і в другому випадку вчитель спрямовує учнів на пошуки способу розв'язання не цілісної задачі, а окремих її елементів, що в сукупності ведуть до вирішення поставленої проблеми.
Наприклад, щоб розкрити сутність поняття "план місцевості", вчитель разом з учнями з'ясовують істотні ознаки, які складають його зміст. Однією з таких ознак є те, що "план місцевості - це зображення невеликої ділянки земної поверхні". Ця істотна ознака поняття виділяється в процесі евристичної бесіди.
- Уявіть собі, що ми піднімаємося на аероплані вище і вище над місцевістю. Чи змінюватимуться її розміри? Як?
- Які об'єкти на місцевості ми довше будемо бачити: великі чи маленькі?
- Таким чином, з висотою розміри місцевості збільшуються. А що ж відбувається з кількістю бачених на ній об'єктів? Чи бачимо ми на великій висоті невеличкі будівлі, поодинокі дерева, вузькі стежки, маленькі струмочки?
- Отже, якими повинні бути розміри місцевості (великими чи малими), щоб на її плані зобразити більше побачених об'єктів?
Учні в даному випадку застосовують знання про розширення горизонту і збільшення лінії горизонту з висотою і разом з учителем доходять висновку, що чим більшу за розмірами місцевість ми бачимо, тим менше бачимо на ній необхідних природних і створених людиною об'єктів, і навпаки. Таким чином, щоб більше на плані зобразити об'єктів, потрібно охоплювати менші розміри місцевості.
- Отже, план місцевості, це креслення великої чи невеликої ділянки земної поверхні? (Невеликої).
- Це перша істотна ознака поняття " план місцевості".
Щоб довести це, вчитель демонструє декілька планів місцевості та обговорює їх разом із учнями. Шляхом організації розумової діяльності з'ясовуються інші істотні ознаки плану місцевості.
Дослідницький метод, як і інші розглянуті методи проблемного навчання, є способом організації творчої діяльності учнів, яка зумовлюється навчальним проблемним завданням. Але відмінність діяльності учнів, організованої цим методом полягає у самостійному розв'язанні цілісної проблеми. Це означає, що учні самі виконують всі етапи процесу розв'язання проблеми, починаючи з усвідомлення пізнавального протиріччя. Обов'язковою передумовою використання цього методу є засвоєння учнями умінь виконувати всі ці етапи в їх логічній послідовності, а саме : створення проблемної ситуації, висловлення передбачення для керування діяльністю школярів, доведення правильності передбачення, аналіз виконання навчально - дослідницького завдання ( учні роблять загальний висновок і порівнюють його з визначеними цілями).
Наприклад, під час формування поняття "географічна карта" вчитель показує учням два однакових за розмірами чистих листки паперу і запитує:
-" Чи можна на одному з них зобразити план місцевості вашого населеного пункту, а на другому - територію нашої держави? Якщо ні - то чому? Якщо так - то за яких умов?"
Під час формування поняття "компас" можна поставити таке проблемне запитання, яке потребує дослідження.
- Вам відомо, що червоний колір - теплий, а синій холодний. Чому одна частина стрілки компаса червоного кольору, а друга синього? і т. п.
Схарактеризовані методи дають можливість учителеві керувати розумовими діями учнів, розвивати їх мислення в процесі формування географічних знань, умінь і навичок.
За джерелами знань методи навчання поділяються на словесні, наочні і практичні.
Словесні методи навчання
До словесних методів навчання географії відносяться: розповідь, бесіда, диспут, конференція.
Розповідь доцільно застосовувати, коли треба підкреслити характерні риси географічного об'єкта або явища, життя і побуту населення, розкрити історію географічних відкриттів, повідомити про визначні події сучасності і т. п. Під час розповіді вчитель виконує дві функції: розкриває навчальний зміст і керує навчально - пізнавальною діяльністю учнів. Друга функція часто залишається поза увагою.
Викладений зміст може запам'ятовуватися учнями механічно або засвоюватися ними свідомо. Важливо останнє. Однак це можливо лише в ході активної пізнавальної діяльності. Для її забезпечення необхідно, щоб керівна функція учителя здійснювалася через організацію і стимулювання пізнавальних процесів, контроль за ними та їх регулювання і коригування.
Важливим для керівництва розповіддю є:
- підготовка учнів до сприймання розповіді;
- логіка розповіді (індуктивна, дедуктивна);
- зворотний зв'язок;
- виявлення якості пізнавальної діяльності в процесі розповіді за допомогою складання таблиць, плану, схем, схематичних малюнків, записів опорних слів і т. п.
Розповідь - опис будується на змісті, який містить інформацію про конкретний предмет, явище або групу об'єктів. Вона передбачає формування уявлень.
Розповідь - пояснення будується на матеріалі, який містить теоретичні положення про суть предметів і явищ, внутрішні взаємозв'язки і залежності між ними.
Бесіда

 
 

Цікаве

Загрузка...