WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Конкретні технології соціально-педагогічної діяльності - Реферат

Конкретні технології соціально-педагогічної діяльності - Реферат

власні почуття та їх виявлення;
- соціальний педагог повинен проявляти контрольовані емоції
- клієнт повинен відчувати з боку соціального педагога підтримку;
- клієнт має право на власний вибір;
- клієнт має право на конфіденційність.
Загальну схему роботи соціального педагога з індивідом можна подати в такому вигляді:
1) встановлення первиннихзв'язків і потреб клієнта у змінах;
2) дослідження проблеми;
3) мотивація;
4) концептуалізація проблеми;
5) дослідження стратегій вирішення;
6) вибір стратегії;
7) реалізація стратегії;
8) еволюція (розвиток самого клієнта).
Індивідуальна робота здійснюється за допомогою методів:
- психосоціального;
- поведінкового;
- цільового;
- оперантної зміни поведінки;
- респондентної зміни поведінки;
- екологічного;
- методу вирішення проблем;
- раціонального методу;
- терапії реальністю.
Соціальна групова робота є практичним методом соціально-педагогічної діяльності, який допомагає особистості розширити своє соціальне функціонування і, завдяки цілеспрямованому досвіду групи, більш ефективно справитись з своїми індивідуальними, груповими чи проблемами в мікросоціумі.
Робота з групою включає найрізноманітніші види діяльності соціального педагога:
1) розвиток групи в цілому та індивіда зокрема;
2) розвиток взаємодопомоги і підтримки серед членів групи;
3) використання групового процесу для життєдіяльності групи;
4) розвиток автономії в групі.
Не менш важливе значення у життєдіяльності соціуму відіграють технології соціально-педагогічної роботи з мікросоціумом. На сьогоднішній день існує багато підходів до класифікації соціальних груп. Розглянемо деякі з них.
Виходячи із змісту діяльності соціального педагога розрізняють:
1) групи дозвілля;
2) освітні групи:
- групи сімейної освіти;
- групи професійної орієнтації;
- групи вільного вибору;
3) соціальні групи, спрямовані на:
- збереження адаптивних моделей;
- зміну адаптивних моделей;
4) групи соціальної терапії.
Виходячи із таких критеріїв, як тип послуги і особливості діяльності соціального працівника розрізняють наступні моделі соціальної роботи з групою:
А) модель соціальних цілей. При використанні даної моделі соціальний педагог виконує роль помічника;
Б) клінічна модель (включає такі елементи, як контракт, план лікування, формування групи, оцінка і вирішення проблеми). У даному випадку соціальний педагог виконує роль учасника взаємодії;
В) модель взаємодопомоги. При використанні даної моделі соціальний педагог виступає у ролі посередника.
Виходячи із кінцевої мети діяльності, розрізняють такі типи соціальних груп:
- групи відновлення (основна мета - спільне раціональне дозвілля);
- групи відновлення умінь (основна мета - відновлення втрачених умінь або набуття нових);
- освітні групи (розглядають такі питання, як раціональний розподіл сімейного бюджету, виховання дітей та ін.);
- групи посередництва (основна мета - гармонізація потреб особистості і суспільства);
- групи самодопомоги, які формуються на основі таких принципів:
* люди з спільними проблемами краще розуміють один одного;
* вирішення проблеми своїми силами на очах у інших сприяє формуванню почуття власної гідності;
* спільне розв"язання проблем дає відчуття впевненості у своїх силах;
* в ході спільного вирішення проблем індивід засвоює необхідні в майбутній життєдіяльності ролі;
* емпатія в групі сприяє взаємодопозі.
Прикладами таких груп є: групи анонімних алкоголіків, депресантів, анонімної сім'ї (батьки, у яких діти - інваліди) і т.д.
- терапевтичні групи, які сприяють розвитку навичок міжособистісного спілкування, розвитку та самоусвідомленню особистості, корекції здоров'я.
Технологія розвитку групи включає наступні стадії:
1) стадія переговорів, яка передбачає вибір ролей, орієнтацію в ситуації, що склалася;
2) стадія влади, у ході якої відбувається рольове становлення та визначення лідерів;
3) стадія переговорів, де налагоджується взаємодія між членами групи, формулюються спільні мета, ролі та завдання групи;
4) функціональна стадія, яка відзначається значною груповою активністю, взаємною підтримкою та відвертістю між членами групи;
5) стадія розпаду групи, коли окремі члени групи і група в цілому повністю осмислюють і вирішують свої проблеми.
Соціально-педагогічна робота з мікросоціумом являє собою професійну допомогу індивідам, групам, об'єднаних спільними цінностями та інтересами, які проживають в однакових соціальних і економічних умовах на одній території та мають спільні проблеми.
В процесі формування та використання технологій роботи в мікросоціумі соціальний педагог виконує функції: адвоката, брокера, експерта та соціального орієнтиру.
Основними принципами використання технологій роботи з мікросоціумом є:
- доступності;
- активної співпраці соціального педагога з членами мікросоціуму;
- розвитку нових ініціатив;
- створення сітки підтримки;
- активізації підходів;
- міжвідомчої взаємодії.
Умовно технології соціально-педагогічної роботи з мікросоціумом поділяються на:
1) технології локального розвитку;
2) технології соціального планування;
3) технології проведення соціальних акцій.
Основними методами, які використовуються в технологіях роботи з мікросоціумом є: соціальне планування; розвиток територіального самоврядування, соціальні акції та ін.
Література:
1. Антология социальной работы. В 5 т. / Сост. М.В.Фирсов. - М.: Сварогь - НВФ СПТ, 1995.Гаврилова К.В. Воспитание человечности. - Минск, 1985.
2. Гребенников И.В. Основы семейной жизни. - М., 1991.
3. Гурски С. Внимание, родители: наркомания. - М., 1989.
4. Азаров Ю.П. Семейная педагогика. -М., 1989.
5. Актуальные проблемы социального воспитания. Научн.-метод. бюллетень (Спец. выпуск к международному семинару) №6. -М.: Запорожье: Госкомитет СССР, 1990.
6. Педагогика: Учеб.пособие /Под ред. П.И.Пидкасистого. - М., 1995.
7. Педагогічна майстерність /Під ред. І.А.Зязюна. -К., 1997.
8. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. - М., 1982.
9. Теория и методика социальной работы (в вопросах и ответах). Отв.ред. А.М.Панов, Е.И.Холостова. - М., 1997. - 163с.
10. Тетерский С.В. Введение в социальную работу: Учеб.пособие. - М.: Академический Проэкт, 2000.
11. Технології соціально-педагогічної роботи: Навч.посібник /за заг.ред.проф. А.Й.Капської. - К., 2000.
12. Турчанинова Ю.И. Педагогическая техника и мастерство учителя. - М., 1987.
13. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учеб пособие для студ.высш.учеб.заведений. - М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...