WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічна діагностика як один із найважливіших етапів виховних технологій - Реферат

Педагогічна діагностика як один із найважливіших етапів виховних технологій - Реферат

своєї позиції в життєдіяльності колективу, її цілей, до суспільно корисних справ і їх результату.
2.3. Діагностика виховного процесу Діагностика виховного процесу - це виявлення ефективності, аналіз затрачуваних педагогом зусиль, одержання всебічної інформації про характер впливів навколишніх мікро та макросередовищ на розвиток школярів.
Вивчаються:
а) рівень вихованості та загального розвитку учнів;
б) система виховної роботи в школі;
в) реакція учнів на впроваджувані заходи, педагогічні умови;
г) ступінь задоволення виховною роботою, спілкування з педагогами;
д) ступінь і характер взаємодії (співробітництва) суб'єктів виховання;
е) момент напруженості у стосунках учнів і педагогів та їх причини.
Процес виховання, на думку вченого Б.П.Бітінаса[1,-С.11] - це процес управління і обміну інформацією.
Основним елементом виховного процесу є вихована ситуація. В ній перехрещуються складні взаємостосунки особистості учня, вихователя, колективу, середовища, суспільства. Основу ситуації становить виховна взаємодія, яка має відповідну мету і стосовно неї зміст і засоби виховання. В поняття "виховнаситуація" включається вплив вихователя, вплив його особистостості на учня, діяльність колективу, а також інші впливи, які достатньо значимі для даної ситуації.
Тому результати виховання віддалені, але діагностування виховного процесу, як і виховної ситуації, можливе.
В педагогічній науці виховний процес розглядається як процес складний, динамічний і системний. Це означає, що йому характерні цілісність, взаємозв'язок зовнішніх і внутрішніх властивостей.
Схематично структуру виховного процесу можна зобразити у такому вигляді (рис. 1).
Рис. 1 Структура виховного процесу.
Як бачимо зі схеми, будь-яка виховна ситуація, як елемент виховного процесу, більшістю зв'язків залежить від інших ситуацій. Тому, визначаючи програму вивчення будь-яких педагогічних явищ, вчитель повинен пам'ятати, що який би "найкращий" чи "сучасний" метод діагностування не був застосований, взятий окремо, він може бути лише інструментом аналізу якоїсь сторони виховного процесу (взаємодії особистості і колективу, різні прояви процесу формування особистості в різних видах діяльності учнів і т. д.).
Тому більш доцільніше використовувати комплексні діагностичні методики, які включають найрізноманітніші методи, фіксуючі групи інтегративних показників виховного процесу.
Враховуючи специфіку виховного процесу в школі і результати проведеного вивчення, вчені виділяють дотримання алгоритму, логіки виховного процесу (так звані кроки алгоритму, що характерно для виховних технологій) як головні умови вдосконалення діяльності вчителя-вихователя.[12,С.51-52.]
Алгоритм, логіка виховного процесу.
1. Знання головної мети, завдань і змісту процесу виховання, виділення актуальних проблем виховання. Розуміння основних психолого-педагогічних понять, володіння провідними формами і методами виховної роботи.2. Аналіз рівня відповідності результатів виховної роботи меті виховання, розуміння причин, які впливають на неоптимальне вирішення завдань виховання.
Вмілий аргументований аналіз виховного заходу (виховної справи), власної педагогічної позиції, сучасне педагогічне мислення, готовність до розвитку ситуацій успіху.3. Передбачення результатів своєї роботи, вміння порівняти реальні результати із загальною метою виховання, бачити суперечності, будувати обґрунтовані гіпотези. Визначення системи "перспективних ліній": близьких, середніх, далеких.
Перспективне планування діяльності із врахуванням завдань розвитку особистості і колективу школярів.4. Конкретизація завдань із врахуванням результатів вивчення головних об'єктів виховання і прогнозів-перспектив.5. Вирішення комплексу виховних завдань меншим числом заходів.
Усвідомлений вибір головних завдань і адекватної їм діяльності із врахуванням розвитку учнів і класних колективів. Переконаність, що вибрані види виховної діяльності, форми і методи виховної роботи забезпечать позитивні зрушення в рівні вихованості учнів і рівні розвитку учнівських колективів.6. Вироблення конкретної програми діяльності як логічної ланки процесу виховання. Педагог повинен продумати як змінити позицію вихованців, викликати позитивні внутрішні мотиви і переконання.7. Проектування розвитку особистості, включення учнів у таку систему діяльності та стосунків, яка збагачує їх позитивний досвід, зміцнює морально-ціннісну позицію. При цьому вихователь не лише організовує діяльність адекватну виховній меті і завданням, але й створює умови для прояву позитивних якостей дитини.
Підводячи підсумки виховної діяльності, вчитель підкреслює успіх, показує ріст особистості, при необхідності "авансує" успіх. Із врахуванням реальних можливостей кожного вихованця вчитель підбирає відповідний вид діяльності і доручення конкретному учневі, опираючись на його сильні сторони, сприяючи подальшому розвитку якостей, що формуються.8. В реалізації програми виховної роботи важливо враховувати і можливості самого педагога, його сильні і слабкі сторони, забезпечити використання найбільш доцільних в даних конкретних умовах методи та засоби виховання, творчий ріст вчителя.9. Проведення проміжного контролю, аналізу результатів діяльності, рівня вихованості учнів і рівня розвитку учнівського колективу.
Таким чином, при умові логічної побудови виховного процесу на діагностичній основі вчитель-вихователь звільняється від недоцільних заходів, обґрунтовано вибирає зміст, форми і методи роботи, тобто усвідомлено будує процес виховання і управляє успішним становленням особистості школяра, з меншими затратами сил і часу досягає позитивних успіхів у вихованні.
2.4. Самодіагностика особистості і діяльності педагога
Самодіагностика особистості і діяльності педагога - це оцінка власних можливостей у розв'язанні конкретних виховних завдань, включаючи самоаналіз особистісних рис і професійних умінь.
Вивчаються:
а) виховна діяльність педагогів;
б) індивідуальний стиль педагогічного спілкування та керівництва;
в) поведінка у складних ситуаціях, в тому числі конфліктних;
г) культура розумової праці та самовдосконалення;
д) рівень оволодіння педагогічними знаннями;
е) авторитет у колег та учнів і їхніх батьків;
є) володіння педагогічною технікою, технологією та методикою індивідуальної педагогічної

 
 

Цікаве

Загрузка...