WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічна діагностика як один із найважливіших етапів виховних технологій - Реферат

Педагогічна діагностика як один із найважливіших етапів виховних технологій - Реферат


Реферат на тему:
Педагогічна діагностика як один із найважливіших етапів виховних технологій
ПЛАН
1. Діагностичний підхід, як важлива умова професійної позиції вчителя-вихователя.
2. Структура об'єктів педагогічної діагностики:
2.1. Діагностика особистості школяра.
2.2. Діагностика дитячого колективу.
2.3. Діагностика виховного процесу.
2.4. Самодіагностика особистості і діяльності педагога.
3. Основні методи педагогічної діагностики.
?
1. Діагностичний підхід, як важлива умова професійної позиції вчителя-вихователя.
Найскладнішою функцією вчителя є виховна. Бути вихователем - це означає вміти трансформувати цілі, що їх поставило суспільство перед школою, у конкретні педагогічні завдання - формування необхідних якостей особистості у кожного школяра.
Виховна робота у школі здійснюється повсюдно, якщо вчитель може у кожній маленькій справі побачити велику мету, якщо він живе життям дітей.[10, С. 13].Тобто виховна функція полягає в організації діяльності з переведення загальнолюдських цінностей у свідомість і досвід поведінки учнів крізь вияв власного ставлення вчителя, організацію життєдіяльності дітей. Зрештою метою виховання є самовиховання учнів, тобто спонукання його до самопізнання, до керування своїм розвитком.
Для того, щоб вирішити це завдання, сучасному вчителю необхідно засвоїти інструментарій педагогічної діагностики, яка виконує дві ролі: з допомогою діагностики прослідковується результативність роботи учнів і учителя; діагностика з інструменту тільки пізнання перетворюється в інструмент формування.
Як бачимо, педагог стає майстром тоді, коли він може налагодити взаємодію з учнями на засадах рефлективного керування: вміє організувати доцільну діяльність дітей і бачить не лише наслідки предметного плану, а й зміни в розвитку вихованців.
Педагогічна діагностика (в перекладі з грецької "здатність розпізнавати") - це процес постановки "діагнозу", тобто встановлення рівня розвитку суб'єкта діагностики. Зміст педагогічної діагностики полягає у спостережувані якісних змін, які відбуваються в суб'єкті діагностики, крім того важливий аналіз зібраної інформації з метою визначення успіху і неуспіху в розвитку, становленні професійної позиції вчителя, в розкритті якості змін, які спостерігаються в його діяльності, в розвитку школярів.
Педагогічна діагностика - це педагогічна діяльність, спрямована на вивчення і пізнання стану об'єктів (суб'єктів) виховання з метою співробітництва з ними і управління процесом виховання.
При діагностичному підході до формування загальної мети виховання, яка є складовою частиною навчально-виховної системи школи, має використовуватись особистісний підхід до формування дитини, який передбачає такі основні компоненти
а) соціальні риси;
б) власний життєвий досвід;
в) інтелектуальні риси;
г) генетичні риси.
Такі риси (якості) зазначаються в багатьох психолого-педагогічних дослідженнях, що стосуються проблем структури особистості (у працях Г.С. Костюка, А.Н. Леонтьєва, К.К. Платонова, А.П. Петровського та ін.).
Педагогічна діагностика як самостійна галузь педагогічної діяльності вчителя-вихователя:
o дозволяє об'єктивно оцінити характер і особливості виховного процесу, як процесу взаємодії і взаємозмінювання вихователя і вихованця;
o з допомогою педагогічної діагностики ми визначаємо зону найближчого розвитку особистості учня;
o діагностика пов'язана з визначенням шляхів досягнення виховної мети;
o діагностика розгорнута в часі і прослідковує виховний процес, як перехід з однієї виховної ситуації в іншу, виділяючи при цьому цикли реалізації виховних мети і завдань;
o діагностика в виховних технологіях виступає, як індикатор і як метод виховання.
Якщо діагностика проводиться цілеспрямовано, вона перетворюється в засіб керівництва організованим самопізнанням. Підвищує ефективність індивідуального підходу, дає необхідну інформацію педагогам і батькам, поєднує педагогічну науку і практику через виховні технології.
В основі діагностичного підходу, як важливої умови професійної позиції вихователя лежить теза про те, що розвиток дитини повинен реалізовуватися в процесі виконання таких завдань, як:
а) розвиток матеріально-технічної бази школи з урахуванням найважливіших досягнень науки і техніки на основі комп'ютеризації та вдосконалення інформаційної технології виховання;
б) створення в школі психологічної атмосфери, здатної сприяти співтворчості за схемою вчитель - учень - мікро - макросередовище рівню вихованості учнів, розвитку виховуючого колективу;
в) використання у школі виховних технологій, як суспільного руху вихователів і вихованців по шляху самовдосконалення на основі певних принципів.
Принцип - першооснова, провідна ідея, основне правило поведінки (філософський словник).
Принципи виховних технологій:
1) демонстрація виховного процесу - це мета і засіб перебудови виховної діяльності, варіативність змісту виховання школи, розвиток педагогіки співробітництва та творчої діяльності, перебудова взаємовідносин вчителів, учнів, адміністрації.
2) системність виховної роботи передбачає діяльність усіх структурних виховних підрозділів школи в їх єдності та взаємодії, які забезпечують оптимальний розвиток та формування творчої діяльності учня.
3) гуманізація виховання забезпечує організацію загальноосвітньої школи на повноцінність сучасного якісного виховання із вивченням і пізнанням національної культури, пропагування ідеї людяності, добра, справедливості, честі у виховній діяльності.
4) індивідуалізація виховного процесу в школі передбачає всебічне стимулювання здібностей кожного школяра, розвиток кожної особистості з урахуванням її інтересів, мотивів, відмінностей в інтелектуальній, емоційно-вольовій, дієво-практичній сферах.
5) оптимізація виховної роботи в школі передбачає досягнення кожним учнем найвищого рівня вихованості, вироблення умінь і навичок, опанування різними способами творчої діяльності.
Згідно з основними принципами діагностичний підхід створює наступні організаційно-педагогічні умови, що забезпечують ефективність педагогічного впливу вихователя:
а) надання виховному процесу особливостей, які максимально моделюють реалії життєдіяльності;
б) залучення учнів до різноманітних форм і видів виховної діяльності, що активізує самостійність,

 
 

Цікаве

Загрузка...