WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особливості організації праці педагога-організатора. Планування та облік роботи у літніх оздоровчих таборах (ЛОТ) - Реферат

Особливості організації праці педагога-організатора. Планування та облік роботи у літніх оздоровчих таборах (ЛОТ) - Реферат

організації різноманітної діяльності кожен учень несе відповідальність за виконання маленької частини від загального наміченого, то це сприяє прискоренню процесу формування у дітей товариськості, співучасті. Сама позиція педагога-організатора в конкретній спільній творчій справі допомагає формувати певні традиції в таборі, зміні, загоні; вчить наставника бути виконавцем, спільно творити з дітьми.
Педагог-організатор не просто планує виховну роботу з дітьми на певний період, а повинен прагнути залучити школярів до спільної цікавої взаємопошукової роботи, яка сприяла б і відпочинку, і загартуванню, і оздоровленню, і мала б також навчальну мету. Ця робота має певні етапи, які повинні бути обов'язково виконаними. Етапи можуть бути пов'язані з початком, кінцем зміни, датами національного календаря, релігійними святами, традиціями, реальними подіями сьогодення, а також включати в себе всі елементи виховної роботи.
Класичними видами колективно-формуючої діяльності є: трудова, пошукова, краєзнавча робота, туризм. Сприяють доброму згуртуванню школярів і культурно-масові заходи.
Життя загону визначається націленістю і реалізацією змісту роботи, що відповідає інтересам більшості дітей. Планування її, пошук шляхів виконання, відбір змінних організаторів, визначення виконавців, періодична звітність про результати, аналіз діяльності та внеску кожного учня у виконання спільної творчої справи, формування громадської думки - ось база для створення учнівського самоуправління в таборі. Відповідно до обставин, діти є одночасно і організаторами, і виконавцями.
Для досягнення проміжного чи поетапного результату, педагог-організатор може запропонувати тимчасові творчі групи, об'єднання з різною кількістю учасників. Різнобічна за змістом колективна діяльність забезпечує збагачення досвіду діяльності школяра, значно впливає на їх поведінку. Такий підхід допомагає позитивно вирішити ряд педагогічних завдань: діти вчаться самостійно планувати роботу, знаходити діяльність, що відповідає їх інтересам, нахилам, здібностям, можливостям тощо (зауважимо, що ця діяльність обов'язково повинна мати громадський характер, конкретну спрямованість). Таким чином, відбувається демократизація стосунків, йде реальний зв'язок слова і діла, організації, керівництва і виконання.
8. Форми залучення дітей до планування виховної роботи у таборі.
Формами залучення дітей до планування виховної роботи в таборі можуть бути:
- конкурс "Краща пропозиція";
- проведення опитування "Ваша думка", "Що я можу зробити?";
- анкетування "Хочу, щоб було так";
- розвідка цікавих справ.
Найцікавіші пропозиції дітей знаходять своє відображення в плані роботи на зміну. План роботи затверджується на зборі загону відкритим голосуванням. Планування роботи педагога-організатора буде ефективним лише в тому випадку, коли він дотримуватиметься ряду вимог щодо планування виховної роботи загалом та конкретних методичних порад:
- забезпечуватиме на практиці єдність мети і завдань, змісту і форм виховної діяльності колективу;
- враховуватиме своєрідність роботи загонів, табору;
- підтримуватиме ініціативу школярів.
У деяких таборах практикується ведення щоденника табору, в якому школярі відображають основні вісті в житті загону: трудові справи, спортивні досягнення, участь у конкурсах тощо. За ведення табірної чи загонової сторінки в такому щоденнику відповідає літописець, який залучає школярів: художників, дописувачів, фотокореспондентів.
Крім загонового, табірного щоденника, члени загону за бажанням та існуючими традиціями, враховуючи матеріальну базу табору, дружини, можуть видавати стіннівки; бажаним є оформлення загонового кутка. Зміст загонового кутка включає:
- назву загону,
- девіз,
- емблему,
- план роботи загону за зміну,
- загонову пісню,
- змінні рубрики: "Сьогодні в загоні", "Рада табору (загону) вирішила", "Наші маяки", "Дякуємо батькам за виховання", "Пишаємося" і т.п.
Виховний вплив стіннівки на школярів не повинен обмежуватись лише змістом чи формою викладу матеріалу. Вона, як "лакмусовий папірець", реагує, виявляє і формує думку в тимчасово створеному осередку школярів. Їй належить виховувати вже самим фактом залучення учнів до роботи над газетою. Найоптимальніша періодичність виходу стіннівки за зміну: 4-5 разів; кількість матеріалів також не повинна перевищувати 4-5. Для цього можливо скористатись змінним (двох-трьох) редакційним складом колегій (кореспондентів, фотографів, художників, редакторів).
Вимоги до створення стіннівки:
- естетична привабливість, тобто газета повинна привертати увагу до себе, збирати читачів, користуватися попитом серед дітей;
- статті та ілюстрації повинні подаватися у відповідності з вимогою: актуальний, важливий матеріал розміщується лівіше, що зумовлено особливістю нашого методу читання;
- передова стаття - невелика за розміром, але довільної форми: коротка замітка, лист-звернення, кореспонденція, репортаж, звіт, інтерв'ю;
- вдале фото, ілюстрації, шаржі - доповнюють мовні засоби опису ситуацій;
- критичні замітки слід писати, дотримуючись максимальної об'єктивності; жанри подання матеріалу можуть бути різними: гуморески, фейлетони, шаржі, казки, загадки, карикатури, фотозвинувачення;
- назва стіннівки повинна бути чіткою, одночасно лаконічною й оригінальною, вміщувати її слід у лівому кутку, під назвою газети зазначається, чиїм органом вона є, вказується її номер, дата і періодичність виходу. В правому кутку подається список тих, хто готував газету до випуску, членів редколегії; можливе подання інформації про зміст наступного номера.
Таким чином, в умовах табірного літа педагогові-організаторові, вихователеві необхідно вміти володіти технологією планування виховної роботи, щоб забезпечити налагодження радісного взаємного спілкування й пізнання.
Література:
1. Белкин А.С. Ситуация успеха. Как ее создать. - М.. 1991.
2. Берн Е. Ігри, в які грають люди. - М., 1988.
3. Вишневський О.І. Гуманізація шкільного життя. // Рад. школа. - 1990. - №1.
4. Волинець А.Г. Сучасні педагогічні інновації і школа майбутнього // Рідна школа. - 1993. - №8.
5. Воробьев Г.Г. Школа будущего начинается сегодня. - М., 1991.
6. Голубев Н.К., Битинас Б.П. Введение в диагностику воспитания. - М., 1989.
7. Гришин Д.М., Колдунов Я.И. Руководство самовоспитанием школьников. - М., 1973.
8. Гуревич К.М. Индивидуально-психологические особенности школьников. - М., 1988.
9. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: навч. посібник. - К., 1997.
10. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. - М.,1987.
11. Концепція позакласної виховної роботи загальноосвітньої школи // Рад. школа. - 1991, № 6.
12. Сухомлинський В.О. Сто порад учителю. - К., 1981.
13. Сухомлинський В.О.Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості. //Вибр. твори: В 5 т. - К., 1977. - Т 5.
14. Сухомлинський В.О. Методика виховання колективу. - К., 1971.
15. Турбовский Я.С. Средства и методы педагогического воздействия. - М., 1980.

 
 

Цікаве

Загрузка...