WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Завдання і зміст технологій виховної роботи в школах різного типу - Реферат

Завдання і зміст технологій виховної роботи в школах різного типу - Реферат

самотворення. Саме від цього залежатиме буде він існувати як людина за принципом пристосування чи житиме за законом відповідальної свободи, що вона не просто перебуває, а повноцінно живе у атмосфері високої людяності, яка має наповнити її своїм гуманним змістом. Тут потреба і почуття "бути Людиною" реально пронизує кожну дію чи вчинок дитини. При цьому вона не повинна відчувати штучність ситуації, створеної педагогом для досягнення своїх цілей. За особистісно зорієнтованого виховання дитина перебуває у природних взаєминах з дорослим - доброю, чуйною людиною, яка своїм життям одухотворяє і її. Існуючи для дітей і заради дітей, вчитель тільки за такої позиції може успішно олюднити взаємини з ними.
У виховуючому середовищі, де відсутні грубий примус, дитина постійно відчуватиме "смак" вільного вибору - цього одного з найдійовіших психологічних механізмів особистісного розвитку людини. Адже між виконання вимогдорослого і їх вибором для вихованця відкриваються дві принципово відмінні стратегії особистого самотворення. Саме від цього залежатиме буде він існувати як людина за принципом пристосування чи житиме за законом відповідальної свободи.
Таким чином особистісно зорієнтовані технології створюють, по-перше, простір, для прояву особистих проблем вихованців, з сукупності яких складається їх власне життя, і без яких вони не уявляють себе особистостями. По-друге, у такому виховуючому середовищі особисті проблеми вихованців вирішуються найбільш психологічно оптимальним для них чином. Це означає, що дитина не зазнає таких дій педагога, за яких буде принижена її гідність.
Особистісно руйнівними виявляються такі взаємини, за яких вихованці відчувають з боку педагога тягар недовіри до їх можливостей чи здібностей. Якщо це явище перетворюється у відповідний педагогічний стиль, дитина болісно це переживатиме; їй буде психологічно важко існувати, не говорячи вже про блокування її соціального оптимізму, без якого не буде повноцінного майбутнього життя.
Виховуючись в умовах особистісно зорієнтованих технологій, діти переживатимуть радість від позитивних педагогічних очікувань, які активізують її сутнісні сили, викликають до життя невикористовувані психічні резерви. Віра вихователя у можливості вихованця є запорукою того, що вони не будуть втраченими ще в дитинстві. Навіть за наявності сучасних психолого-педагогічних знань педагогу важко уявити характер світовідчуття дитини за умови постійного прояву до нього так званого авансового особистісного оптимуму, коли до нього ставляться за критеріями вищого рівня його духовного розвитку.
Так, за досить простим на перший погляд проханням вихователя: "Діти, допоможіть мені з Миколою, він дуже добрий, але інколи поводиться не зовсім правильно" - криється мудра виховна тактика.
Занижуючи планку розвитку вихованця, ми тим самим занижуємо і його можливості, задаємо йому обмежувальну моральну модель.
Практично втілюючи особистісно зорієнтовані виховні технології, педагог у стінах школи моделює майбутнє суспільство. Досягнення цієї мети безпосередньо пов'язано з його виховною установкою - синтезом професійних і індивідуальних рис особистості вихователя.
В умовах демократизації суспільного життя відповідними характеристиками виховної установки, на думку В.А.Петровського [20], мають бути: Мета: сприяння становленню і розвитку особистості вихованця;дотримання у спілкуванні з дітьми принципу: "Не поряд і не над, а разом!"
Основна лінія поведінки: не грубо підтягувати вихованця до деяких заздалегідь відомих стандартів, а координувати свої очікування і вимоги з задачею максимально повно розгорнути можливості особистісного зростання вихованця, котрі помічаються в ході спілкування.
Отже особистісно зорієнтовані виховні технології вбачають у дитині повноцінного партнера педагога, не учня, а людину, допомагають їй знайти себе.
3. Зміст і завдання виховних технологій.
Таким чином, технології виховної роботи в школах різного типу (їх налічується на Україні 22 тис.) включають наступні компоненти:
- постановка мети, цілей, їх максимальне уточнення;
- чітка організація всієї виховної роботи;
- орієнтація виховних цілей і виховної роботи на досягнення конкретних результатів;
- корекція результатів виховання;
- остаточна оцінка результатів.
Якщо метод - це певна дія, то технологія - самий метод, але наукомісткий. Це вже метод нового покоління, який спрацює лише за сучасних умов особистісно-орієнтованої педагогіки.
Зміст технологій виховної роботи - це внутрішній контакт між вчителем-вихователем і вихованцями, характер особистісних зв'язків, в основу яких покладено розуміння учнями мотивів педагогічного впливу, дій і вимог вихователя.
Завдання виховних технологій:
o Виховати інтелектуально розвинуту особистість (цінувати людину за розум, її ділові та людські якості.
o Формувати творчу особистість для праці в ринкових умовах, з почуттям особистої гідності, розумінням суті приватної та державної власності.
o Виховувати почуття потреби для отримання високих професійних якостей у майбутньому, вміння при необхідності змінювати професію.
Отже, технології виховної роботи передбачають самостійний вибір і використання доступних для сприйняття різноманітних форм і методів виховання, врахування вікових особливостей, здібностей та інтелектуальних можливостей особистості, будуватись на історично обумовлених традиціях виховання людини.
Література:
1. Белкин А.С. Ситуация успеха. Как ее создать. - М.. 1991.
2. Берн Е. Ігри, в які грають люди. - М., 1988.
3. Вишневський О.І. Гуманізація шкільного життя. // Рад. школа. - 1990. - №1.
4. Волинець А.Г. Сучасні педагогічні інновації і школа майбутнього // Рідна школа. - 1993. - №8.
5. Воробьев Г.Г. Школа будущего начинается сегодня. - М., 1991.
6. Голубев Н.К., Битинас Б.П. Введение в диагностику воспитания. - М., 1989.
7. Гришин Д.М., Колдунов Я.И. Руководство самовоспитанием школьников. - М., 1973.
8. Гуревич К.М. Индивидуально-психологические особенности школьников. - М., 1988.
9. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: навч. посібник. - К., 1997.
10. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. - М., 1987.
11. Концепція позакласної виховної роботи загальноосвітньої школи // Рад. школа. - 1991, № 6.
12. Сухомлинський В.О. Сто порад учителю. - К., 1981.
13. Сухомлинський В.О.Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості. //Вибр. твори: В 5 т. - К., 1977. - Т 5.
14. Сухомлинський В.О. Методика виховання колективу. - К., 1971.
15. Турбовский Я.С. Средства и методы педагогического воздействия. - М., 1980.

 
 

Цікаве

Загрузка...