WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Принципи навчання основ економіки - Реферат

Принципи навчання основ економіки - Реферат

завгодно, і використати у практичній діяльності.
Для досягнення міцності у засвоєнні знань і умінь учнями вчитель повинен, керуючись навчальною програмою, детально відбирати матеріал для кожного заняття. Зміст навчального матеріалу повинен поступово розширюватись, ілюструватись новими фактами, використовуватись для повторення у різних ситуаціях і для застосування на практиці.
Нехай, наприклад, проводиться урок на тему "Витрати виробництва". Учні повинні міцно засвоїти знання про суть та види витрат і прибутку підприємства (фірми). Тому спочатку вчитель, (опираючись на знання учнів про чинники виробництва), пояснює сутність, види, структуру витрат виробництва. Потім обґрунтовується зв'язок собівартості і доходів підприємства. Дальше ці основні відомості уточнюються, конкретизуються, поглиблюються під час розгляду категорій "граничні витрати" і "граничний продукт". Ще більш міцно набуті знання закріплюються під час виконання практичної роботи "Розрахунок витрат виробництва за вихідними даними, визначення обсягу виробництва, який максимізує прибуток фірми в умовах досконалої конкуренції".
У процесі вивчення даної теми уроку учні повинні добре запам'ятати визначення таких основних понять, як витрати виробництва, постійні та змінні, зовнішні та внутрішні витрати, граничні витрати тощо. В цьому випадку треба, щоб вони, усвідомивши цей навчальний матеріал, завчили його. Вчитель повинен створювати настанови на запам'ятовування основних понять і термінів, які розкриваються у змісті навчального матеріалу.
Такий підхід до вивчення навчального матеріалу дає змогу створювати умови для глибокого усвідомлення навчального матеріалу, встановлення смислових зв'язків між новим і попереднім матеріалом.
Міцність знань може бути досягнута шляхом удосконалення навчального процесу і підвищення його рівня. Вчителі повинні забезпечувати органічний зв'язок між новим і попереднім навчальним матеріалом. Треба доступно і ясно викладати навчальний матеріал і створювати належні умови для підвищення інтересу, уваги й активності учнів на уроках.
Важливим засобом у формуванні міцних знань і стійких умінь може бути систематичне повторення вивченого матеріалу. Його рекомендується проводити у таких випадках:
* у процесі уроку під час індивідуального і фронтальногоопитування учнів з раніше вивченого матеріалу, а також під час закріплення повідомлених відомостей на даному уроці;
* після закінчення вивчення теми або розділу навчальної програми; в кінці навчального періоду - півріччя або навчального року.
Велике значення для забезпечення міцності знань і умінь мають точність викладання навчального матеріалу і застосування технічних засобів.
Єдність навчання і виховання. У процесі навчання формується особистість учня, тобто на заняттях вирішуються одночасно загальноосвітні і виховні завдання.
Процес навчання основ економіки спрямований у першу чергу на розвиток економічного мислення, як основного компоненту економічного виховання учня. Економічне мислення проявляється в умінні відображати факти і явища економічного життя, встановлювати зв'язки між ними, вирішувати економічні задачі. На уроках основ економіки формується економічна культура майбутньої особистості, яка досягається через цілеспрямовану діяльність щодо оволодіння методами раціональної економічної поведінки. Одним із компонентів економічної культури є оволодівання людиною економічними знаннями й уміннями господарювання. У процесі вивчення курсу основ економіки створюються умови для розвитку таких особистісних якостей учня, як підприємливість, ощадливість, ініціативність, діловитість, відповідальність, самостійність.
Опанування змістом курсу "Основи економіки" значно розширює життєві можливості випускників школи. Окрім ознайомлення з методами поведінки, формується і правова культура, завдяки чому учнівська молодь може швидше адаптуватися в умовах ринкової економіки. Вивчення спецкурсів (основи підприємницької діяльності, основи споживчих знань, основи бухгалтерського обліку, основи маркетингу, основи менеджменту тощо) дає інформацію про професії, що їх найбільше потребує ринок. Вивчення предметів економічного циклу сприяє формуванню соціально адаптованої особистості.
Ці загальні завдання виховного характеру стосуються всієї роботи вчителя з учнями, тобто і планування занять, і визначення форм навчання, і застосування методів навчання тощо.
Наводимо основні вимоги, які ставить перед учителем принцип єдності навчання і виховання:
* ознайомлення учнів з основними цілями економічної політики (економічне зростання, повна зайнятість, економічна ефективність, стабільний рівень цін, економічна свобода, справедливий розподіл доходів, економічна захищеність, торговельний баланс);
* використання навчального процесу з основ економіки з метою виховання в учнів економічної і правової культури;
* ознайомлення учнів із професіями, яких найбільше потребує ринок;
* єдність на кожному уроці намічених вчителем загальноосвітніх і виховних завдань;
* розвиток пізнавальних здібностей, творчого мислення, пам'яті учнів;
* формування умінь планувати і організовувати свою роботу.
Підсумовуючи розгляд названих вище дидактичних принципів, доцільно підкреслити, що кожний із принципів навчання і виховання однаково важливий, а здійснення їх у практиці роботи вчителя можливе лише в тісному сполученні і взаємодії. Важливо не тільки розуміти суть і знати вимоги, які ставляться до навчального процесу тим чи іншим дидактичним принципом, але й треба уміло реалізовувати ці принципи у практиці навчання і виховання учнів.
Література:
1. Гушулей Й. М. Вітенко І. М. Загальна методика викладання основ економіки: Пробний навчальний посібник. - Тернопіль: Астон, 2004. - 108с.
2. Крупська Л. П., Пархоменко І.М., Кириленко Л. М. Моя економіка: Підручник для учнів 8 - 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням економіки та для учнів 10-х класів загальноосвітніх і гуманітарних пр. - К.: АПН, 2001. - 320с.
3. Основи економіки: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів загальноосвітнього, природничо-математичного та технологічного напрямів навчання. - К.: Шкільний світ, 2001. - 47с.
4. Критерій оцінювання навчальних досягнень учнів з економіки //Географія та основи економіки в школі. - №2. - 2001.- с.4-6.

 
 

Цікаве

Загрузка...