WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Принципи навчання основ економіки - Реферат

Принципи навчання основ економіки - Реферат

ґрунтуються на уже засвоєних знаннях і є базою для вивчення нового матеріалу. Наприклад, програмою курсу основ економіки передбачено спочатку формування загальних уявлень про економічні відносини та способи організації економічного життя суспільства. Ці поняття стають своєрідним фундаментом для вивчення у майбутньому таких основних розділів даного курсу, як економіка домашнього господарства і підприємства, національна і міжнародна економіки. У свою чергу, наприклад, ознайомлення учнів з основними сферами економіки, де працює підприємець (виробництво благ, торгівля, фінансові операції) ґрунтується на уже сформованих раніше поняттях "товар", "гроші", і є підґрунтям для вивчення теми "Менеджмент і маркетинг у підприємницькій діяльності", "фінансово-грошова система країни" тощо.
Принцип систематичності і послідовності не обмежується тільки відповідною побудовою навчальної програми. У практиці навчання цей принцип реалізується у різних формах планування навчального матеріалу, тематичного і поурочного. Під час тематичного планування вчитель визначає порядок вивчення окремих питань теми, послідовність теоретичних занять і практичних робіт, повторення іконтролю за складністю засвоєння навчального матеріалу. Передбачає вивчення нового матеріалу окремими модулями, фіксує увагу учнів на вузлових питаннях окремих тем.
Систематичність і послідовність у навчанні проявляється також у встановленні міжпредметних зв'язків. Так, наприклад, програмою теми курсу основ економіки "Домашнє господарство в сучасній економіці" передбачено ознайомлення учнів із сімейним бюджетом як засобом урівноваження доходів і видатків, джерелами формування сімейного бюджету тощо. З деякими поняттями формування сімейного бюджету учні уже ознайомились на уроках трудового навчання у молодших класах. Щоб реалізувати принцип систематичності у навчанні і створити умови для послідовного і поступового засвоєння навчального матеріалу, вчителю треба опиратися на набуті учнями знання у процесі вивчення інших дисциплін.
Систематичність і послідовність у навчанні повинні проявлятися не тільки в діяльності вчителя, але й у роботі самих учнів. Дуже важливо формувати у них уміння раціонального планування навчальної діяльності, уміння складати логічні плани усних відповідей, систематично повторювати навчальний матеріал тощо.
Дотримування у процесі навчання принципу систематичності і послідовності сприяє формуванню в учнів міцних знань та дає змогу за меншу кількість часу досягти кращих результатів у навчанні.
Свідомість і активність учнів у навчанні. Свідомість і активність учнів як принцип навчання тісно пов'язані між собою, бо активність ґрунтується на свідомості, а свідомість стає вищою завдяки активності.
Застосування цього загального принципу має свої специфічні форми у навчанні, хоча спрямованість його є однаковою. Навчання має бути не тільки активним, але й свідомим. Вважається, що усвідомлене навчання посилює розвивальний вплив навчального процесу на учнів. Свідоме засвоєння знань попереджує формалізм і разом з тим сприяє їх перетворенню у глибокі й стійкі переконання учнів. Активність і свідомість мають розвиватися у тісному взаємозв'язку.
У процесі навчання основ економіки створюються особливо сприятливі передумови для розвитку активності учнів, так як вони мають змогу набути вмінь застосовувати свої знання до широкого кола економічних питань, що безпосередньо пов'язані з їхнім життям.
Практика навчання основ економіки свідчить, що на уроках переважає репродуктивна методика: розумова діяльність полягає у запам'ятовуванні певних понять і положень. Принцип свідомості і творчої активності учнів вимагає, щоб вони були поставлені в такі умови, коли їм самим доводиться здобувати знання, проявляти самостійність у набутті умінь і навичок, оволодівати методами вивчення. Діяльність учнів має бути організована так, щоб вони самостійно виконували практичні завдання, вивчали літературу, вирішували економічні задачі тощо.
Основними умовами свідомого засвоєння навчального матеріалу є належний рівень свідомості учнів, свідоме їх ставлення до навчання, свідоме сприймання і осмислення навчального матеріалу на уроках.
Свідомість у навчанні вважається досягнутою, якщо учні вміють використовувати свої знання на практиці. З цією метою у навчальному процесі використовують творчі завдання, тобто завдання формулюють так, щоб у них не вистачало деяких даних. Ці дані учні знаходять самостійно. Так, наприклад, учням пропонується побудувати криву попиту на графіку, встановити причини зміни попиту на конкретну пропозицію, а також залежність попиту від ціни на відповідний товар, використавши свої знання, набуті у процесі вивчення теми "Попит, пропозиція, ринкова ціна".
Досвід роботи багатьох учителів дає змогу стверджувати, що різноманітність методів навчання активізує розвиток в учнів мислення, запам'ятовування, інтересів. Треба широко застосовувати у процесі навчання бесіди, ставити учнів перед необхідністю доказувати, аргументувати, переконувати; розширювати форми і методи самостійної роботи учнів на уроках.
Великою мірою активність і свідомість учнів реалізуються у пошуковій діяльності, спрямованій на розв'язування навчальної проблемної ситуації. Ця діяльність здійснюється у чотири етапи:
1) виникнення самої проблеми; 2) усвідомлення проблемної ситуації учнями; 3) пошуки відповіді на поставлене запитання; 4) отримання кінцевого результату, його обговорення й оцінювання.
Особливо цінним для розвитку розумових здібностей і самостійності мислення учнів є так званий дослідницький метод (підхід) у навчанні, коли учні, наприклад, на практичних заняттях, одержавши завдання, самостійно планують хід його виконання, проводять розрахунки, будують графіки, аналізують чинники, які призводять до відповідних змін тощо.
Основними шляхами активізації учнів на уроці є роз'яснення мети уроку, значення самого змісту навчального матеріалу, опора на досвід учнів, різні види самостійної роботи, використання наочностей і технічних засобів навчання, застосування знань на практиці тощо.
Наочність навчання. Наочне навчання полягає в тому, що учні набувають знання не тільки за рахунок того, що слухають пояснення вчителя, але й за допомогою своїх органів зору, за рахунок того, що вони бачать.
На уроках основ економіки доцільно використовувати такі види наочності:
а) навчально-наочні

 
 

Цікаве

Загрузка...