WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Принципи навчання основ економіки - Реферат

Принципи навчання основ економіки - Реферат


Науковість у навчанні особливо проявляється, якщо розкривати учням зв'язки економічної науки з іншими науками про суспільство (історія, право, соціологія, політологія), природу і людину (географія, біологія, психологія), математикою як засобом аналізу економічних процесів.
Реалізовуючи принцип науковості у навчанні, доцільно також розкривати історію розвитку економічної науки. Учням цікаво буде знати, що економічна наука зародилася ще в дохристиянську добу, її коріння знаходимо у творах мислителів Давньої Греції, Риму, Китаю та Єгипту. Величезний внесок у розвитокекономічної науки зробив Адам Сміт. Із другої половини ХІХ ст. розвиток економічної науки здійснювався трьома принципово відмінними напрямами - неокласичним, історичним та марксистським.
Варто, щоб учні знали і про вклад українських учених у розвиток світової економічної науки. Так, М.А. Балудянський обґрунтував принципи й основи розбудови національної економіки з позиції вільних ринкових відносин, М.І, Туган-Барановський зробив помітний внесок у розвиток теорії кооперації, грошового обігу, Є.Є. Слуцький - один із перших застосував в Україні математичні методи в економічній науці.
Реалізується принцип науковості в першу чергу під час розробки навчальних програм і підручників. Високий рівень науковості навчання забезпечує вчитель основ економіки, впроваджуючи в навчальний процес елементи проблемності, дослідницькі практичні роботи, навчаючи учнів спостерігати за економічними явищами, умінню вести наукову дискусію, доказувати свою точку зору, раціонально використовувати наукову літературу.
Доступність навчання, урахування індивідуальних особливостей учнів. У процесі навчання треба розширювати пізнавальні можливості учнів шляхом послідовного ускладнення навчального матеріалу. Навчальний матеріал з основ економіки має будуватись з урахуванням сучасного рівня розвитку економічної науки, але при цьому він не може бути ні надто легким, ні надто важким. Дослідження, наприклад, показують, що у процесі навчання при спрощеному змісті освіти знижується зацікавленість до навчання, не формуються необхідні вольові зусилля, не відбувається бажаного розвитку навчальної працездатності. Зміст навчання треба формувати таким чином, щоб створити умови для постійного і успішного подолання учнями труднощів.
Принцип доступності потребує в першу чергу, щоб навчальний матеріал був зрозумілим для учнів. У зв'язку з цим, досить часто доводиться вдаватися до різних методичних прийомів, які дають змогу полегшити учням засвоєння навчального матеріалу і ознайомити їх із досить складними теоретичними і практичними питаннями.
Одним із таких методичних прийомів може бути повідомлення або нагадування вчителем додаткових теоретичних відомостей, які необхідні учням для виконання практичного завдання. Так, наприклад, у процесі вивчення теми "Підприємницький дохід" учитель ставить собі за мету сформувати в учнів уміння встановлювати прибуток підприємця за виручкою і витратами. Проте учні не в повній мірі підготовлені до обчислення валового, чистого, нормального і економічного прибутку підприємця. Зокрема, у них ґрунтовно не сформовано таких важливих економічних понять, як "ресурси", "витрати", "амортизація". Тому викладати навчальний матеріал вище названої теми уроку найдоцільніше у такій послідовності:
1) додатково до вивчення навчального матеріалу теми уроку розглянути питання про зовнішні і внутрішні ресурси, бухгалтерські й економічні витрати, амортизацію.
2) залучити учнів до розрахунку бухгалтерських витрат підприємця, обчислення валового та чистого прибутків, внутрішніх витрат і в кінцевому рахунку економічного прибутку підприємця.
Одна із основних вимог, що ставляться до навчання, полягає в урахуванні індивідуальних здібностей кожного учня. Не всі учні однаково сприймають викладений навчальний матеріал: одні сприймають і запам'ятовують викладене швидше, інші - повільніше: одні усвідомлюють навчальний матеріал глибоко, інші сприймають його поверхово. Крім того, учні по-різному ставляться до виконання практичних завдань. За ставленням до виконання практичного завдання, як показано в дослідженнях, учнів можна поділити на три групи. До першої групи належать такі учні, які впевнені у своїх здібностях, охоче беруться за виконання завдання, не розгублюються під час виникнення труднощів, не соромляться звернутися за допомогою до вчителя. Друга група - це учні, які недооцінюють своїх здібностей і можливостей. Стикаючись із найменшими труднощами, вони розгублюються, не насмілюються звернутися за допомогою до вчителя. Такі учні потребують особливої уваги. Треба вселяти в них віру в свої сили. Під час оцінки виконаних завдань учитель повинен підкреслювати найменші успіхи таких учнів. Треба своєчасно прийти їм на допомогу, вселяти впевненість у тому, що вони із своїм завданням впораються. До третьої групи слід віднести учнів, які переоцінюють свої здібності. Вони проявляють самовпевненість, вважають, що можуть виконати будь-яке завдання, але лякаються труднощів, навіть не намагаючись їх подолати. Учитель повинен допомогти цим учням досягти успіху в подоланні труднощів. Лише, пересвідчившись багато разів на власному досвіді, що будь-яка робота потребує затрати сил, наполегливості, ці учні активно включаються в роботу.
Якщо в класі є учні, які зазнають затруднення під час виконання завдання, то треба вияснити причини виникнення затруднень і продумати комплекс заходів з індивідуальної роботи з цими учнями, тобто проводити додаткові заняття і консультації, добирати індивідуальні навчальні завдання тощо. Якщо в класі є учні, які швидко справляються із завданнями, то їм треба давати додаткові навчальні завдання, які сприяли б закріпленню, розширенню і поглибленню одержаних ними знань і умінь. Правильне врахування індивідуальних особливостей кожного учня буде сприяти підвищенню його активності у процесі навчання, а в кінцевому рахунку - й успішності.
Систематичність і послідовність навчання. Систематичність означає, що засвоєння учнями певної множини фактів, понять, суджень проводяться відповідно до логічного зв'язку і раціональної наступності.
Принцип систематичності і послідовності враховується перш за все під час складання навчальної програми. Навчальний матеріал у програмі розміщується у певній послідовності, яка відрізняється своєю систематичністю. Це означає, що основні питання, які вивчаються,

 
 

Цікаве

Загрузка...