WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Оцінювання навчальних досягнень учнів з економіки - Реферат

Оцінювання навчальних досягнень учнів з економіки - Реферат

галузі підприємництва, менеджменту, маркетингу Учень уміє:
* керуватися економічними законами, які впливають на прийняття рішень, прогнозувати соціальні наслідки прийнятих рішень
* прогнозувати поведінку окремих людей, груп населення в різних типах економічних систем
* знаходити оригінальні (нестандартні) підходи до розв'язання економічних проблем і виконання завдань
* порівнювати економічні умови в різних країнах, регіонах
* пояснювати виконання завдання підвищеногоабо комбінованого рівня
12 Учень:
* глибоко розуміє економічні закони і категорії
* подає ідеї згідно з вивченим матеріалом, робить творчо обґрунтовані висновки
* уміє аналізувати і систематизувати матеріали засобів інформації
* визначає порядок особистої навчальної діяльності, самостійно оцінює її результати Учень уміє:
* сформулювати економічну проблему і визначити шляхи її розв'язання
* вести дискусію з конкретного питання
* розв'язувати і пояснювати задачі високої складності
* аналізувати економічні і соціальні явища, користуючись відповідними документами (законами, постановами, указами, тощо)
Оцінка досягнення учнів складається з оцінювання теоретичних (у письмовій або усній формі) і практичних умінь їх.
В окремих випадках, зокрема, під час тематичного атестування, оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за допомогою відповідних завдань.
Для контролю знань учнів на основі чотирирівневої дванадцятибальної системи оцінювання можна використати завдання, поміщені у пробному підручнику для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів "Моя економіка" (автори Л.М. Кириленко, Л.П. Крупська, І.М. Пархоменко, І.Є. Тимченко). - Київ. - "А.П.Н.", 2001
Наведемо прикладати завдань для контролю знань і умінь на різних рівнях навчальних досягнень учнів.
Рівень 1 (початковий). Кількість балів: "1", "2", "3".
Тема: Усе починається з потреб.
Завдання:
1. Чи можна вважати тютюн і алкоголь матеріальними потребами? "так" чи "ні".
Відповідь: "так"
2. До яких видів потреб (матеріальних, духовних чи соціальних) можна віднести потреби людини в їжі, одязі, житлі?
Відповідь: матеріальних
3. Що таке потреби? Потреби - це:
а) усе, що нам необхідне;
б) усі речі, що оточують нас у побуті;
в) сформульована необхідність в чомусь;
г) те, що людина бажає придбати над усе.
Відповідь: а)
4. Проведіть серед своїх однокласників опитування за темою: "Якому соку вони віддають перевагу, якщо кожен з них випиватиме по одній упаковці обраного соку в день". Скільки упаковок відповідного соку треба виробити для задоволення потреб твоїх друзів для вживання протягом місяця?
Рівень 2 (середній). Кількість балів "4", "5", "6".
Тема: Як діє закон попиту
Завдання:
1. Вставте пропущені слова у визначення: Попит - це функція, що визначає залежність кількості..., які покупці готові зробити на ринку, від рівня... на ці товари або ... (решта умов не змінюється).
Відповідь: покупок, цін, послуги.
2. Які твердження є правильними:
а) Крива попиту показує, що при зниженні ціни зростає обсяг попиту.
б) Зростання доходів споживачів викликає розширення попиту на всі товари.
в) Два товари Х і У називаються комплементами, якщо зростання ціни товару У призводить (за інших рівних умов) до падіння попиту на товар Х.
г) Чим менше замінників має продукт, тим більш еластичним є попит на нього.
д) Крива абсолютно нееластичного попиту є вертикальною лінією.
Відповідь:
а) Правильно.
б) Неправильно, адже збільшення доходу призводить до збільшення попиту на нормальні товари, але зменшує попит на товари для бідних, тому що тепер їх можна замінити нормальними товарами.
в) Правильно.
г) Неправильно. Оскільки еластичність виражає міру легкості відмови від товарів, то чим більше субститутів у даного товару, тим еластичнішим є попит на нього.
д) Правильно.
3. Якщо зменшення ціни на 3% призводить до збільшення обсягу попиту на 7%, то такий попит:
а) еластичний;
б) нееластичний;
в) абсолютно еластичний;
г) абсолютно нееластичний.
Відповідь: а)
4. Чи існує взаємозв'язок між першим законом Госсена і негативним нахилом кривої попиту?
Відповідь: під час зниження ціни споживач зможе і захоче придбати більшу кількість товарів.
Рівень 3 (достатній). Кількість балів: "7", "8", "9".
Тема: Раціональна поведінка споживача на ринку.
Завдання.
1. Якщо за кривою байдужості норма заміщення розчинної кави кавою в зернах дорівнює 1:0,5, то яка кава має бути дорожчою?
Відповідь: За однакової кількості споживання кави Ми розчинної кави дорівнює 2Ми кави в зернах. Таким чином, ціна кави в зернах може вдвічі перевищувати ціну розчинної кави.
2. Заповни пропущені клітинки. Сформулюй закон, який пояснює дану тенденцію.
Кількість товару Загальна корисність Гранична корисність
0 0 0
1 4 4
2 7 ?(3)
3 9 ?(2)
4 ?(10) 1
5 10 ?(0)
Відповідь: гранична корисність для споживача другої одиниці товару дорівнює: загальна корисність двох одиниць товару мінус загальна корисність однієї одиниці товару (7 - 4 = 3). Загальна корисність трьох одиниць товару плюс гранична корисність четвертої одиниці товару (9 +1 = 10).
Рівень 4 (високий). Кількість балів "10", "11", "12".
Четвертому рівню відповідають завдання "Для допитливих", що поміщені в названому вище пробному підручнику для учнів 8-9-х класів "Моя економіка" (автори Кириленко Л.М. і інші).
Наприклад, у процесі вивчення теми "Як діє закон попиту" допитливим учням пропонується таке практичне завдання: Ціна на товар А змінилася в такий спосіб: Р0 = 30; Р1 = 20. При цьому кількість продажу товару В змінилася так: Q1 = 10; Q2 = 50. В якій залежності перебувають товари А і В (товари - субститути або товари - комплементи). Наведи приклади таких товарів.
Відповідь: Визначаємо перехресну еластичність попиту:
Література:
1. Гушулей Й. М. Вітенко І. М. Загальна методика викладання основ економіки: Пробний навчальний посібник. - Тернопіль: Астон, 2004. - 108с.
2. Крупська Л. П., Пархоменко І.М., Кириленко Л. М. Моя економіка: Підручник для учнів 8 - 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням економіки та для учнів 10-х класів загальноосвітніх і гуманітарних пр. - К.: АПН, 2001. - 320с.
3. Основи економіки: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів загальноосвітнього, природничо-математичного та технологічного напрямів навчання. - К.: Шкільний світ, 2001. - 47с.
4. Критерій оцінювання навчальних досягнень учнів з економіки //Географія та основи економіки в школі. - №2. - 2001.- с.4-6.

 
 

Цікаве

Загрузка...