WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Оцінювання навчальних досягнень учнів з економіки - Реферат

Оцінювання навчальних досягнень учнів з економіки - Реферат

категорії, явища та їх властивості
На другому рівні - середньому - учень з допомогою вчителя:
* відтворює інформацію, засвоєну ним у процесі навчання (знання і вміння є копіями);
* намагається співвіднести показані або описані раніше економічні явища з їх характеристиками, формулами, графіками тощо, тобто може встановити, не пояснюючипричин, відповідні зв'язки:
* намагається застосувати окремі прийоми логічного мислення (порівняння, аналіз, висновок);
* намагається виконати економічні вправи на одну дію, загальна методика, послідовність, формула яких йому знайомі;
* намагається використати отримані знання для пояснення власних рішень або дій.
Другому рівню відповідають критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, що наведені у таблиці 2.
Таблиця 2
Бал Теоретичні знання Уміння
4 Учень з допомогою вчителя:
* відтворює словами, близькими до тексту підручника означення економічних термінів, правил, законів
* частково відтворює текст підручника, у процесі відповіді допускає окремі видозміни навчальної інформації, ілюструючи відповідь прикладами, що наводив учитель Учень з допомогою вчителя та користуючись інструкцією уміє:
* розв'язувати задачі на одну дію за відомою формулою і усно їх пояснити
* правильно обрати і використати необхідні математичні формули
5 Учень з допомогою вчителя:
* дає правильне визначення окремих економічних понять, правил, законів
* словесно описує економічні явища, вказує на деякі їх властивості
* відтворює всю тему або її основну частку, ілюструючи відповідь власними прикладами Учень уміє:
* правильно виконати завдання на одну дію, оформлюючи без висновків
* за інструкцією і з допомогою вчителя намагається розв'язати обчислювальні або графічні задачі на дві дії з обґрунтуванням результату, в якому є помилки
6 Учень з допомогою вчителя:
* свідомо відтворює тему, ілюструючи її власними прикладами
* розкриває суть економічних понять, формул, законів, допускаючи у відповідях незначні неточності
* намагається співвіднести економічні явища з їх характеристиками
* намагається застосувати окремі прийоми логічного мислення (порівняння, аналіз, висновок) Учень уміє:
* правильно розв'язати задачу на дві дії, при потребі звертаючись за консультацією до вчителя, робить правильні, обґрунтовані висновки
* з допомогою вчителя зробити частковий аналіз і порівняння економічних явищ побутового рівня, висновки
* прийняти рішення щодо власних економічних інтересів і обґрунтувати його
На третьому рівні - достатньому - учень здійснює пізнавальну діяльність самостійно, інколи звертається за консультацією до вчителя. Він:
* розуміє і свідомо відтворює основний навчальний матеріал;
* застосовує у типових ситуаціях прийоми логічного мислення ( порівняння, аналіз, висновок);
* самостійно виконує типові економічні вправи;
* уміє використовувати отримані знання у типових ситуаціях, самостійно доводить своє твердження, але з деякими неточностями;
* уміє користуватися додатковими, (крім розповіді вчителя і підручника) джерелами інформації;
* уміє спостерігати за економічною інформацією у засобах масової інформації і робити деякі висновки.
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів на достатньому рівні наведені у таблиці 3.
Таблиця 3
Бал Теоретичні знання Уміння
7 Учень:
* без помилок відтворює зміст теми, наводячи власні приклади
* правильно розкриває суть економічних понять, формул, законів Учень уміє:
* самостійно розв'язувати типові економічні, графічні і розрахункові задачі на одну-дві дії
* розв'язувати якісні економічні завдання: робить аналіз. порівняння, висновки, у разі потреби звертаючись до вчителя
* користуватися математичними знаннями для розв'язання економічних задач
8 Учень:
* володіє навчальною інформацією, яку вміє зіставляти, узагальнювати і систематизувати
* аргументовано відповідає на поставлені запитання і намагається відстояти свою точку зору Учень уміє:
* користуватися економічними законами для розв'язання задач
* будувати і читати графіки економічних процесів
* відбирати необхідну додаткову інформацію для розв'язання типових завдань
* аргументовано, посилаючись на закони, правила, формули, пояснювати деякі економічні процеси, що відбуваються в особистому житті та житті родини
?
9 Учень:
* вільно володіє навчальним матеріалом, наводить аргументи на підтвердження своїх думок, використовуючи матеріали засобів масової інформації
* може з допомогою вчителя відповідати на запитання, що потребують знання кількох тем Учень уміє:
* самостійно розв'язувати типові завдання, виправляти типові помилки
* з допомогою вчителя може розв'язувати завдання, що потребують знання кількох тем
* використовувати різні джерела інформації, користуватися статистичним матеріалом
* знаходити і висвітлювати практичне значення економічних знань для окремої особи, родини
На четвертому рівні - високому - учень;
* вільно володіє змістом теми, глибоко розуміє економічні закони і категорії;
забезпечує конкретизацію знань власними прикладами;
* уміє відтворити всю тему або її частину, вказуючи на причини, взаємозв'язки, наслідки, обґрунтовуючи свою точку зору;
* виконує економічні вправи, загальна методика і послідовність (алгоритм) яких йому знайомі, проте зміст охоплює кілька тем (комбіновані завдання);
* виконує нові завдання: складає план виконання нового завдання, пропонує оригінальні способи розв'язування, обґрунтовує результат, вносить у свою діяльність елементи творчості;
* учень грамотно і творчо використовує матеріали преси, телебачення, нормативні документи; виявляє особисту позицію щодо економічних процесів, які відбуваються в суспільстві.
Четвертому рівню відповідають критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, що наведені у таблиці 4.
Таблиця 4
Бал Теоретичні знання Уміння
10 Учень:
* вільно володіє темою, має ґрунтовні економічні знання
вільно відповідає на запитання, що потребують знання кількох тем
* оцінює окремі нові факти, явища, ідеї, судження його логічні і достатньо обґрунтовані
* узагальнює і систематизує матеріал в межах навчальної теми
* самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності Учень уміє:
* працювати із спеціальною літературою (статистичні збірники, наукові журнали, тощо)
* свою відповідь ілюструвати схемами, графіками, прикладами з життя
* проводити самоперевірку виконаної роботи
* може з не зовсім повним обґрунтуванням пояснити розв'язання завдань підвищеного (комбінованого) рівня
11 Учень:
* має системні знання з економіки
* має первинні знання в

 
 

Цікаве

Загрузка...