WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Оцінювання навчальних досягнень учнів з економіки - Реферат

Оцінювання навчальних досягнень учнів з економіки - Реферат


Реферат на тему:
Оцінювання навчальних досягнень учнів з економіки
ПЛАН
1. Дидактичні завдання системи обліку і умінь учнів
2. Види обліку і форми перевірки навчальних досягнень учнів
3. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з економіки за 12-бальною системою оцінювання знань та вмінь
1. Дидактичні завдання системи обліку і умінь учнів
Важливим засобом підвищення якості та ефективності навчання основ економіки є педагогічно обґрунтована система обліку знань і умінь учнів. Об'єктивне оцінювання навчальних досягнень учнів сприяє їхній більш активній трудовій та пізнавальній діяльності, а також допомагає вчителю вирішувати цілий ряд завдань навчання і виховання школярів.
По-перше, тільки внаслідок перевірки можна встановити, як учні вивчають теоретичний матеріал і набувають умінь та навичок у виконанні різноманітних практичних завдань. Облік допомагає виявити прогалини у знаннях і уміннях.
По-друге, облік і оцінка знань та умінь мають велике значення і для самих учнів. Ні один із них не байдужий до того, як про його успіхи у навчанні відгукуються учитель і учні. У порівнянні з оцінками, які виставляє учитель, учень оцінює і свої успіхи у навчанні.
І, накінець, перевірка знань і умінь учнів має велике значення і для самого вчителя. На основі її результатів він оцінює якість роботи, аналізує недоліки, визначає прогалини у своїй підготовці.
У процесі перевірки знань, умінь і навичок ставляться такі дидактичні завдання:
1. Встановити якість знань, умінь і навичок. Якість знань, умінь і навичок характеризується насамперед міцністю і свідомістю. Щоб пересвідчитися в міцності знань, умінь і навичок, треба перевіряти їх не тільки тоді, коли їх засвоюють, а, й у процесі наступної діяльності учнів. Таким чином, йдеться про систематичний і планомірний контроль протягом усього навчання.
2. Стимулювати учнів до навчальної діяльності. Це дидактичне завдання означає, що перевірка знань, умінь і навичок повинна сприйматися учнями як важливий засіб подання допомоги їм з боку вчителя. Очевидно, це стає можливим у тому випадку, коли вчитель у процесі перевірки не обмежується констатацією хиб у навчанні, а й допомагає позбутися їх. Крім того, вчитель дає загальну характеристику набутих учнями знань і умінь. При цьому у школярів створюється чітке уявлення про зміст наступного навчання. Внаслідок цього вони бачать перспективу. Це мобілізує їх, породжує бажання продовжити навчання.
3. Виявити хиби в організації і методиці проведення навчального процесу. Перевіряючи знання, уміння і навички учнів, учитель одночасно перевіряє і якість своєї роботи. Якщо в діяльності учнів бувають типові помилки, то це, як правило, свідчить про хиби в роботі вчителя, і навпаки, з успішного навчання учнів можна зробити висновок, що навчальний матеріал учитель викладає зрозуміло.
4. Перевірка знань, умінь і навичок повинна відбуватися за розробленим заздалегідь планом і органічно вплітатися у навчальну діяльність учнів. Під час підготовки до уроку вчитель з'ясовує, які знання будуть потрібні учням для виконання практичного завдання і відповідно до цього планує перевірку.
2. Види обліку і форми перевірки навчальних досягнень учнів
Для перевірки знань і умінь учнів на уроках основ економіки застосовують такі види обліку: поточний (біжучий), періодичний (тематичний) і підсумковий.
Поточний (біжучий) облік проводиться на кожному занятті. Вчитель перевіряє якість засвоєння матеріалу і вміння застосувати його на практиці, правильність виконання економічних завдань.
Періодичний (тематичний) облік проводиться після вивчення теми або розділу. Підсумковий облік проводять в кінці чверті і навчального року. Підсумкові оцінки виставляються учням на основі оцінок поточного і періодичного обліку.
Обов'язковими видами оцінювання навчальних досягнень є тематичне і підсумкове. Основною одиницею оцінювання є навчальна тема. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів є обов'язковим і основним, його результати відображаються у класному журналі в окремій колонці.
Доцільність тематичного оцінювання зумовлена психологічними закономірностями засвоєння навчального матеріалу, які передбачають реалізацію його послідовних етапів, що не можна здійснити на одному уроці. З огляду на це, поточне оцінювання на кожному уроці в традиційному розумінні (виставлення оцінок у класному журналі) не є обов'язковим, хоча й може здійснюватися за бажанням учителя.
Крім того, таке оцінювання не узгоджується з індивідуальним для кожного учня темпом засвоєння навчального матеріалу, що нерідко спричиняє психологічний дискомфорт у навчанні значної частини школярів. Перед щоденною загрозою опитування і виставлення оцінки учень націлюється не стільки на осмислення, скільки на просте запам'ятовування навчального матеріалу.
Тому поточне оцінювання у разі його застосування вчителем має відігравати допоміжну роль, виконуючи, зокрема, заохочувальну, стимулюючу чи діагностично-коригуючу функції. Його результати не обов'язково відображаються в балах і фіксуються в журналі.
Принцип тематичності забезпечує одночасно систематичність і об'єктивність в оцінюванні та обліку навчальних досягнень учнів.
Тематичному оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні результати вивчення теми, що визначаються вчителем на основі вимог навчальної програми і мають бути відомі учням з самого початку її вивчення, слугуючи орієнтиром у процесі роботи над темою.
Перед початком вивчення чергової теми усі учні мають бути ознайомлені з тривалістю її вивчення (кількість занять); кількістю і тематикою обов'язкових робіт і термінами їх проведення; питаннями, що виносяться на атестацію, якщо атестація проводиться в усно-письмовій формі, або орієнтовними завданнями (задачами) тощо; терміном і формою проведення тематичної атестації; умовами оцінювання.
Якщо темою передбачено виконання учнями завдань, то їх виконання є обов'язковою умовою допуску до тематичної атестації.
Тематична атестація може проводитися у різних формах. Головною умовою при їх виборі вчителем є забезпечення об'єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів.
Кожну оцінку вчитель обов'язково повинен аргументовано умотивовувати, доводити до відома учня та оголошувати перед класом (групою).
Щоб не допустити перевтоми учнів і щоб не завдати шкоди їхньому здоров'ю, терміни проведення тематичної атестації визначаються вчителем за погодженням із керівником чи заступником керівника навчального закладу.
Протягом вивчення значних за обсягом тем дозволяється проводити кілька проміжних атестацій. І навпаки, якщо на опанування матеріалу теми передбачено, наприклад, одну-дві навчальні години, треба об'єднувати їх для проведення тематичної

 
 

Цікаве

Загрузка...