WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Організаційні форми навчання основ економіки - Реферат

Організаційні форми навчання основ економіки - Реферат


4. Підготовка і проведення лекцій, практичних занять та екскурсій
Під час викладання основ економіки вчитель повинен застосовувати різні форми організації навчального процесу, продумати систему їх використання, збагачувати урок введенням у нього елементів інших організаційних форм.
Застосування лекційно-семінарської форми занять дасть змогу оволодіти найбільш складними темами предмета і набути умінь самостійної роботи.
Лекція. Лекція в педагогічній літературі визначається як систематичне послідовне викладання вчителем навчального матеріалу для учнів.
Лекції в школі не можуть бути академічними, строго науковими, як у вищих закладах освіти. Їм повинна бути властива висока емоційність, довірчість, наближеність до бесіди з аудиторією тощо.
Лекція, так само як урок, реалізує навчальну, виховну і розвиваючу мету навчання.
У підготовці і проведенні лекції можна виділити такі основні елементи:
1. Визначення тематики лекцій. Теми лекцій визначаються вчителем до початку навчального року під час тематичного планування матеріалу програми предмета основ економіки. Не кожну тему або розділ доцільно вивчати, використовуючи лекцію. Для лекції підходить навчальний матеріал, який вміщує велику кількість інформації і є ключовим. Наприклад, вивчення теми "Загальні поняття економіки як галузі знань і сфери практичної діяльності людини" доцільно розпочати у формі лекції, у процесі якої розглянути такі важливі питання: предмет і об'єкт економічних досліджень; складові економічної теорії; категорії, закони економічної науки; зв'язок економічної науки з іншими науками про суспільство, природу і людину. Лекція може бути ввідною (на початку вивчення теми), поточною (у процесі вивчення теми) і оглядовою (підсумковою).
Визначивши тему лекції, вчитель встановлює її місце у системі уроків з відповідного розділу програми. При цьому визначається доцільність проведення семінарського заняття.
2. Добір навчального матеріалу до лекції. Систематизація матеріалу до лекцій здійснюється вчителем заздалегідь. Учитель повинен постійно знайомитись з новими книгами, статтями із журналів, методичними рекомендаціями, передовим педагогічним досвідом. Прочитаний і вивчений матеріал учитель використовує під час підготовки до занять, в тому числі лекційних. Якщо проаналізувати методичну літературу для вчителів, то можна побачити, що вона має різну спрямованість. В одній групі літератури викладено фактичний матеріал, що вивчається на заняттях з основ економіки. Звичайно, викладають його значно ширше і глибше, ніж відображено в шкільних посібниках, бо вчитель повинен знати набагато більше, ніж учні. Для цього вчитель використовує додаткову літературу. Другу групу становить література, в якій вміщено поради щодо проведення лекцій. Такі поради наводяться в журналі "Географія та основи економіки в школі" та ін.
У процесі підготовки до занять вчитель використовує і додаткову до основних шкільних підручників і посібників літературу. Назвемо деякі додаткові посібники: І.Ф.Радіонова та ін. Основи економіки. Підручник для 11 кл.: Зодіак - ЕКО, - 1995; З. Ватаманюк та ін. Економіка. Посібник для 10-11 кл.: Либідь, 1999; Економіка. Посібник для 10-11 кл./ За ред. С.Степаненка: КНЕУ, - 2000.
3. Складання плану лекції. Під час планування визначається мета лекції, виділяються основні питання, враховується рівень готовності учнів до сприймання матеріалу. При цьому вчитель визначає і діяльність учнів, тобто розробляє методичний хід лекції. В загальному вигляді вона виглядає так:
1. Тема лекції.
2. Мета: навчальна, виховна, розвиваюча.
3. Хід лекції:
- підготовка учнів до сприймання матеріалу (оголошення теми, мети і основних питань, які будуть розглядатися на лекції та зміст самостійної роботи учнів тощо);
- виклад учителем матеріалу лекції;
- формулювання висновку, підбиття підсумків лекції;
- визначення подальшої роботи учнів за темою лекції.
4. Організація самостійної роботи учнів на лекції, керівництво нею (записування основних положень лекції у вигляді пунктів, тез, конспекту; підготовка повідомлень за окремими питаннями теми тощо).
5. Використання наочних посібників і засобів навчання.
6. Підготовка учнів до подальшої роботи над темою.
4. Методичні прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів на лекції.
Лекція - це усний твір, який народжується в аудиторії, і вчителю ніяк не можна читати текст лекції з листка, адже перед ним знаходяться підлітки, а встановити з ними необхідний діловий контакт, дивлячись у конспект, неможливо. У зв'язку з цим учителю доцільно записати зміст лекції у вигляді розгорнутого плану і сформулювати проблеми, намітивши таким чином напрям самостійного пошуку учнів.
Відомо ряд традиційних прийомів збудження інтересу учнів до лекцій:
- "апеляція до особистості лектора" (наведення вчителем прикладів із власного життя);
- "апеляція до безпосередніх інтересів учнів" (місце і роль набутих учнями знань на лекції у подальшому їхньому навчанні);
- "освіжаючий відступ". На лекції учні найбільше втомлюються на десятій і тридцятій хвилинах. У цьому випадку вчитель може сказати деякий жарт, каламбур, щоб викликати сміх в аудиторії;
- "аплікація" (підготовка 2-3 учнів, які виступають перед аудиторією з деякими повідомленнями за темою лекції).
На лекції має відбуватися взаємодія учнів із навчальним матеріалом на рівні ознайомлення. Щоб учні змогли розширити набуті знання, уміли застосовувати їх на практиці, потрібні семінарські і практичні роботи. У зв'язку з цим доцільно завершувати кожну лекцію коротким роз'ясненням про порядок подальшого вивчення теми на уроці, семінарі або під час практичної роботи.
Семінарське заняття визначається в методиці як форма навчального процесу, яка являє собою колективне обговорення учнями теми під керівництвом учителя. На семінарському занятті учні набувають умінь самостійної роботи з книгою (читання, конспектування, складання тез, плану тощо), підготовки виступів, висловлювання своїх суджень з приводу відповідей інших учнів. Як правило, семінар - це проведення роботи над темою, яка розглядалась на лекції.
Підготовка до семінару починається за 1,5-2 тижні до його проведення. Вчитель знайомить учнів із темою семінару, називає питання, які будуть розглядатись і визначає список основної і допоміжної літератури.
Структура семінарського заняття охоплює вступне слово вчителя, обговорення учнями теми семінару, заключне слово вчителя.
У вступному слові вчитель виділяє головну ідею заняття. Ця ідея повинна спрямовувати колективну роботу учнів, має бути орієнтиром у їх виступах, повідомленнях. Після вступного слова вчителя семінар може бути побудований у формі бесіди всієї групи учнів абообговорення раніше підготовлених доповідей за визначеною темою.
У заключному слові вчитель підбиває підсумок заняття, чітко формулює всі висновки і оцінює виступи учнів.
Практичні роботи. Навчальна програма з основ економіки передбачає ряд практичних

 
 

Цікаве

Загрузка...