WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Організаційні форми навчання основ економіки - Реферат

Організаційні форми навчання основ економіки - Реферат

вони зіштовхуються у своєму житті;
* на доступному рівні пояснити їх причини;
* навчити користуватися економічними законами у власних інтересах.
У програмі визначено обсяг знань і умінь, яких повинні набути учні на уроках. Навчальний матеріал згруповано в теми і визначено кількість годин на кожну тему. У кожній темі розкривається зміст навчального матеріалу, з яким треба ознайомити учнів, наводяться вимоги до знань і вмінь учнів, а також визначені практичні роботи. Так, наприклад, програмою теми "Підприємство в ринковому середовищі" передбачено ознайомлення учнів з таким змістом навчального матеріалу: Вивчення ринку. Суб'єкти і об'єкти ринкових відносин. Основні елементи ринку та їх вплив на господарську поведінку.
Попит і його фактори. Закон попиту. Пропозиції та її детермінанти. Закон пропозиції. Еластичність попиту та пропозиції. Ринкова ціна. Оптові і роздрібні ціни. Конкуренція - рушійна сила економіки. Прибуток підприємства. Поняття рентабельності.
Практичні роботи: складання графіків попиту, пропозиції та ринкової рівноваги; розрахунок норми та маси прибутку.
2. Вивчення посібників з основ економіки. Вчитель переглядає і вивчає шкільні підручники, довідкову літературу та інші нові матеріали, які мають відношення до змісту навчального матеріалу. для організації і проведення занять з основ економіки пропонується такий список рекомендованої літератури:
Загальна економіка: Підручник/ за ред. І.Ф.Радіонової. - К.: Заповіт, 1995.
Моя економіка: Підручник для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням економіки та для учнів 10-х класів загальноосвітніх і гуманітарних профілів./ Л.М.Кириленко і ін. - К.: А.П.П., 2001. - 320 с.
Мочерний С. Основи економічних знань: Запитання і відповіді. - К.Феміна, 1996.
Основи економіки: Проб. підручник для 11 кл. загальноосвіт. шк. /І.Ф.Радіонова, І.С. Кравченко, І.Л, Петрова, В.В.Радченко. За ред. І.Ф.Радіонової. - К.: Зодіак - ЕКО, 1995.
Основи ринкової економіки/ За ред. В.М.Петюха. - К.: Урожай, 1995.
Любимов Л.Л., Липсиц Н.В. Основы экономики: учеб. пособие к курсу "Введение в обществознание" для 10-11 кл. общеобраз. Учеб. заведений. - М.: Просвещение, 1994.
Прикладная экономика: Учеб. пособие для учащихся ст. кл.: Пер. с англ. - М.: Просвещение, 1992.
Прикладная экономика: Сб. Заданий: Учеб. пособие для учащихся ст. кл.: Пер. С англ. - М.:Просвещение, 1993.
3. Вивчення нових методичних матеріалів, статей в журналах і збірниках, які висвітлюють досвід і теоретичні питання змісту, організації і методики проведення занять з курсу основ економіки в цілому та окремих розділів і тем програми. Деякі методичні поради щодо проведення окремих уроків висвітлюються на сторінках журналу "Географія та основи економіки в школі".
4. Підготовка інструкційних карт, завдань для практичних занять. Для, організації і проведення практичних занять рекомендується використовувати методичні рекомендації авторів Г.О.Горленко, І.М. Пархоменко "Практикум з економіки 10-11 класів". У посібнику поміщено 26 практичних робіт, що розташовані відповідно до змісту діючої програми з економіки (10-11 класів) за редакцією І.Ф.Радіонової. З них: 15 практичних робіт призначених для обов'язкового виконання, інші - рекомендовані на вибір вчителя і найбільш допитливих учнів. Усі практичні роботи містять повні інструкції щодо послідовності аналізу ситуації, підказки і приклади розрахунків, а також запитання для перевірки вивченого матеріалу.
5. Підготовка наочних посібників і технічних засобів навчання.
Завершується підготовка вчителя до занять складанням календарно-тематичного плану. Календарно-тематичний план складається на півріччя або весь навчальний рік. Структура його така: номер заняття, його тема, тип уроку, наочні посібники, дата, проведення. Календарно-тематичний план складається до початку навчального року і затверджується директором школи.
Наступним етапом у підготовці вчителя до занять є аналіз системи уроків. Під системою уроків розуміють таку їх сукупність з певної теми, при якій забезпечується дидактично обґрунтований взаємозв'язок між ними, що сприяє свідомому засвоєнню учнями навчального матеріалу і їхньому загальному розвитку, тобто система уроків сприяє виконанню навчально-виховних завдань.
Система створює в учителя загальну дидактичну картину, що стосується навчальної теми, бо визначає типи уроків, зв'язки між ними, практичні роботи тощо.
У підготовці вчителя до уроку можна виділити організаційні і методичні заходи.
Методична підготовка вчителя до уроку починається з роботи над навчальною літературою. Учитель переглядає матеріал шкільного підручника і орієнтуються на нього, коли подає новий матеріал. Така орієнтація потрібна з двох причин: 1) у підручнику викладено мінімум матеріалу, достатнього для виконання навчальної програми; 2) навчальний матеріал викладено на рівні, що відповідає загальному розвитку учнів. Поряд із цим учитель ознайомлюється з навчальною літературою з суміжних предметів: історії, правознавства, географії, біології, математики.
Велике значення має ознайомлення вчителя з методичною літературою, в якій узагальнено досвід кращих шкіл. У методичній літературі є рекомендації, як будувати навчальний процес, виконувати практичні роботи, розв'язувати з учнями економічні задачі. Передові вчителі систематично стежать за новою методичною літературою, вивчають висвітлений у ній передовий досвід і застосовують його у своїй роботі.
Підготовка вчителя до уроку закінчується складанням плану уроку.
План уроку складають орієнтовно за такою формою:
"Затверджено"
"____"__________ 200__ року
_________________________
Клас
Дата проведення
Тема:
Мета:
навчальна:
виховна:
розвиваюча:
Наочні посібники:
Міжпредметні зв'язки:
Тип уроку:
Хід уроку
I. Організація учнів:
1. Перевірка наявності учнів і готовності їх до уроку.
II. Повторення вивченого матеріалу (актуалізація опорних знань)
1. Фронтальне опитування (запитання до учнів);
2. Індивідуальне опитування (запитання):
а)
б)
3. Виставлення і мотивація оцінок.
III. Оголошення теми і мети уроку.
IV. Вивчення нового матеріалу: (основні поняття уроку).
1.
2.
3.
V. Закріплення вивченого матеріалу: (запитання і завдання для самостійної роботи учнів).
1.
2.
3.
VI. Підбиття підсумків уроку.
1. Загальна оцінка уроку.
2. Завдання додому.
Такий план уроку складається на кожне заняття. Його структура (етапи уроку) залежить від типу уроку. Структура різних типів уже розглядалась у третьому розділі цього посібника.
Поряд із планом на перших порах своєї роботи у навчальному закладі вчительскладає конспект уроку. У конспекті уроку вчитель коротко висвітлює методичний хід уроку. При цьому розкривається зміст навчального матеріалу, методи і методичні прийоми формування економічних знань.

 
 

Цікаве

Загрузка...