WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Організаційні форми навчання основ економіки - Реферат

Організаційні форми навчання основ економіки - Реферат

навчального матеріалу. При цьому він повідомляє учням тему, мету та завдання уроку, а також підкреслює значення нового навчального матеріалу для вивчення наступних тем курсу та практичної діяльності школярів.
Вивчення нового матеріалу. Викладання нового матеріалу можна будувати по-різному, залежно від його обсягу, змісту і підготовленості учнів. Обсяг нового матеріалу має бути таким, щоб учні могли його засвоїти.
Викладання нового матеріалу завершується перевіркою засвоєння його учнями. Учням пропонується відповісти на запитання, тести, або розв'язати економічну задачу. Так, наприклад, у процесі формування в учнів поняття про прибуток на уроці "Позичковий процент і прибуток" пропонується така задача "Витрати підприємства становить 50 тис. грн. на будівництво та обладнання, 40 тис. грн. - на сировину, 20 тис. грн. - на заробітну плату працівникам. Сам підприємець отримує річну заробітну плату 4000 грн. Якби він поклав свої гроші в банк, то отримав би 15 % річних. Розрахувати бухгалтерський і економічний прибуток, якщо відомо, що за рік було реалізовано продукції на суму 160 тис. грн."
Самостійна робота учнів. Про ефективність самостійної роботи можна робити висновок на підставі того, як учні виконують свої завдання, як використовують свої знання під час виконання практичної роботи тощо. Такі дані можна одержати тільки в процесі систематичного і планомірного спостереження та контролю за ходом навчального процесу. Завдання учителя полягає не тільки фіксуванні того, що відбувається, не тільки в констатації фактів, що одні учні успішно виконують самостійну роботу, а інші ні. Результати спостережень є для вчителя вихідними матеріалами, на базі яких він планує індивідуальний підхід до учнів, керівництво їхньою самостійною роботою. Самостійна робота завершується узагальненням і систематизацією знань, набутих учнями на уроці.
Підбиття підсумків уроку. Кожний урок завершується підбиття його підсумків. Вчитель проводить аналіз характерних помилок, допущених учнями на уроці, дає загальну оцінку виконаної роботи і повідомляє домашнє завдання.
2. Типи і структура уроків
Уроки можуть бути кількох типів. Тип уроку залежить від дидактичної мети. Кожен тип уроку має свою структуру, тобто: склад (з яких елементів або етапів складається урок), послідовність (в якій послідовності ці елементи входять в заняття), зв'язок (як вони між собою пов'язані).
Розглянемо основні типи уроків основ економіки.
Урок засвоєння нових знань. До уроків цього типу належать вступні заняття, а також уроки на теми, основними завданнями яких є вивчення загальних понять і основних проблем економіки. Основними завданнями таких уроків є вивчення певного обсягу теоретичних відомостей, формування понять. Структура уроку засвоєння нових знань: організація учнів і перевірка домашнього завдання; повторення вивченого матеріалу (активізація і корекція опорних знань); мотивація навчальної діяльності; оголошення теми і мети уроку; вивчення нового матеріалу; узагальнення і систематизація знань; підсумок уроку і повідомлення домашнього завдання.
Основним етапом уроку даного типу є викладання нового матеріалу. При цьому може бути й самостійна робота учнів: самостійне вивчення нового матеріалу, відповіді на тести, розв'язування економічних задач, спрямованих на закріплення нового матеріалу.
Урок формування вмінь і навичок. Основним на цих уроках є самостійна робота учнів. Найяскравіше проявляється цей тип уроку під час виконання учнями практичних робіт, спрямованих на формування умінь, наприклад, визначати собівартість продукції за елементами та статтями витрат.
Структура уроку формування вмінь і навичок: організація учнів і перевірка домашнього завдання; повторення вивченого матеріалу, який стосується практичної роботи; мотивація навчальної діяльності; оголошення теми і мети практичної роботи; самостійна робота учнів; підсумок уроку і повідомлення домашнього завдання.
Урок застосування знань, умінь і навичок. На уроках цього типу основне місце займає самостійна робота учнів, проте аналізують її й оцінюють інакше, ніж на уроках формування вмінь і навичок. Учителя цікавить насамперед, наскільки вміло і самостійно використовують свої знання учні під час виконання тієї чи іншої роботи.
Самостійна робота учнів на уроках цього типу охоплює практичні роботи, виконання яких потребує значного обсягу знань, наприклад, аналіз дохідної та витратної частин державного бюджету України за відповідний рік.
Структура уроку застосування знань, умінь і навичок: організація учнів і перевірка домашнього завдання; повторення вивченого матеріалу; актуалізація і корекція опорних знань, умінь і навичок; мотивація навчальної діяльності; оголошення теми і мети практичної роботи; самостійна робота учнів; підсумок уроку і повідомлення домашнього завдання.
Урок узагальнення і систематизації знань. Такі уроки присвячуються узагальненню і систематизації знань учнів, набутих у процесі вивчення відповідного розділу навчальної програми курсу основ економіки, наприклад, економіка домашнього господарства, економіка підприємства, національна економіка тощо.
Структура уроку узагальнення і систематизації знань: організація учнів і перевірка домашнього завдання; оголошення теми, мети уроку і мотивація навчання школярів; відтворення і узагальнення понять та засвоєння відповідної їм системи знань; узагальнення та систематизація основних теоретичних положень; підсумок уроку і повідомлення домашнього завдання.
Урок перевірки знань, умінь і навичок. На цих уроках учні виконують практичні роботи, розв'язують задачі з виробничим змістом, відповідають на запитання тощо.
Для перевірки в комплексі знань, умінь і навичок проводять контрольні роботи, на які відводять спеціальні уроки. Особливістю цих уроків є те, що учні працюють цілком самостійно.
Структура уроку перевірки знань, умінь і навичок: організація учнів; оголошення теми, мети уроку; мотивація навчальної діяльності; самостійна робота учнів; підсумок уроку і повідомлення домашнього завдання.
Комбінований урок. На цьому уроці здійснюється кілька завдань (наприклад, вивчення нового матеріалу і формування умінь і навичок).
Структура комбінованого уроку: організація учнів; перевірка домашнього завдання; повторення вивченого матеріалу;; мотивація навчальної діяльності; оголошення теми, мети уроку; вивчення нового матеріалу; самостійна робота учнів; підсумок уроку і повідомлення домашнього завдання.
3. Підготовка вчителя до занять
У підготовці вчителя до занять можна умовно виділити такі етапи:
1. Вивчення програми і пояснювальної записки до неї. У пояснювальній записці розкриваються завдання занять, а також деякі вказівки методичного характеру щодо організації навчального процесу. Так, наприклад, у пояснювальній записці до програми "Основи економіки" для 10 класів гуманітарного і загальноосвітнього профілів визначено такіосновні завдання програми:
* сформувати в учнів знання про найпростіші типові економічні явища, з якими

 
 

Цікаве

Загрузка...