WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методи навчання основ економіки - Реферат

Методи навчання основ економіки - Реферат

велосипедів, що купувалася за ту ж ціну що і раніше, збільшилася.
2. Коли наявні протиріччя суджень.
У навчанні основ економіки часто доводиться пояснюватинавчальний матеріал, у якому стикаються судження "можливо-неможливо", "раціонально-нераціонально", "впливає на процес позитивно чи негативно" і ін. Проблемні ситуації такого типу відіграють важливу роль у формуванні активної розумової діяльності учнів.
Прикладом такої ситуації може бути фрагмент уроку на тему "Підприємство і власність. Форми власності та організаційні форми підприємства". Вчитель ставить перед учнями проблемне запитання: "Як створити підприємство через нестачу капіталу?" Для підготовки учнів до розв'язання різних ситуацій з даної проблеми вчитель підкреслює, що досить часто трапляються ситуації, коли для реалізації ідеї потрібні значні оборотні кошти, а в підприємстві їх немає.
У цьому випадку можливі два варіанти дій: взяти в діло компаньйонів і скористатися їхніми грошима, або звернутися в банк із проханням надати кредит.
Учні залучаються до розв'язання двох ситуацій і проходять до певного висновку.
Ситуація перша. Банк може відмовити у кредиті, тоді час, витрачений на запит кредиту, виявиться загубленим, а виробництво простоюватиме або зірветься вигідна операція.
Ситуація друга. Припустимо, що банк кредит видав. Але значну суму не так уже просто буде повернути, особливо якщо вона потрібна на тривалий час (для придбання верстатів, а за кожний день користування кредитом доведеться сплачувати банку відсотки).
Висновок. Якщо підприємець не впевнений у можливості швидкого повернення кредиту, то він бере у справу компаньйонів, що стають співвласником бізнесу. У такий спосіб створюється підприємство.
3. Коли учні стикаються із ситуацією, в якій з різноманітних знань чи способів дії потрібно вибрати необхідні.
Цей тип проблемної ситуації дуже часто виникає під час виконання практичних робіт, у процесі закріплення навчального матеріалу тощо.
Наприклад, у процесі виконання практичної роботи "Визначення структурних елементів виробництва" учням пропонується вибрати чинники виробництва (земля, праця, капітал, здібності до підприємництва, інформація) до таких виробничих ресурсів:
" Міні-пекарня "Дока-піца" (капітал).
" Гребля Кременчуцького водосховища (капітал).
" Вода в Кременчуцькому водосховищі (земля).
" Описання методу обробки кольорових металів (інформація).
" Шахтарі шахти "Першотравнева" (праця).
" Документація на нову технологію виробництва цементу (інформація).
" Риболовецький траулер (капітал).
4. Коли виникають утруднення під впливом "психологічного бар'єру" попереднього досвіду.
Відома психологічна закономірність - вплив попереднього досвіду на процес засвоєння нових знань і способів дії, у науковій літературі зустрічається під назвами "психологічний бар'єр" попереднього досвіду, "явище інтерференції" і "явище від'ємного переносу". Оскільки ця закономірність у навчальному процесі виступає як перешкода, утруднення на шляху до нового, то варто користуватися поняттям "психологічний бар'єр попереднього досвіду".
Суть цього психологічного явища полягає в тому, що вироблені в процесі практичної діяльності вміння і навички гальмують встановлення нових способів дії. Учні не можуть звільнитися від звичних способів дії й піти шляхом нових, оригінальних рішень.
Розрізняють два види цього явища: асоціативне і репродуктивне гальмування. Репродуктивне гальмування спостерігається тоді, коли замість нового способу виконання дії проявляється інший, раніше засвоєний. Воно може використовуватись для створення проблемних ситуацій тільки в тому разі, коли виникає потреба його запобігти. Асоціативне гальмування проявляється під час заміни раніше засвоєних способів дії новими. Це - досить ефективний засіб створення проблемних ситуацій.
Рушійною силою подолання впливу "психологічного бар'єру" попереднього досвіду є боротьба властивих йому протилежних тенденцій - до збереження (фіксації надбаного) і до його зміни (модифікації). Це протиріччя, за відповідних умов, - джерело створення проблемних ситуацій.
При навчанні основ економіки такі ситуації виникають дуже часто, особливо під час виконання практичних завдань. Учителю важливо бачити їх прояв і при потребі вміти їх загострювати або знімати шляхом своєчасного втручання. Актуалізація необхідних знань і способів дії сприяє створенню проблемних ситуацій такого типу. Розширення попередніх уявлень, знань і вмінь із питань, що розглядаються, застосування конкретизованих настанов запобігають прояву "психологічного бар'єру" попереднього досвіду. Можуть бути й інші типи проблемних ситуацій.
Щоб створити проблемну ситуацію, треба поставити перед учнями таке практичне або теоретичне завдання, під час виконання якого вони відкривають для себе нові знання або способи дії. Це найперша умова створення проблемної ситуації. Крім неї потрібно виконати ще ряд умов:
1. Проблемне завдання, на основі якого створюється проблемна ситуація, повинно ґрунтуватися на тих знаннях і вміннях, якими володіють учні, тобто, щоб зміст був доступний для них, тому завдання має випливати із змісту матеріалу, який вивчається, бути логічно пов'язане з ним.
2. Виконання проблемного завдання має викликати в учнів потребу в нових знаннях чи способах дії.
Спостереження показують, що без врахування інтересів і потреб учнів організовувати проблемне навчання неможливо. Навіть ідеальні проблемні завдання не створять проблемної ситуації, якщо учень поставиться до них байдуже. Тому кожне заплановане проблемне завдання необхідно проаналізувати як з інформаційного, так і з мотиваційного боку.
3. Проблемні завдання, які вчитель планує розв'язати на уроці, мають бути узагальнюючими. Перехід від однієї проблемної ситуації до наступної, яка містить нові знання чи спосіб дії, повинен передбачати забезпечення подальшого розвитку дій і мислення учнів.
4. Важливою умовою успішного створення проблемних ситуацій є правильне і вміле формулювання проблемного завдання. Формулюючи проблемні завдання, не слід вживати слів, зміст яких учні розуміють погано.
Література:
1. Гушулей Й. М. Вітенко І. М. Загальна методика викладання основ економіки: Пробний навчальний посібник. - Тернопіль: Астон, 2004. - 108с.
2. Крупська Л. П., Пархоменко І.М., Кириленко Л. М. Моя економіка: Підручник для учнів 8 - 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням економіки та для учнів 10-х класів загальноосвітніх і гуманітарних пр. - К.: АПН, 2001. - 320с.
3. Основи економіки: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів загальноосвітнього, природничо-математичного та технологічного напрямів навчання. - К.: Шкільний світ, 2001. - 47с.
4. Критерій оцінювання навчальних досягнень учнів з економіки //Географія та основи економіки в школі. - №2. - 2001.- с.4-6.

 
 

Цікаве

Загрузка...