WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методи навчання основ економіки - Реферат

Методи навчання основ економіки - Реферат

командно-адміністративної економічних систем.
4. Користування інструкційними картами під час виконанняпрактичних робіт. У посібнику для учнів вміщені інструкційні карти до тем практичних робіт, які передбачені програмами з основ економіки. Якщо вчителю доводиться в окремих випадках складати інструкційні карти, то важливо, щоб вони спонукали до самостійного використання посібників і довідників.
5. Підготовка учнями доповідей на семінарських заняттях із використанням науково-популярної літератури і періодичної преси.
Розв'язування економічних задач
Розв'язуючи економічні задачі, учні повторюють, закріплюють і одержують нові теоретичні знання, застосовують їх у практичних цілях, оволодівають загальними методами виконання економічних розрахунків. Завдяки цьому досягається більш міцний зв'язок теорії з практикою.
Розв'язування економічних задач - важливий засіб розвитку економічного мислення. Тому вчитель під час добору або складання задач повинен врахувати такі вимоги:
1. Задача повинна мати практичну спрямованість. Так, наприклад, на закріплення навчального матеріалу про позичковий процент і прибуток учням можна запропонувати для розв'язування таку задачу. Витрати підприємця становлять 60 тис. грн. на будівництво та обладнання, 50 тис. грн. - на сировину, 30 тис. грн. - на заробітну плату працівникам. Сам підприємець отримує річну заробітну плату 5000 тис. грн. Якби він поклав свої гроші в банк, то отримав би 10% річних.
Завдання: розрахувати бухгалтерський і економічний прибуток, якщо відомо, що за рік було реалізовано продукції на суму 170 тис. грн.
2. Умови задачі і результати її розв'язування повинні відповідати реальній практичній ситуації, наприклад, у процесі вивчення теми "Заробітна плата" учням можна запропонувати таку умову задачі: "На трьох ділянках землі отримали врожай: на кращій - 50 ц, на середній - 40 ц, на гіршій - 30 ц. Ціна за одиницю продукції - 130 грн. Розрахувати диференціальну ренту, яку отримають на кращій і середній ділянках".
Розв'язування економічних задач необхідно використовувати для формування в учнів навичок планування своєї діяльності, розвитку в них творчого підходу до виконання завдання, формування умінь застосовувати для розрахунку теоретичні знання і обчислювальні навички.
4. Проблемне навчання на уроках основ економіки. Суть і основні поняття проблемного навчання
Одним із дійових шляхів розвитку мислення учнів є зближення процесів пізнання й навчання. Процеси пізнання й навчання мають багато спільного. Як і при науковому пізнанні, так і під час навчання, людина вступає в контакт з об'єктами пізнання і вивчення, використовує багаті можливості свого мислення тощо. Але результатом наукового дослідження є відкриття нового для суспільства, а результатом навчання - "відкриття для себе" в процесі засвоєння навчального матеріалу. Отже, між процесами навчання й пізнання можна проводити тільки аналогію. Однією із важливих систем пізнання можна вважати проблемність у навчанні.
Проблемність базується на протиріччях, що виникають у процесі вивчення навколишніх предметів, явищ тощо. Вчений, винахідник це протиріччя виявляє сам, спираючись на глибокі знання, досвід тощо. Протиріччя викликає в нього певний психологічний стан, пов'язаний з бажанням установити причини наявної невідповідності - проблемну ситуацію. Виникає задум, проблема, розв'язуючи яку, вчений відкриває нові закономірності, закони і ін.
Помітити такі протиріччя в навчальному матеріалі учень не зможе. Йому треба допомогти. Найкращим засобом для цього служить завдання, яке викликає в учнів теоретичне або практичне затруднення, пов'язане з певними протиріччями. Таке завдання називають проблемним. Воно може бути подане у формі запитання, задачі або практичного завдання.
Процес навчання, який моделює у своїх суттєвих рисах процес продуктивного мислення і спрямований на відкриття учнями нових знань і способів дій, називають проблемним. Його сутність полягає у постановці перед учнями системи проблемних завдань, усвідомленні, сприйнятті і розв'язанні їх у ході спільної діяльності учнів і вчителя.
Наука довела, що джерелом виникнення проблемних ситуацій і рушійною силою їх розв'язання є протиріччя. Психологи встановили, що найсприятливіші умови для творчого мислення складаються тоді, коли людина стикається з протиріччями, які вона не в змозі пояснити на основі наявних знань і досвіду, коли перед нею виникає проблема, яку необхідно розв'язати. Розумове затруднення переборюється напруженою роботою мислення, активними пошуками виходу із ситуації. Мислення активізується під час зіставлення наявних знань із новими обставинами, при бажанні зрозуміти причини і суть нових фактів і явищ, пояснити протиріччя.
Отже, проблемні ситуації в процесі навчання виникають, коли учні стикаються з суперечливими факторами, закладеними в предметах і явищах природи, або з невідповідністю між відомими знаннями чи способами дії і невідомими, тобто тими, які потрібно здобути в процесі пізнання.
Типи проблемних ситуацій
На основі суперечностей можна виділити ряд таких проблемних ситуацій:
1. Коли йде пошук шляхів використання наявних знань у нових умовах.
Прикладом такої ситуації може бути фрагмент уроку на тему "Попит, пропозиція, ринкова ціна". Після того, як на уроці було розглянуто найголовніші економічні чинники (ціна одного товару, ціни інших товарів, доходи покупців, смаки на уподобання покупців, очікування покупців), проілюстровано закон попиту на прикладі з велосипедами (при падінні ціни з 350 до 300 гривень величина попиту на велосипеди збільшилася на 20 тис. штук, а при збільшені ціни зі 150 до 200 гривень - зменшилася на 50 тис. штук) учитель поставив перед учнями запитання: "Чи може виникнути ситуація, коли за тією самою ціною, що і раніше, покупці погодяться придбати більше блага (велосипедів)?"
Перед учнями постала проблема, яка зацікавила їх. Їм потрібно використати набуті уже знання у нових умовах. Які ж ці умови? Їм на допомогу приходить учитель, застосовуючи корегуючу інформацію, і наводить приклад збільшення попиту (не величину попиту, а самого попиту) на велосипеди. За допомогою вчителя учні приходять до висновку, що у таких випадках повинна статися подія, яка зробила б це благо більш привабливішим для покупців, ніж раніше. Яка ж це подія? Так, у 1973-1974 роках у світі вибухнула нафтова криза, викликана скороченням поставок нафти з Ближнього Сходу. Нафта дуже подорожчала, а разом із тим піднялася ціна на бензин. Користування автомобілями стало дуже дорогим задоволенням. Тоді громадяни, що використовували автомобіль в основному для особистих поїздок, а також небагаті громадяни віддали перевагу велосипедам, а не витратам на бензин. У такий спосіб велосипеди стали для них більш цінним благом, ніж раніше, а значить, вони погодилися платити за них більше, ніж платити до подорожчання бензину. Отже, кількість

 
 

Цікаве

Загрузка...