WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методи навчання основ економіки - Реферат

Методи навчання основ економіки - Реферат


Реферат на тему:
Методи навчання основ економіки
ПЛАН
1. Поняття про методи навчання
2. Методи викладання навчального матеріалу. Розповідь, пояснення, бесіда
3. Методи самостійної роботи учнів. Робота з навчальною та довідковою літературою
4. Проблемне навчання на уроках основ економіки. Суть і основні поняття проблемного навчання
1. Поняття про методи навчання
Під методами навчання (в тому числі методами навчання основ економіки) розуміють способи спільної роботи вчителя й учнів, за допомогою яких досягається оволодіння знаннями, уміннями і навичками, формується світогляд учнів, розвиваються їхні здібності.
Методи навчання складаються з окремих елементів, які називаються прийомами. Окремі прийоми можуть входити до складу різних методів. Так, прийом записування учнями нових понять і економічних термінів відбувається під час пояснення матеріалу вчителем, під час самостійної роботи з книгою, у процесі бесіди, під час виконання практичної роботи тощо.
У процесі навчання основ економіки як самі методи, так і прийоми застосовують у різних сполученнях. Один і той же вид діяльності в одних випадках виступає як самостійний метод, а в інших - як прийом навчання. Так, бесіда і пояснення є самостійними методами навчання. Якщо ж учитель періодично застосовує їх під час практичної роботи для мобілізації уваги учнів, виправлення помилок і ін., то пояснення і бесіда виступають як прийоми навчання, які входять у метод інструктування. Метод і прийом можуть мінятися ролями. Якщо, наприклад, повідомлення економічних відомостей здійснюється методом пояснення, у процесі якого демонструються наочні посібники, то це демонстрування виступає як прийом. Але якщо посібник є об'єктом вивчення і основні знання учні одержують на основі його розгляду, то демонстрування виступає як метод навчання, а словесні пояснення вчителя - як прийом.
У процесі навчання основ економіки застосовують різноманітні методи навчання. Одним із них належить більша роль у досягненні навчально-виховної мети уроку, іншим - менша. Але мета уроку досягається сукупністю методів і прийомів.
Щоб краще характеризувати методи навчання основ економіки, їх можна класифікувати за різними ознаками. Зокрема, за джерелом одержання учнями знань можна виділити такі три групи методів: словесні, наочні і практичні.
Застосування окремих методів названих груп у різних умовах навчального процесу сприяє проявленню учнями різного рівня своєї пізнавальної діяльності і самостійності. Тому іноді проводять класифікацію методів саме за цією ознакою і виділяють такі чотири методи: пояснювально-ілюстративний або репродуктивний (учні засвоюють знання зі слів учителя або з підручника, а дії - за зразком), проблемні (вчитель ставить перед учнями пізнавальну задачу і при їх активній участі сам вирішує її; при цьому вчитель демонструє учням зразки логіки наукового пошуку), дослідницький (учитель ставить перед учнями пізнавальну задачу і організовує їх самостійну пошукову діяльність у вирішенні цієї задачі) і частково-пошуковий (учні самостійно досліджують частину проблеми).
Загальноприйнятої класифікації методів навчання поки що не існує. Для практики навчання основ економіки найбільш прийнятою є класифікація методів, яка охоплює способи діяльності вчителя й учнів. При цьому особливо яскраво проявляються два взаємозв'язаних між собою процеси - керівна діяльність учителя і самостійна навчально-практична робота учнів. У зв'язку з цим розглянемо різні методи навчання основ економіки і найхарактерніші особливості застосування їх.
2. Методи викладання навчального матеріалу. Розповідь, пояснення, бесіда
Зазначені методи характерні тим, що тут використовується усне слово.
Розповідь на заняттях основ економіки застосовується порівняно рідко. Її можна використовувати, коли учням повідомляють про основні завдання навчання, з історії економічної науки, про проблеми економічного зростання в Україні тощо.
Значно частіше застосовують пояснення. Пояснення - це словесне тлумачення понять, явищ, термінів тощо. Пояснювати доводиться кожне основне поняття теми. Так, наприклад, у процесі вивчення теми "Безробіття як наслідок порушення макроекономічної рівноваги" доводиться більш детально пояснювати учням, такі теорії, що зумовлюють явище безробіття:
Пояснення 1. Безробіття виникає через надмірно високу заробітну плату. Це зумовлюється тим, що на ринку праці завжди може встановитися такий рівень заробітної плати, який врівноважить попит і пропозицію, забезпечуючи повну зайнятість. Але через певні причини, наприклад тиск профспілок, зарплата зростає. За цих умов підприємці не можуть брати на роботу всіх бажаючих, адже їх витрати на зарплату збільшується. Виникає надлишок працездатних, тобто безробіття.
Пояснення 2. Безробіття виникає через недостатній попит на товари і послуги. Автори цього пояснення шукали причини безробіття у зменшенні сукупного попиту. Найдинамічнішим елементом сукупного попиту є споживчі витрати. Щоб подолати невідповідність між пропозицією та попитом, яка загрожує скороченням виробництва і появою безробіття, треба здійснювати державні заходи, спрямовані на стимулювання попиту, наприклад: збільшувати державну допомогу малозабезпеченим, знижувати податки тощо.
Пояснення 3. Безробіття виникає через негнучку структуру ринку праці, а саме через нездатність швидко реагувати на зміни в попиті на трудові ресурси. Автори цього пояснення (його можна визначити як "структурне") виходять із того, що ринок праці - явище динамічне. На цьому постійно з'являються нові працівники і нові робочі місця. Але нові робочі місця призначаються не для будь-яких працівників і лише на певних територіях. Для досягнення відповідності між робочими місцями і працівниками останні мають пройти перекваліфікацію, набути нових професій та досвіду чи переїхати на нове місце проживання.
Пояснення 4. Безробіття виникає через те, що в процесі нагромадження капіталу дедалі менша його частка спрямовується для найму робітників і дедалі більша - у засоби виробництва. Отже, зменшується попит на робочу силу.
До розповіді і пояснення ставлять такі вимоги, які треба виконувати, щоб забезпечити досягнення дидактичної мети:
1. Достовірність змісту. Факти, які наводять учням, повинні якнайкраще відповідати змісту навчальної програми і бути науково обґрунтованими. Не слід захоплюватися великою кількістю фактів, бо за ними інколи зникає суть явища або процесу, що вивчається.
2. Виклад матеріалу в логічно виправданій послідовності. Поняття "просте" і "складне" в науці і навчанні не збігаються. Практикою роботи доведено, що в зв'язку з цим під час пояснення процесів або явищ доцільно вдаватися до аналітико-синтетичного викладання матеріалу, а саме: спочатку ознайомити учнів із явищем в цілому, потім розчленувати (практично або в уяві) явище на складові частини, вивчити їх і знову повернутися до явища в

 
 

Цікаве

Загрузка...