WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Інтерактивні методики викладання основ економіки - Реферат

Інтерактивні методики викладання основ економіки - Реферат

призвести до спотворення економічних знань.
Проектування - це такий метод навчання, який передбачає формування в учнів знань, умінь і навичок через проектну діяльність. В основу методу проектування покладена ідея, яка складає суть поняття "проект" і передбачає вирішення якої-небудь проблеми на основі знань із різних наук. Наприклад, дуже гострою залишається проблема міст - забруднення навколишнього середовища відходами побуту. Виникає проблема: як домогтися повної переробки всіх відходів? Тут потрібні знання хімії, екології і економіки.
Розглянемо, як приклад, обґрунтування з економічної точки зору проекту, спрямованого на оздоровлення довкілля на уроці основ економіки "Як країни вирішують економічні проблеми?" Цей приклад взятий із навчального посібника "Моя економіка" (автори Кириленко Л.М. і інші).
Проект "Аналіз збитків суспільства внаслідок хибного командного рішення".
Предмет: основи економіки
Клас: 10-й загальноосвітнього і гуманітарного профілів.
Вихідні дані: в одному з міст дві фірми з вироблення синтетичних миючих засобів розташовані на протилежних берегах озера і скидають у нього шкідливі відходи ( в умовних одиницях забруднення - викидах). На даний період у воду потрапило 10 одиниць викидів, по 5 від кожної фірми. Міський екологічний центр підрахував суспільні витрати на нейтралізацію цих викидів для кожної фірми і суспільну корисність цієї нейтралізації. Аналізи довели, що здоров'ю не загрожують лише 4 одиниці викидів у воді. За умов командної економіки центральний орган управління містом ухвалив рішення: кожній фірмі слід зменшити викиди до 3 одиниць.
Завдання для учнів: визначити, яке рішення має ухвалити орган управління за умов змішаної економіки. При цьому можна скористатися даними таблиці 1.
Таблиця 1
Одиниці
викидів Фірма 1 Фірма 2
Сумарні суспільні витрати на нейтралізацію викидів Сумарні суспільні вигоди від нейтралізації викидів Сумарні суспільні витрати на нейтралізацію викидів Сумарні суспільні вигоди від нейтралізації викидів
0 0 0 0 0
1 160 350 160 350
2 370 650 320 650
3 630 900 480 900
4 940 1100 640 1100
5 1300 1250 800 1250
Робота над проектом:
Учитель: назвіть провідний принцип визначення оптимального обсягу випуску продукції.
Учні: потрібно здійснювати екологічну програму доти, доки граничні вигоди почнуть перевищувати граничні витрати, тобто MR>MC.
Учитель: Коли саме треба призупинити реалізацію програми?
Учні: призупинити реалізацію програми треба в той момент, коли граничні вигоди починають дорівнювати граничним витратам
MR = MC.
Учитель: підсумувати граничні витрати і граничні вигоди двох фірм, заповнити таблицю 2.
Таблиця 2
Одиницівикидів Фірма 1 Фірма 2
Граничні витрати Граничні вигоди Порівняльний аналіз MR>MC Граничні витрати Граничні вигоди Порівняльний аналіз MR>MC
0
1 160 350 +190 160 350 +190
2 210 300 +90 160 300 +140
3 260 250 -10 160 250 +90
4 310 200 -110 160 200 +40
5 360 150 -210 160 150 -10
Учитель: скільки одиниць викидів має нейтралізувати перша і друга фірми?
Учні: перша фірма має нейтралізувати 2 одиниці викидів, а друга - 4, одиниці викидів, оскільки умови вигоди перевищують витрати. Тому недоцільно припиняти ці екологічні проекти.
Учитель: яких збитків зазнає суспільство через командне рішення?
Учні: на першій фірмі очищення 3-ої одиниці нераціональне, витрати від цього рішення дорівнюватимуть - 10, на другій фірмі не очищено 4-у одиницю, яка здатна принести вигоду в 40 одиниць, тобто збитки дорівнюватимуть - 40.
Учитель робить висновок: загальні збитки суспільства внаслідок хибного рішення становитимуть 10+40 = 50 одиниць.
Дослідження - це такий метод навчання, який передбачає залучення учнів до аналізу проблем і виявлення у них закономірностей, які допомогли б їм переконатися у правильності висунутих гіпотез.
Слово "гіпотеза" в перекладі з грецької мови означає "основу", "передбачення". Це передбачувальні судження і разом з тим - сам процес висунення, обґрунтування і доведення якихось ідей.
Гіпотеза - не просто припущення, а обґрунтована пропозиція. Доводити її можна різними шляхами - аналогією, експериментом, застосуванням загального закону в конкретній ситуації.
Один із методів інтенсивного вирішення гіпотез - "мозковий штурм" чи "мозкова атака". Цей метод полягає в колективній творчості з вирішення якоїсь проблеми. В пошуках істини учасники зустрічі думають над певною проблемою чи гіпотезою, доповнюють один одного, підхоплюють і розвивають корисні ідеї, виявляють свої творчі здібності, розвивають творче мислення. Від дискусії метод "мозкового штурму" відрізняється новизною проблеми і відсутністю готових рішень, більшою самостійністю і творчою активністю учасників, комплексним підходом до вирішення проблеми.
Учителю можна запропонувати такий порядок проведення "мозкового штурму":
1. Визначте основні правила (див. нижче).
2. Ознайомте учнів із проблемою, яку треба розв'язати.
3. Запропонуйте учасникам висловити свої ідеї.
4. Записуйте їх в міру надходження. Не вносьте в ідеї жодних коректив.
5. Спонукайте учасників до висування нових ідей, додаючи при цьому свої власні.
6. Намагайтеся уникати глузування, коментарів або висміювання будь-яких ідей.
7. Продовжуйте доти, доки надходитимуть нові ідеї.
8. Наостанок обговоріть та оцініть запропоновані ідеї.
У процесі проведення "мозкового штурму" враховуйте такі поради:
* Під час "висування ідей" не пропускайте жодної. (Якщо ви будете оцінювати їх під час висловлювання, учасники зосередять більше уваги на захисті своїх ідей, ніж на спробах запропонувати нові й досконаліші).
* Необхідно заохочувати всіх до висловлення якомога більшої кількості ідей. Варто заохочувати навіть фантастичні ідеї. (Якщо під час "мозкового штурму" не вдасться отримати низки ідей, це можна пояснити тим, що учасники й учасниці піддають свої ідеї самоцензурі - двічі подумають, перш ніж висловляться.)
* Потрібно якомога більше ідей. Зрештою кількістьпороджує якість (У разі висування великої кількості ідей учасники зможуть дати простір своїй уяві.)
* Спонукайте всіх учасників розвивати та змінювати ідеї інших; Об'єднання або зміна раніше висунутих ідей часто зумовлює висування нових, які перевершують попередні.
Запропонуйте учням:
* Кажіть усе, що спадає вам на думку.
* Не обговорюйте й не критикуйте висловлювань інших.
* Можна повторювати ідеї, запропоновані будь-ким.
* Розширюйте запропоновані ідеї.
Дослідження як метод викладання можна розглядати по-різному. Більшість педагогів сходяться з думкою, що дослідження допомагає учням навчитися ставити запитання відносно поведінки людини і намагатися шукати на них відповіді за допомогою детального аналізу фактів. Саме тому цей метод може бути корисним під час вивчення економіки.
Викладання за методом дослідження починається із формулювання проблеми. Учні знайомляться із невідомою подією. Після ознайомлення з проблемою або подією вони повинні запропонувати можливі пояснення і задати запитання.
Деякі вчителі дають учням завдання знайти необхідну інформацію у бібліотеці або в комп'ютерній базі даних. Якщо на уроці є можливість, то учні можуть самі знаходити джерела інформації для вирішення відповідної проблеми.
На більш чітко структурованих уроках необхідну учням інформацію подає вчитель. Учні вивчають, аналізують дані і шукають закономірності, намагаючись перевірити свої першопочаткові припущення. На закінчення учні роблять висновки. Вони переглядають свої гіпотези, дають краще пояснення одержаних ними результатів і виявляють нові проблеми.
Цей вид викладання ставить перед собою дві мети: допомогти засвоїти зміст

 
 

Цікаве

Загрузка...