WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Погляд на проблеми виховання дітей дошкільного віку в епоху середньовіччя та епоху Відродження - Реферат

Погляд на проблеми виховання дітей дошкільного віку в епоху середньовіччя та епоху Відродження - Реферат

захищати дитину від шкідливих впливів, оскільки "погані товариші, порожні розмови, беззмістовні книги" руйнують їхні добрі наміри. Основою формування моральних якостей має бути таке ставлення до інших людей, як до самого себе.
Я.-А. Коменський першим у педагогіці обґрунтував головний принцип гуманістичного виховання, суть якого зводиться до твердження, що "повага людини починається з поваги до дитини". Актуальною є його ідея, згідно з якою до особистості, яка формується, слід ставитися серйозно й уважно, взаємодіючи з нею на рівних. Тому, крім прикладу батьків, який дитина природно наслідує, важливий і благородний приклад вихователя. Професію педагога Коменський вважав "найпочеснішою під сонцем", тому оволодівати нею можуть "найкращі з-поміж людей".
В Україні у XVI-XVII ст. розвивалися братські школи, діяльність яких розгорталася під опікою церковних братств, їх діяльність була пройнята духом гуманізму, повагою до особистості дитини. У них працювали відомі тогочасні мислителі, письменники Йов Борецький (?-1631), Стефан (прибл. 1570 - прибл. 1605) і Лаврентій Зизанії (?-1634), Памво Беринда (1555/60-1632), Мелетій Смотрицький (1572/78-1633/34) та ін. Тогочасна українська наука, освіта, театр, видавнича справа посідали провідні позиції в Європі, що дало підставу релігійному діячеві, історику, педагогу Іванові Огієнку (1882-1972) назвати цей період "золотим віком української культури". Значними подіями педагогічного життя були видання Іваном Федоровим (прибл. 1510-1583) в Острозі першого друкованого букваря та відкриття у 1632 р. Києво-Могилянської академії, вихованці якої (Є. Славинецький, С. Полоцький, Ф. Прокопович та ін.) стали організаторами освіти не лише в Україні, а й у Росії та інших державах. Небайдужими вони були і до проблем дошкільного розвитку дитини. Наприклад, Єпіфаній Славинецький (?-1675) відомий як автор проникненої любов'ю до дитини, турботою про її фізичне ідуховне здоров'я праці "Громадянство звичаїв дитячих", у якій сформульовано норми поведінки у суспільстві, вдома, спілкуванні з однолітками.
Пристрасний пропагандист освіти Симеон Полоцький (1629-1680) переконував, що батьки повинні наставляти дітей добрим словом, прикладом і повчанням.
Загалом на українських землях домінував погляд, що виховання дітей слід починати з раннього віку, орієнтуватися на формування у них терпимості, милосердя, скромності, поваги до старших, а вся виховна робота здійснювалася у християнській традиції. Наприкінці XVII ст. поступово почав утверджуватися світський характер виховання.
У тогочасній Західній Європі окреслилися перспективи капіталістичного розвитку, християнство стало основою духовного життя. Людина поступово здобувала право на індивідуальність, свободу вибору. На тлі домінування в освіті традиційних механізмів соціалізації формувалися можливості переорієнтації їх на формування активної, самостійної, критично мислячої особистості.
Література
1. Амонашвили Ш. А. Здравствуйте, дети! - М., 1983.
2. Антология педагогической мысли Украинской ССР / Сост. Н. П. Кале-ниченко. - М., 1988.
3. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. - К., 1999.
4. Буре Р. С., Островская Л. Ф. Воспитатель и дети. - М., 2003.
5. Вплив педагогічної майстерності вихователя на формування особистості дитини. - К., 1988.
6. Детский сад в Японии: Опыт развития детей в группе. - М., 1987.
7. Декларація прав дитини. Прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1959 року.
8. Державна національна програма "Освіта. Україна XXI століття" // Освіта. - 1993. - № 44-46.
9. Дитина в дошкільні роки: Керівництво для вихователів і батьків. - Запоріжжя, 1991.
10. Дитина: Орієнтовний зміст виховання і навчання дітей 3-7 років у дитячих закладах. - К., 1992.
11. Дольто Ф. На стороне ребенка. - М., 1997.
12. Конвенція ООН про права дитини.
13. Концепція безперервної системи національного виховання. - К., 1994.
14. Концепція дошкільного виховання в Україні. Проект. - К., 1993.
15. Концепция дошкольного воспитания. - М., 1989.
16. Кузьмина Н. В. Методы исследования педагогической деятельности. - М., 1970.
17. Левківський М. В. Історія педагогіки. - К., 2003.
18. Масару И. После трех уже поздно. - М., 1991.
19. Люблинская А. А., Кулачковская С. Е. Современный воспитатель. Какой он? - К., 1981.
20. Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку. - К., 1999.
21. Миндлина Т. Дошкольное воспитание во Франции. - М., 1984.
22. Неліна Т. Приватний садок в Австралії // Дошкільне виховання. - 1994. - № 4.
23. Організаційно-педагогічні аспекти діяльності нових типів дошкільних закладів. - К., 1997.
24. Про дошкільну освіту: Закон України. - К., 2001.
25. Парамонова Л. А., Протасова Е. Ю. Дошкольное и начальное образование за рубежом: история и современность. - М., 2001.
26. Педагогічний пошук. - К., 1988.
27. Педагогика и народное образование за рубежом. - М., 1990.
28. Проскура О. С. С. Русова й концепція українського дитячого садка // Дошкільне виховання. - 1991. - № 10.
29. Радуга. Программа воспитания и обучения детей от 3 до 6 лет в детском саду. - М., 1991.
30. Розвиток освіти і педагогічної думки на Україні / За ред. М. Д. Ярма-ченка. - К., 1991.
31. Русова С. Ф. Дошкільне виховання. - Катеринослав, 1918.
32. Современные образовательные программы для дошкольных учреждений / Под ред. Т. И. Ерофеевой. - М., 2000.
33. Сорокова М. Г. Современное дошкольное образование: США, Германия, Япония. - М., 1998.
34. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям // Вибрані твори: В 5 т. - Т. 3. - К., 1980.
35. Українське дошкілля: Програма виховання дітей у дитячому садку. - Львів, 1990.
36. Улюкаєва І. Початок відродження // Дошкільне виховання. - 1994. - №1.
37. Финляндия: проблема сотрудничества детского сада и семьи // Дошкольное воспитание. - 1987. - № 2.
38. Ушинський К. Д. Про народність у громадянському вихованні // Вибрані твори: В 2 т. - Т. 1. - К., 1983.

 
 

Цікаве

Загрузка...