WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Передумови розвитку сюжетно-рольової гри в ранньому віці. Режисерські ігри - Реферат

Передумови розвитку сюжетно-рольової гри в ранньому віці. Режисерські ігри - Реферат

дорослих, мультфільмів, радіопередач), на цьому етапі обмежене.
2. Ігри з іграшками мають нескладний сюжет, який охоплює обмежену кількість відомих дитині дій (лялька їсть, відпочиває, йде на прогулянку тощо). Кількість персонажів також незначна, а взаємини між ними визначаються дитиною ситуативно, за ходом гри.
3. Кожна іграшка наділена закріпленою лише за нею постійною роллю, яка і визначає сюжет: мама-коза рятує своїх козенят, доктор Айболить лікує зайчика тощо. Незнайомі іграшки, що не вписуються у досвід дитини і неадекватні її віку, не "підказують" сюжету, а отже, не сприяють ігровій режисерській діяльності. В такому разі обов'язкова участь дорослого, який може підказати дитині способи включення нових іграшок у відомі їй сюжети.
4. Сюжетні події в індивідуальних режисерських іграх є результатом асоціативного сприйняття дитиною навколишнього світу: вона обігрує предмети, які бачить, розгортає навколо них ігрові дії (іграшкова машинка - подорож, перевезення вантажу тощо). Постійне варіювання сюжету гри розвиває її фантазію та уяву.
5. Головним компонентом індивідуальної режисерської гри є мова, здебільшого описова: дитина називає свої дії, дії персонажів, іноді оцінює їх. Часто вона вдається до звуконаслідування .
Спільні режисерські ігри. Цей тип поширений серед дітей середнього і старшого дошкільного віку, кожен учасник гри діє за одного-двох персонажів. Вона передбачає і активну мовленнєву діяльність дитини, яка паралельно з ігровими діями описує їх послідовність, оцінює їх.
Основою спільних режисерських ігор є досвід, але не безпосередньо особистий, який переважає у режисерських іграх дітей молодшого віку, а опосередкований. Ідеться про те, що діти об'єднують в одній грі свої враження і знання, почерпнуті з різних джерел (казок, віршів, мультфільмів). Сюжети цих ігор є більш складними і різноманітними. У них зростає кількість дійових осіб, які вступають у значно складніші взаємини, виокремлюються головні й другорядні герої з чітко окресленими ролями. Як і в грі молодших дошкільнят, розвиток сюжету здійснюється асоціативне, однак асоціації є складнішими, пов'язаними не лише із предметним середовищем, що оточує дитину.
Зміст, динаміка ігор залежить від загального досвіду дошкільника, а також досвіду ігрової діяльності, взаємин, якого він набуває в сюжетно-рольовій спільній грі. З її появою режисерські ігри не зникають, а супроводжують ігрову діяльність навіть молодшого школяра.
За спостереженнями дослідників (О. Гаспарова), під час індивідуальних режисерських ігор виникає більше нестандартних ситуацій, ніж під час спільних.
Спільні режисерські ігри передбачають ширші можливості для розвитку творчості, ніж спільні сюжетно-рольові, в яких традиційні сюжети підкріплюються шаблонною атрибутикою, багаторазово повторюються однакові дії. Це зумовлене тим, що у спільній грі діти підпорядковуються обов'язковому, звичному її напряму, а в індивідуальній діють самостійніше. Часто це спричинене і намаганням педагогів зарегламентувати розвиток ігрової творчості дітей. Якщо у ранньому і молодшому віці малюкам потрібен приклад ігрових дій, розвитку сюжету, то надмірне керівництво грою дітей середнього і старшого дошкільного віку обмежує і стереотипізує їхню ігрову поведінку.
Оскільки режисерські ігри передбачають передусім реалізацію ігрових інтересів, розвиток особистості дитини, вихователь повинен забезпечити для них індивідуальний простір, спланувавши місце і час. Найпродуктивнішими з цього погляду є опосередковані прийоми керівництва такою грою. Виникнення її стимулюють підбором ігрового матеріалу, іграшок, які б відповідали інтересам малюка, переглядом ілюстрацій, обговоренням мультфільму, казки. Залучення дітей до співтворчості ("Давай придумаємо разом казку про колобка", "Я розпочну казку, а ти її закінчиш", "Я розповім історію, а ти її покажеш") сприяє розвитку здатності побачити гру ще до її початку.
Нові сюжетні іграшки, які педагог пропонує дітям для ігор, повинні бути близькими за змістом їхньому досвіду. В молодших і середніх групах вихователь спочатку особисто в присутності дітей обігрує нові іграшки, демонструє способи включення їх у знайомий сюжет. У старших групах діти вже мають певні уявлення про предмети і явища навколишньої дійсності, тому доцільно ініціювати їхні ігри з дрібними, багатофункціональними іграшками, іграшками-замінниками. Таким багатофункціональним матеріалом для режисерських ігор можуть бути різних розмірів кубики зі схематичним оформленням (людські обличчя з ознаками веселого, сумного настрою), а також кубики, якими діти можуть замінити види транспорту, засоби зв'язку, меблі, тварин тощо. Розвиток творчості старших дошкільників стимулюють "пусті кубики", які діти оформляють відповідно до розвитку сюжету гри. Дбаючи, щоб вони з кожним днем ставали самостійнішими, педагоги залучають їх до майстрування окремих ігрових атрибутів, ініціюють самостійний підбір ними ігрового матеріалу, прибирання його після гри, контролюють правильність його зберігання у груповій кімнаті.
Для спрямування режисерських ігор доцільно використовувати проблемні завдання ("Подумай, як Вінні-Пух повівся б, потрапивши у наш дитячий садок?"), навідні запитання ("Що може одягнути лялька Катя в театр?"), пам'ятаючи, що будь-яке втручання в ігрову діяльність має бути тактовним, ураховувати особливості кожної окремої дитини. Головне, щоб у режисерських іграх вона почувалася вільною, вносила власні елементи творчості в ситуації, які розігруються, розвивала не лише ігрові навички, а й уяву, мислення, мовлення та інші психічні функції.
Література
1. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста / Сост. Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко. - М., 1989.
2. Карпова С. Н., Лысюк Л. Г. Игра и нравственное развитие дошкольников. - М., 1986.
3. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика. - М" 2002.
4. Косаковская Е. А. Игрушка в жизни ребенка. - М., 1980.
5. Лиштван 3. В. Игры и занятия со строительным материалом в детском саду. - М., 1971.
6. Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку. - К., 1991. (Розділ "Гра").
7. Менджерицкая Д. В. Воспитателю о детской игре. - М., 1982.
8. Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. Как играть с ребенком. - М., 1990.
9. Михайлова 3. А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. - М., 1990.
10. Найден О. С. Українська народна іграшка: Історія. Семантика. Образна своєрідність. Функціональні особливості. - К., 1999.
11. Нечаева В. Г., Корзакова Е. И.Строительные игры в детском саду. - М., 1966.
12. Никитин Б. Л. Ступеньки творчества, или Развивающие игры. - М., 1989.
13. Психология и педагогика игры дошкольника / Под ред. А. В. Запорожца, А. П. Усовой. - М., 1966.
14. Руководство играми детей в дошкольных учреждениях / Под ред. М. А. Васильевой. - М., 1986.
15. Сорокина А. И. Дидактические игры в детском саду. - М., 1982.
16. Стельмахович М. Г. Народне дитинознавство. - К., 1991.
17. Усова А. П. Роль игры в детском саду / Под ред. А. В. Запорожца. - М., 1976.
18. Фіголь Д. І. Українська народна дитяча іграшка. - К., 1956.
19. Флерина Е. А. Игра и игрушка. - М., 1973.
20. Художественное творчество и ребенок / Под ред. Н. А. Ветлугиной. - М., 1972. - С. 87-99.
21. Эльконин Д. Б. Психология игры. - М., 1978.
22. Янківська О. П. Дидактичні ігри в дитячому садку. - К., 1985.

 
 

Цікаве

Загрузка...