WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічний процес та його структура у дошкільному закладі - Реферат

Педагогічний процес та його структура у дошкільному закладі - Реферат

педагогічного процесу, реальній психологічній ситуації); єдність вимог і поваги до особистості дитини.
Особливе значення має цілісність педагогічного процесу - єдність мети, змісту, методів виховання і навчання, виховання і самовиховання, процесів, етапів та дій.
Педагогічний процес є внутрішньо вмотивованим, цілісним феноменом, структурні компоненти якого перебувають у стійкій взаємодії і взаємозалежностях. Компонентами його структури є:
- мета (те, до чого прагнуть педагог і вихованець; у педагогіці мета постає в сукупності концептуальних ідей, на яких вибудовується педагогічний процес);
- діяльність суб'єктів, які організовують педагогічний процес і беруть у ньому участь;
- відносини, породжені цією діяльністю, а також освоєне суб'єктом середовище;
- управління, яке забезпечує інтеграцію компонентів у цілісну систему, розвиток цієї системи.
За іншими підходами, структуру педагогічного процесу утворюють такі компоненти:
- цільовий (окреслює мету і завдання, що її конкретизують);
- змістовий (визначає сукупність ставлень, ціннісних орієнтацій, досвіду діяльності та знань);
- діяльнісний (характеризує форми, способи, засоби виховної взаємодії, спрямованої на реалізацію мети і завдань, освоєння змісту педагогічного процесу);
- результативний (уособлює досягнуті результати та ступінь ефективності педагогічного процесу);
- ресурсний (відображає соціально-економічні, морально-психологічні, гігієнічні умови перебігу педагогічного процесу).
Безперечно, педагогічний процес не варто розглядати лише як вплив педагога на вихованця, оскільки він є складною системою їхніх взаємовпливів, у якій педагог і дитина фігурують одночасно як суб'єкт і об'єкт. Такий погляд на структуру педагогічного процесу є найближчим до гуманістичних засад навчання і виховання. Згідно з ним складовими педагогічного процесу є:
1. Цілеспрямована педагогічна діяльність, носієм якої є педагог як системоутворювальна ланка педагогічного процесу.
2. Дитина, яка як об'єкт педагогічного впливу є індивідуальністю, що розвивається і змінюється відповідно до педагогічних цілей; як суб'єкт педагогічного процесу дитина є особистістю, що розвивається, прагне творчого самовияву, задоволення власних потреб, інтересів і прагнень, здатна до активного засвоєння або неприйняття педагогічних впливів.
3. Зміст педагогічного процесу, завдяки якому здійснюється соціалізація дитини, формуються система знань, ставлення до світу, мотиви, стимули і форми поведінки, духовні потреби та ціннісні орієнтації.
4. Організаційно-управлінський комплекс, у межах якого відбуваються всі педагогічні події й факти.
5. Педагогічна діагностика (визначення стану та життєздатності педагогічного процесу в цілому й окремих його частин).
6. Результат педагогічного процесу, який є критерієм його ефективності.
7. Організація взаємодії із суспільним і природним середовищем.
Те, під яким кутом зору і в яких вимірах розглядає педагог структуру педагогічного процесу, значною мірою залежить від його професійної зрілості, внутрішньої культури, усвідомлення ним своєї місії.
Педагогічний процес у дошкільній педагогіці характеризується певними особливостями. Його головними структурними компонентами є гра, праця, навчальна діяльність, і підпорядкований він таким вимогам:
- вирішення завдань виховання і навчання в їх єдності;
- врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей;
- гуманістична взаємодія вихователя і вихованців;
- опора на потреби й інтереси дітей;
- єдність різноманітних видів діяльності дітей;
- створення розвивального середовища для дитини та ін.
Організація життя і діяльності дітей залежить від їхніх індивідуальних особливостей, складу групи, в якій виховується дитина.
Література
1. АлексєєнкоТ. Ф. Педагогічні проблеми молодої сім'ї. - К., 1997.
2. Бурова А., Долинна О., Низковська О. Планування освітнього процесу в сучасному дошкільному закладі // Дошкільне виховання. - 2002. - № 11.
3. Буре Р. С. Готовим детей к школе. - М., 1987.
4. Воспитателю о работе с семьей / Под ред. Н. Ф. Виноградовой. - М., 1989.
5. Детский сад и семья / Под ред. Т. А. Марковой. - М., 1986.
6. Дошкольная педагогика: В 2 ч. / Под ред. В. И. Логиновой, П. Г. Са-моруковой. Ч. 2. - М., 1988.
7. Завтра в школу / За ред. В. К. Котирло. - К., 1977.
8. Каптерев П. Ф. Педагогический процесс // Избр. пед. соч. - М., 1989.
9. Кондратенко Т. Д., Котырло В. К., Ладывир С. А. Обучение старших дошкольников. - К., 1986.
10. Котырло В. К., Ладывир С. А. Детский сад и семья. - К., 1984.
11. Кравцова Е. Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. - М., 1991.
12. Кузь В. Школа - центр воспитания. - М., 1991.
13. Лаврентьева Г. Комп'ютерно-ігровий комплекс у дошкільному закладі // Дошкільне виховання. - 2003. - № 1.
14. Лешли Д. Работать с детьми, поощрять их развитие и проблемы: Пер. с англ. - М., 1991.
15. Мчедлидзе Н. Б. Место игры в педагогическом процессе детского сада // Психология и педагогика игры дошкольника / Под ред. А. В. Запорожца, А. П. Усовой. - М., 1966.
16. Наступність у навчально-виховній роботі дитячого садка і школи / За ред. 3. Н. Борисової. - К., 1985.
17. Новоселова С. Л. Развивающая предметная среда. - М., 1995.
18. Макаренко А. С. Книга для батьків. - К., 1969.
19. Основы дошкольной педагогики / Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М., 1980.
20. Островська Л. Ф. Сімейне виховання дошкільника. - К., 1977.
21. Педагогічна культура молодих батьків. - К., 1995.
22. Петроченко Г. Г. Развитие детей 6-7 лет и подготовка их к школе / Под ред. А. М. Леушиной. - Минск, 1982.
23. Плохій З. П., Дьоміна І. С. Методичні рекомендації для працівників навчально-виховного закладу "школа - дитячий садок". - К., 1988.
24. Постовий В. Г. Сучасна сім'я і її педагогіка. - К., 1994.

 
 

Цікаве

Загрузка...