WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Зміст навчання дітей дошкільного віку. Принципи і типи навчання - Реферат

Зміст навчання дітей дошкільного віку. Принципи і типи навчання - Реферат

дітей знань, організації їхньої пізнавальної діяльності, контролю й оцінювання її результатів. У цьому процесі в лоні педагогічної практики викристалізувалися різноманітні типи (за іншою термінологією - види) навчання, які утворюють важливу сферу дидактики.
Існує кілька класифікацій типів навчання. Однак, з огляду на особливості навчання дітей дошкільного віку, найоптимальніше вести мову про пряме, проблемне, непряме, опосередковане навчання.
Пряме навчання. Особливість його полягає в тому, що педагог чітко формулює дидактичне завдання, послуговуючись при цьому відповідним зразком ("Будемо розповідати про те, що бачили під час екскурсії. Послухайте, як можна розповісти про побачене..."). Під час виконання дітьми завдань вихователь спрямовує їхню діяльність, виправляє помилки, дає поради і вказівки. Такий тип навчання доцільний за необхідності дати нові знання, сформувати нові навички й уміння.
Проблемне навчання. Орієнтуючись на проблемне навчання, педагог уникає прямого повідомлення знань і відповідного формулювання завдання, а створює проблемну ситуацію, яка вимагає від дитини пошуку правильного вирішення на основі нового способу використання здобутих знань, установлення в них нових зв'язків, оволодіння новими знаннями і вміннями. Проблемна ситуація вирішується в процесі колективної пошукової діяльності, яка є своєрідною послідовністю думки і дії, спрямованих від педагога до дітей, від однієї дитини до іншої. Завдання педагога полягає в тому, щоб, активізуючи враження від попередніх спостережень, уявлень про предмети і явища, співставлень та аналізу, керувати цим складним процесом, у якому кожній дитині належить провідна роль.
Непряме навчання. Здійснюють його у процесі неповного формулювання дитині навчального завдання, коли вона конкретизує, вносить елементи творчості у мету і способивиконання навчального завдання (наприклад, познайомити гостей з рідним містом, життям нашого дитячого садка), або надання дітям матеріалу без формулювання конкретного завдання, що спонукає їх самостійно визначати завдання, способи його реалізації.
Опосередковане навчання. Суть його полягає у навчанні різних способів пізнання навколишнього світу. При цьому змінюється роль дитини у навчальному процесі, оскільки їй доводиться не тільки навчатися, але й навчати інших. Дошкільник поєднує у своїй навчальній діяльності позиції об'єкта і суб'єкта процесу навчання. За таких умов вихователь має бути не лише організатором процесу навчання, а й дослідником, що зобов'язує його постійно відстежувати рівень знань і потенційних можливостей кожної дитини. Водночас він повинен створити розвивальне середовище, у якому дошкільник знаходитиме засоби (предмети, іграшки, книги, матеріали для дослідів, рослини тощо) для самостійного навчання, а також спонукати дітей до активної діяльності у цьому середовищі.
Поєднуючи різні типи навчання, педагог створюватиме умови для особистісно-орієнтованого підходу. Як відомо, діти успішніше і з більшим задоволенням виконують завдання, які вимагають нових способів дій. Тому завдання, способи їх виконання, використовуваний при цьому матеріал мають бути максимально різноманітними. Підбираючи завдання, необхідно орієнтуватися, щоб кожна дитина в процесі їх виконання активізувала свої знання і вміння, здійснювала зусилля думки, а також відчувала задоволення від успішно виконаної роботи. Важливо, щоб досягнутий дошкільником успіх був підтриманий схваленням педагога, особливо його передбачувальною оцінкою ("Я впевнена, що ти знайдеш правильну відповідь").
Ефективне навчання вимагає врахування внутрішньої мотивації діяльності дитини. Якщо ця мотивація має у своїй основі пізнавальний інтерес, прагнення набути знання, навчитися, є всі підстави вважати процес навчання успішним.
Значної педагогічної майстерності вимагає встановлення вихователем "міри" прямого і непрямого керівництва розвитком пізнавальної діяльності дошкільників, визначення рівня складності завдань з метою запобігання як перевантаження дитини, так і недооцінки її можливостей, що також позначається на розвитку інтересу до навчання. Емоційне переживання дитиною власного успіху має бути підтримане вихователем у напрямі посилення мотиву діяльності ("Ти старався, і бачиш, як приємно навчитись нового"), акцентування позитивного ("Ти такий уважний"), а також авансування успішної діяльності ("Я впевнена, що ти впораєшся із цим завданням") тощо.
Слід домагатися, щоб дитина не боялась докласти зусиль для досягнення мети, не орієнтувалась на невдачу, активно прагнула успіху.
Література
1. Алексюк А. М. Загальні методи навчання в школі. - К., 1983.
2. Буре Р. С. Воспитание в процессе обучения на занятиях в детском саду. - М., 1981.
3. Васильєва А. И. Совершенствование обучения в детском саду. - Минск, 1980.
4. Дошкольная педагогика / Под ред. В. И. Логиновой, П. Г. Самору-ковой. - Ч. 2. - М., 1988.
5. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика. - М., 2002.
6. Коменский Я.-А. Великая дидактика // Избр. пед. произведения. - Т. 1. - М., 1982.
7. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні / Наук. ред. О. Л. Кононко. - К., 2003.
8. Кондратенко Т. Д., Котырло В. К., Ладывир С. А. Обучение старших дошкольников. - К., 1986.
9. Кондратова В. В. Розумове виховання дошкільників. - К., 1979.
10. Костюк Г. С. Розвиток і виховання // Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. - К., 1989.
11. Лозова В. І., Москаленко П. Г., Троцко Г. В. Педагогіка. - К., 1993.
12. Люблінська Г. О. Дитяча психологія. - К., 1975.
13. Основы дошкольной педагогики / Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М., 1980.
14. Про дошкільну освіту: Закон України. - К., 2001.
15. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи. - К., 1997.
16. Содержание и методы умственного воспитания дошкольников / Под ред. Н. Н. Поддьякова. - М., 1980.
17. Сорокина А. И. Умственное воспитание в детском саду. - М., 1975.
18. Усова А. П. Обучение в детском саду. - М., 1981.

 
 

Цікаве

Загрузка...