WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Завдання фізичного виховання дітей - Реферат

Завдання фізичного виховання дітей - Реферат


Реферат на тему:
Завдання фізичного виховання дітей
Головний зміст фізичного виховання полягає в оволодінні дитиною основами фізичної культури: . 1. Опанування основ особистої гігієни. Йдеться про охайність, чистоту тіла, одягу, взуття, гігієну приміщення, режим дня (сон, харчування, раціональна організація активної діяльності й відпочинку).
З раннього віку дитину слід привчати до систематичного догляду за своїм тілом, прищепити навички здорового способу життя, бажання займатися фізичною культурою і спортом.
До культурно-гігієнічних навичок, якими повинні оволодіти діти протягом дошкільного дитинства, належать:
- навички їжі (акуратно їсти, користуватися посудом, серветкою та ін.);
- навички догляду за тілом (умивання, чищення зубів, розчісування волосся та ін.);
- навички утримання у чистоті і порядку одягу, дотримання порядку в приміщенні, його прибирання;
- навички здійснення різних видів діяльності (гри, праці, навчання) з дотриманням культурно-гігієнічних вимог.
2. Загартовування організму (здійснюють його з використанням природних факторів - сонця, повітря, води).
3. Виконання фізичних вправ, що є головним засобом фізичного виховання.
Завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку поділяють на три групи.
1. Оздоровчі завдання. Це охорона і зміцнення здоров'я дітей, загартовування організму, підвищення його опору шкідливим впливам зовнішнього середовища, своєчасний розвиток усіх систем організму, підвищення їх функціональних можливостей, формування правильної постави і стопи.
2. Формування рухових навичок і умінь, виховання фізичних якостей. Це завдання полягає у розвитку життєво необхідних видів рухових дій: ходьби, бігу, стрибків, метання, лазіння, плавання, їзди на велосипеді; рухів рук, ніг, тулуба; шикування і перешиковування. Рухова діяльність впливає на формування таких фізичних ознак організму, як спритність, сила, гнучкість, швидкість, загальна витривалість, від яких залежить успішне подолання людиною різних життєвих труднощів. Цілеспрямований розвиток рухових умінь і якостей слід починати в ранньому віці й організовувати його відповідно до вікових та індивідуальних можливостей дітей.
Важливе значення для здоров'я і фізичного розвитку дитини має формування правильної постави - звичного положення тіла у спокої та в русі. Правильна постава створює оптимальні умови для роботи серцево-судинної, дихальної та травної систем, значною мірою впливає на самопочуття та настрій. Порушення її може бути спричинене недотриманням гігієнічних умов, недостатньою розвиненістю кістково-м'язового апарату, недостатнім рівнем рухової активності дітей, відсутністю або низьким рівнем профілактичної роботи, вродженими вадами. Тому необхідно стежити за дотриманням таких гігієнічних умов життя і діяльності дітей, як освітлення, відповідність меблів та одягу, взуття віку дітей; правильно організовувати заняття фізичними вправами: бігом, стрибками, підлізанням, пролізанням, що зміцнюють м'язи спини та підвищують гнучкість хребта. А головне - переконати дитину в значенні правильної постави для її здоров'я і краси, навчити правил самоконтролю під час сидіння, стояння, ходіння, раціонального розподілу навантаження.
3. Виховання у дітей культурно-гігієнічних навичок і вмінь здорового способу життя. Діти повинні знати, що добре, а що шкідливе для організму, і відповідно організовувати свою поведінку. Вміння доглядати за тілом, одягом, особистими речами, культурно поводитися за столом від час вживання їжі, підтримувати порядок у приміщеній повинні перерости у стійкі звички. Не менш важливі здобуття уявлень і знань про користь занять фізичною культурою, іграми, виховування інтересу до активної рухової діяльності, формування потреби в систематичних заняттях фізичними вправами.
Фізичне виховання дітей дошкільного віку вирішує багато загальновиховних завдань. Фізичні вправи сприяють пізнанню навколишнього світу, розвитку органів чуття, координації рухів, морально-вольових якостей (сміливості, відповідальності, наполегливості та ін.). Загартовувальні процедури, оволодіння рухами, участь у рухливих і спортивних іграх виховують цілеспрямованість, самостійність, формують уміння управляти своєю поведінкою і своїм тілом. Колективні ігри допомагають вихованню дружніх і товариських стосунків, налаштованості на спільні дії, розвивають уміння взаємодіяти, адекватно оцінювати ситуацію, себе і партнерів. Відчуття краси і доцільності рухів тіла, звичка до чистоти й акуратності сприяють вихованню естетичних почуттів.
Фізичне виховання дітей не може бути спонтанним, безсистемним, закостенілим щодо використовуваних форм і методів. Організація його має відбуватися за дотримання таких умов:
- охорона нервової системи дитини, раціональне чергування активної діяльності та відпочинку, гігієна денного і нічного сну;
- наявність сприятливих умов для постійного позитивного емоційного стану, відсутність чинників, які пригнічують нервову систему дитини;
- планування й утримання відповідно до санітарно-гігієнічних норм приміщень дитячого садка і майданчика, Обладнання фізкультурного залу, достатня кількість необхідного для кожного віку дітей спортивного інвентаря.
Програми виховання і навчання у дошкільних закладах України визначають конкретні завдання і зміст роботи з фізичного виховання дітей кожної вікової групи.
Наприклад, програма "Малятко" до найголовніших завдань дошкільного виховання зараховує турботу про фізичне і психічне здоров'я дітей, забезпеченню якого має бути підпорядкована організація їхнього життя, предметного та соціального середовища, всіх видів діяльності. Основний показник роботи вихователя - фізично розвинені, загартовані, активні діти, які спокійно і вільно спілкуються між собою та з дорослими. Зміст розділу "Виховуємо здорову дитину" програми спрямовує на поетапне фізичне вдосконалення дітей, передбачаючи гнучкий режим дня, оптимальний повсякденний руховий режим. Програма орієнтує вихователів на використання різних форм роботи: щоденних занять з фізичної культури, ранкової та гігієнічної гімнастики, рухливих ігор, фізкультурних пауз, розваг, свят, днів здоров'я, піших переходів, самостійної рухової діяльності.
Програма "Дитина" виокремлює такі головні завдання фізичного виховання:
- зміцнення здоров'я, всебічний фізичний розвиток, загартування, удосконалення функцій організму, підвищення фізичної та розумової працездатності дітей;
- сприяння формуванню правильної постави, профілактика плоскостопості;
- формування ігрових дій;
- розвиток рухових якостей (спритності, швидкості, сили, гнучкості, загальної витривалості);
- виховання позитивних моральних і вольових рис характеру дитини;
- сприяння набуттю доступних уявлень і знань про користь занять фізичною культурою, іграми, про основні гігієнічні вимоги і правила;
- виховання інтересу до активної рухової діяльності та формування потреби у систематичних заняттях фізичнимивправами.
У фізичному вихованні дошкільників важливо дотримуватися принципу індивідуалізації та диференціації. У дитячих садках фізкультурно-оздоровчого типу виправданим є функціонування: групи загального типу; фізкультурно-оздоровчої групи, що дає змогу враховувати інтереси та здібності дітей щодо оволодіння різними фізичними вправами; групи дітей, які за станом здоров'я належать до підготовчої медичної групи; групи, вихованці якої мають певні порушення у стані здоров'я (спеціальні медичні групи), порушення опорно-рухового апарату; спортивні секції; фізкультурні гуртки; центри здоров'я та реабілітації.
Отже, фізичне виховання є однією з передумов ефективності розумового, морального, естетичного виховання, а належний рівень загального розвитку робить привабливою мету, пов'язану із досягненням фізичної досконалості.
Література
1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. - К., 1999.
2. Богуш А. М., Лисенко Н. В. Українське народознавство в дошкільному закладі. - К., 2002.
3. Болтарович 3. Традиції сімейного виховання // Народна творчість та етнографія. - 1993. - № 2.
4. Буре Р. С., Островская Л. Ф. Воспитатель и дети. - М., 2003.
5. Вільчковський Е. С. Критерії оцінювання стану здоров'я, фізичного розвитку та рухової підготовленості дітей дошкільного віку. - К., 1998.
6. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. - Л., 1998.
7. Венгер Л. А., Пилюгина Э. Г., Венгер Н. Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. - М., 1988.
8. Виховання дошкільників в праці / За ред. 3. Н. Борисовой - К., 2002.
9. Воспитание гуманных чувств у детей / Под ред. Л. Н. Проколиенко, В. К. Котырло. - К., 1987.
10. Денисенко Н. Впровадження програми з валеології // Дошкільне виховання. - 1998. - № 9.
11. Державна національна програма "Освіта. Україна XXI століття" // Освіта. - 1993. - № 44-46.
12. Дитина: Орієнтовний зміст виховання і навчання дітей 3-7 років у дитячих закладах. - К., 1992.
13. Єфименко М. М. Театр фізичного виховання та оздоровлення дошкільників. - К., 1995.
14. Запорожец А. В. Проблемы развития психики // Избранные психологические труды. - М., 1986.
15. Киричук О. В. Філософія освіти і проблеми виховання // Нові технології навчання. - К., 1997.
16. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика. - М., 2002.
17. Комарова Т. С. Изобразительное творчество дошкольников в детском саду. - М., 1984.
18. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні / Наук, ред. О. Л. Кононко. - К., 2003.
19. Кононко О. Л. Стратегічна мета виховання - життєва компетентність дитини //Дошкільне виховання. - 1999. - № 5.
20. Концепція безперервної системи національного виховання. - К., 1994.
21. Концепція дошкільного виховання в Україні. - К., 1993.
22. Концепция дошкольного воспитания. - М., 1989.
23. Котляр В. Ф. Изобразительная деятельность дошкольников. - К., 1986.

 
 

Цікаве

Загрузка...