WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Виховне значення творчої гри - Реферат

Виховне значення творчої гри - Реферат

зосереджується на формуванні в них уявлень про справедливу поведінку, включенні стійких груп у спільну ігрову діяльність із найдоброзичливішими дітьми, активізації їхньої морально-оцінної діяльності.
Творча гра є школою моралі, оскількисформовані у ній моральні якості впливають на поведінку дошкільників у повсякденному житті. А засвоєні в процесі спілкування дітей одне з одним, з дорослими моральні норми і правила набувають у грі подальшого закріплення. Моральне виховання у творчій грі обумовлюється її змістом - відображенням у ній реальних подій, пов'язаних з нормами моралі.
Попри те, що сюжет гри відображає позитивні явища дійсності, її цінність для морального виховання дітей може виявитися вкрай низькою, якщо увага гравців сконцентрована лише на виконанні ігрових дій (огляд хворих, перевезення вантажів, приготування їжі), а самі вони байдужі до людських стосунків. Адже головне у грі - моделювання соціальних відносин між людьми.
У творчих іграх діти відтворюють передбачені їхніми ролями поведінку, взаємини з позиції власного досвіду, який може бути і негативним, іноді ухиляються від небажаних для себе дій або виконують їх, керуючись егоїстичними інтересами. Все це допустиме, оскільки творча гра передбачає діяльність дошкільника на власний розсуд щодо втілення ігрового задуму. В кожному випадку йому потрібна допомога дорослого.
Пов'язані з роллю взаємини реалізуються тоді, коли стають предметом спеціального обговорення. Вихователь повинен вдаватися до різноманітних педагогічних прийомів, намагаючись розкрити моральну суть діяльності, взаємин героїв гри. З цією метою він може використати:
- читання художніх творів, розгляд ілюстрацій до них, картин відповідної тематики;
- бесіди зі старшими дошкільниками щодо характеристики персонажів, їхніх стосунків з іншими людьми;
- аналіз рольової поведінки дітей у самостійних іграх;
- залучення дошкільників до аналізу дій і вчинків партнерів після реалізації ігрового задуму;
- втілення норм і правил поведінки в конкретні ігрові дії;
- почергове виконання дітьми різних ролей в одній грі;
- обговорення ролей до початку гри, наголошення на їх моральній суті;
- участь дорослого в іграх як еталона рольової поведінки.
Творча гра пов'язана з дитячою працею, яка виникає і розвивається на її основі. У грі часто поєднуються образотворча, конструкційна та інші види діяльності, що збагачує її, сприяє вихованню у дітей інтересу до праці, турботливого ставлення до інших. Вона є важливим засобом розумового розвитку, формування фундаментальних психічних процесів (сприймання, мислення, мовлення, пам'яті, уяви). На цій підставі психологи (Г. Люблінська) вважають творчу гру формою набуття і систематизації знань, засобом дійового їх освоєння, способом переходу від незнання до знання, від знань неясних, гіпотетичних до знань чітких і конкретних. У грі поглиблюється аналіз явищ, взаємин, моральних якостей людей.
Специфіка розумового виховання у грі зумовлена відсутністю прямого навчання, однак вона створює умови для засвоєння і відтворення нових знань. У грі розвивається розумова активність дитини, яка завжди пов'язана з роботою уяви, оскільки дошкільнику необхідно обрати для себе роль, уявити дії людини, яку хочеться наслідувати. Творча уява виявляється, розвивається й у пошуках засобів здійснення задуму, створенні ігрової обстановки тощо. Під час творчої гри в дитини формується і розвивається вміння співвідносити свою точку зору на події, які зображуються, дії, предмети з точкою зору інших, що відкриває можливості для переходу її мислення на новий рівень.
Переживання різноманітних почуттів і співпереживання у грі формують емоційний досвід дитини, впливають на її характер.
Широко використовується творча гра з метою естетичного виховання, оскільки дошкільники відображають світ через ролі, в яких втілені певні образи. Вона є ефективним засобом розвитку художніх інтересів, художнього смаку дитини, творчості. У ній виявляються і розвиваються здібності до музики, декламування, танців, естетичного оформлення будівель.
У грі формується і збагачується досвід рухової діяльності дошкільника, оскільки, приймаючи певну роль, дитина свідомо намагається відтворити характерні для конкретного персонажа рухи. Моторний розвиток у грі готує дитину до свідомих фізичних вправ у шкільному віці.
Творчі ігри сприяють самовираженню дитини, індивідуалізованому відображенню нею дійсності, формуванню у її свідомості цілісної картини світу. Саме вони дають дошкільнику змогу активно впливати на події і явища, які становлять для нього інтерес і в яких він хоче брати участь.
Література
1. Антонович Є. А. та ін. Декоративно-прикладне мистецтво. - Львів, 1992.
2. Артемова Л. В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. - М., 1992.
3. Артемова Л. В. Театр і гра. - К., 2002.
4. Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду. - М., 1991.
5. Воспитание детей в игре / Сост. А. К. Бондаренко, А. И. Матусик. - М., 1983.
6. Гаспарова Е. М. Режиссерские игры // Игра дошкольника. - М., 1989.
7. Давидчук А. Н. Конструктивное творчество дошкольников. - М., 1973.
8. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников / Под ред. Л. А. Венгера. - М., 1978.
9. Дошкільна педагогічна психологія / За ред. Д. Ф. Ніколенка. - К., 1987.
10. Дошкольная педагогика: В 2 ч. / Под ред. В. И. Логиновой, П. Г. Само-руковой. - Ч. 2. - М., 1988.
11. Жуковская Р. И. Игра и ее педагогическое значение. - М., 1975.
12. Зворыгина Е. В. Первые сюжетные игры малышей. - М., 1988.
13. Игра дошкольника / Под ред. С. Л. Новоселовой. - М., 1989.
14. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста / Сост. Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко. - М., 1989.
15. Карпова С. Н., Лысюк Л. Г. Игра и нравственное развитие дошкольников. - М., 1986.
16. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика. - М" 2002.
17. Косаковская Е. А. Игрушка в жизни ребенка. - М., 1980.
18. Лиштван 3. В. Игры и занятия со строительным материалом в детском саду. - М., 1971.
19. Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку. - К., 1991. (Розділ "Гра").
20. Менджерицкая Д. В. Воспитателю о детской игре. - М., 1982.
21. Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. Как играть с ребенком. - М., 1990.
22. Михайлова 3. А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. - М., 1990.
23. Найден О. С. Українська народна іграшка: Історія. Семантика. Образна своєрідність. Функціональні особливості. - К., 1999.
24. Нечаева В. Г., Корзакова Е. И. Строительные игры в детском саду. - М., 1966.
25. Никитин Б. Л. Ступеньки творчества, или Развивающие игры. - М., 1989.

 
 

Цікаве

Загрузка...