WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Будівельно-конструкційні ігри - Реферат

Будівельно-конструкційні ігри - Реферат

зображувальні (фотографії, схематичні малюнки) засоби.
Під час самостійних будівельних ігор діти нерідко потребують іграшок, яких немає в групі. За таких обставин не обходиться без власноручного виготовлення іграшок-саморобок, що має неабияке значення для розвитку конструкційного інтересу, реалізації ігрових задумів.
Будівельно-конструкційні ігри розвивають розумові здібності: вміння цілеспрямовано розглядати предмети і споруди, уявно ділити їх на частини, порівнювати, бачити спільне і відмінне, робити висновки й узагальнення, виокремлювати основні елементи конструкції, від яких залежить розміщення інших. У цьому процесі в дошкільнят виробляється вміння користуватися сенсорними еталонами (системами геометричних форм і тіл, просторових відношень, кольорів тощо), їхні дії стають усвідомленими, вони починають самостійно оволодівати узагальненими способами зведення подібних споруд у змінених умовах. Такі умови можуть бути задані вихователем (побудувати міст, під яким проплив би теплохід) або продиктовані грою. Ігри з будівельним матеріалом розвивають у дітей довільність психічних процесів (сприймання, пам'яті, мислення, уяви, спостережливості), формують інтерес до техніки.
Ігри, основою яких є зведення конструкцій, мають багато спільного з трудовою діяльністю, сприяють формуванню у дошкільників уміння ставити мету, планувати послідовність операцій, добирати необхідний матеріал, оцінювати результати роботи (своєї та інших), творчо здійснювати задум гри. Беручи в них участь, діти пояснюють свої дії, обговорюють задуми, мотивують пропозиції, домовляються про спільну діяльність, що сприяє збагаченню їхнього словникового запасу новими поняттями, термінами. Систематична участь у будівельно-конструкційних іграх збагачує досвід дитини, виховує такі її моральні й вольові якості, як працелюбство, самостійність, організованість, відповідальність, ініціатива, товариськість, уміння доводити справу до кінця, долати труднощі, уважно слухати пояснення вихователя тощо.
Ігри з будівельним матеріалом приносять дітям емоційну насолоду, почуття радості від вирішення різноманітних конструкційних завдань, зміцнюють віру в свої сили, виховують почуття власної гідності.Завдяки постійному вправлянню їхні рухи стають точними, швидкими, спритними, легко піддаються зоровому контролю, поліпшується узгоджена робота м'язів. Ознайомлення з будівлями і спорудами, архітектурними пам'ятками розвиває у дошкільників смак, інтерес до архітектури.
Будівельно-конструкційні ігри більше, ніж інші види ігор, наближені до творчої продуктивної діяльності дорослих. За твердженням психолога Олексія Леонтьева, вони є рубіжними у переході від ігрової до продуктивної конструкційної діяльності, їх розвиток не повинен обмежуватися створенням матеріальних умов для гри, наявністю матеріалів тощо. Педагог має подбати про динаміку творчого начала у грі, сприяти розвитку спеціальних ігрових умінь, збагаченню уявлень і вражень, які діти зможуть відтворити у ній.
Література
1. Антонович Є. А. та ін. Декоративно-прикладне мистецтво. - Львів, 1992.
2. Артемова Л. В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. - М., 1992.
3. Артемова Л. В. Театр і гра. - К., 2002.
4. Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду. - М., 1991.
5. Воспитание детей в игре / Сост. А. К. Бондаренко, А. И. Матусик. - М., 1983.
6. Гаспарова Е. М. Режиссерские игры // Игра дошкольника. - М., 1989.
7. Давидчук А. Н. Конструктивное творчество дошкольников. - М., 1973.
8. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников / Под ред. Л. А. Венгера. - М., 1978.
9. Дошкільна педагогічна психологія / За ред. Д. Ф. Ніколенка. - К., 1987.
10. Дошкольная педагогика: В 2 ч. / Под ред. В. И. Логиновой, П. Г. Само-руковой. - Ч. 2. - М., 1988.
11. Жуковская Р. И. Игра и ее педагогическое значение. - М., 1975.
12. Зворыгина Е. В. Первые сюжетные игры малышей. - М., 1988.
13. Игра дошкольника / Под ред. С. Л. Новоселовой. - М., 1989.
14. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста / Сост. Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко. - М., 1989.
15. Карпова С. Н., Лысюк Л. Г. Игра и нравственное развитие дошкольников. - М., 1986.
16. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика. - М" 2002.
17. Косаковская Е. А. Игрушка в жизни ребенка. - М., 1980.
18. Лиштван 3. В. Игры и занятия со строительным материалом в детском саду. - М., 1971.
19. Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку. - К., 1991. (Розділ "Гра").
20. Менджерицкая Д. В. Воспитателю о детской игре. - М., 1982.
21. Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. Как играть с ребенком. - М., 1990.
22. Михайлова 3. А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. - М., 1990.
23. Найден О. С. Українська народна іграшка: Історія. Семантика. Образна своєрідність. Функціональні особливості. - К., 1999.
24. Нечаева В. Г., Корзакова Е. И. Строительные игры в детском саду. - М., 1966.
25. Никитин Б. Л. Ступеньки творчества, или Развивающие игры. - М., 1989.
26. Психология и педагогика игры дошкольника / Под ред. А. В. Запорожца, А. П. Усовой. - М., 1966.
27. Руководство играми детей в дошкольных учреждениях / Под ред. М. А. Васильевой. - М., 1986.
28. Сорокина А. И. Дидактические игры в детском саду. - М., 1982.
29. Стельмахович М. Г. Народне дитинознавство. - К., 1991.
30. Усова А. П. Роль игры в детском саду / Под ред. А. В. Запорожца. - М., 1976.
31. Фіголь Д. І. Українська народна дитяча іграшка. - К., 1956.
32. Флерина Е. А. Игра и игрушка. - М., 1973.
33. Художественное творчество и ребенок / Под ред. Н. А. Ветлугиной. - М., 1972. - С. 87-99.
34. Эльконин Д. Б. Психология игры. - М., 1978.
35. Янківська О. П. Дидактичні ігри в дитячому садку. - К., 1985.

 
 

Цікаве

Загрузка...