WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Батьківський авторитет. Педагогічна культура батьків. Виховання батьків - Реферат

Батьківський авторитет. Педагогічна культура батьків. Виховання батьків - Реферат

педагогічне рішення;
- доброзичливість, оптимістичність, привітність у стосунках з батьками.
Батьки повинні відчувати щиру повагу до них як до особистостей, зацікавленість їхніми думками і справами.
Ефективні програми виховання батьків запропонували американські вчені. Засновані вони на наданні психотерапевтичної допомоги різним типам сімей. Наприклад, концепція психотерапевта Хайма Жіно спрямована на "деневротизацію" емоційної сфери батьків завдяки усвідомленню ними своїх "почуттів, цінностей і очікувань" у процесі відкритого діалогу з дитиною. Цю роботу він рекомендує здійснювати у тренінгових групах батьків, поділяючи її на такі етапи:
1. Створення комфортності, усвідомлення значущості спільних проблем учасників занять, виокремлення толерантного лідера (люди здатні до сприймання нових знань, продуктивного вирішення власних і спільних проблем за відсутності реальних загроз їм).
2. Робота над подоланням стереотипів батьківського мислення, виявлення реальних причинно-наслідкових зв'язків між почуттями і вчинками їх та їхніх дітей.
3. Формування конкретних навичок самоаналізу й аналізу поведінки дітей на основі усвідомлення амбівалентності (подвійності) людських стосунків. Через аналіз власних реакцій батьки доходять висновку про те, що емоційний досвід не є нілогічним, ні обґрунтованим, а існування на перший погляд суперечливих почуттів є більше нормою, ніж небажаним фактом у житті людини.
4. Формування навичок психологічної адаптації, відкриття нових педагогічних підходів до нормування поведінки, успіхів у навчанні дітей та інших проблем сімейного виховання на основі індивідуального підходу до кожної сім'ї, дитини, батька, матері.
Програма "Тренінг ефективності батьків" педагога і психотерапевта Томаса Гордона має на меті стимулювання процесу поступового самоототожнення батьків з " моделлю демократичних взаємин". Працюючи з дітьми, які, на думку їхніх батьків, мали психологічні проблеми, Т. Гордон виявив, що насправді батьки були незадоволені своїми взаєминами з дітьми, не вміли вирішувати власні проблеми і проблеми дітей, взаємодіяти з ними. Вони відчували, що не можуть реалізуватися як батьки. Подоланню цього, на його погляд, сприяє вироблення здатності говорити про свою дитину в термінах конкретних особливостей і фактів її поведінки, а не оцінок її як особистості; усвідомлення важливості власної поведінки стосовно поведінки своїх дітей; відвертість у спілкуванні; розуміння захисних реакцій дітей на несправедливі вимоги; запобігання авторитарності у взаєминах з дітьми.
Отже, виховання батьків спрямоване на визнання ними рівноцінності дитини і дорослого як особистостей, спільне особистісне зростання, розвиток співпереживання і співчуття, формування навичок саморегуляції поведінки.
Література
1. АлексєєнкоТ. Ф. Педагогічні проблеми молодої сім'ї. - К., 1997.
2. Бурова А., Долинна О., Низковська О. Планування освітнього процесу в сучасному дошкільному закладі // Дошкільне виховання. - 2002. - № 11.
3. Буре Р. С. Готовим детей к школе. - М., 1987.
4. Воспитателю о работе с семьей / Под ред. Н. Ф. Виноградовой. - М., 1989.
5. Детский сад и семья / Под ред. Т. А. Марковой. - М., 1986.
6. Дошкольная педагогика: В 2 ч. / Под ред. В. И. Логиновой, П. Г. Са-моруковой. Ч. 2. - М., 1988.
7. Завтра в школу / За ред. В. К. Котирло. - К., 1977.
8. Каптерев П. Ф. Педагогический процесс // Избр. пед. соч. - М., 1989.
9. Кондратенко Т. Д., Котырло В. К., Ладывир С. А. Обучение старших дошкольников. - К., 1986.
10. Котырло В. К., Ладывир С. А. Детский сад и семья. - К., 1984.
11. Кравцова Е. Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. - М., 1991.
12. Кузь В. Школа - центр воспитания. - М., 1991.
13. Лаврентьева Г. Комп'ютерно-ігровий комплекс у дошкільному закладі // Дошкільне виховання. - 2003. - № 1.
14. Лешли Д. Работать с детьми, поощрять их развитие и проблемы: Пер. с англ. - М., 1991.
15. Мчедлидзе Н. Б. Место игры в педагогическом процессе детского сада // Психология и педагогика игры дошкольника / Под ред. А. В. Запорожца, А. П. Усовой. - М., 1966.
16. Наступність у навчально-виховній роботі дитячого садка і школи / За ред. 3. Н. Борисової. - К., 1985.
17. Новоселова С. Л. Развивающая предметная среда. - М., 1995.
18. Макаренко А. С. Книга для батьків. - К., 1969.
19. Основы дошкольной педагогики / Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М., 1980.
20. Островська Л. Ф. Сімейне виховання дошкільника. - К., 1977.
21. Педагогічна культура молодих батьків. - К., 1995.
22. Петроченко Г. Г. Развитие детей 6-7 лет и подготовка их к школе / Под ред. А. М. Леушиной. - Минск, 1982.
23. Плохій З. П., Дьоміна І. С. Методичні рекомендації для працівників навчально-виховного закладу "школа - дитячий садок". - К., 1988.
24. Постовий В. Г. Сучасна сім'я і її педагогіка. - К., 1994.
25. Помощь родителям в воспитании детей. - М., 1992.
26. Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі. Інструктивно-методичний лист МОН України (№1/9-434 від 01.10. 2002) // Дошкільне виховання. - 2002. - № 10.
27. Проскура О. В. Психологічна підготовка вчителя до роботи з першокласниками. - К., 1998.
28. Рыжова Н. А. Развивающая среда дошкольных учреждений. - М., 2003.
29. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи. - К., 1997.
30. Савченко О. Я. Наступність і перспектива в роботі двох перших ланок освіти // Дошкільне виховання. - 2000. - № 11.
31. Скуратівський В. Берегиня. - К., 1987.
32. Сластенин В. А., Исаев И .Ф., Шиянов Е. Н. Общая педагогика. - М., 2002.
33. Спиваковская А. С. Как быть родителями. - М., 1986.
34. Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка. - К., 1996.
35. Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка. - К., 1978.
36. Типовий перелік обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу//Дошкільне виховання. - 2002. - № 10-11.
37. Ушинський К. Д. Про сімейне виховання. - К., 1974.
38. Фромм А. Азбука для родителей. - М., 1991.
39. Хямяляйнен Ю. Воспитание родителей: концепции, направления и перспективы. - М., 1993.
40. Эйдемиллер Э. Г., Юстицкий В. В. Семейная психотерапия. - Л., 1989.

 
 

Цікаве

Загрузка...