WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Єдність і взаємозв'язок завдань виховання дошкільників - Реферат

Єдність і взаємозв'язок завдань виховання дошкільників - Реферат

поєднання в індивіді жіночих (фемінних) і чоловічих (маскулінних) соціальних властивостей, що передбачає допомогу дитині в усвідомленні та прийнятті своєї статевої належності, опануванні й реалізації відповідних до неї соціальних ролей, а також опануванні багатьох соціальних ролей, не обумовлених статевою належністю дитини. Йдеться про те, що хлопчики не повинні цуратися багатьох справ, які за традиційним розподілом соціальних ролей вважаються "жіночими", а дівчатка повинні виховувати в собі здатність до успішного функціонування у сферах, в яких домінують чоловіки (бізнес, політика тощо). Усе це, на думку багатьох учених, стимулює всебічний розвиток особистості, сприяє максимальній її реалізації у сім'ї та суспільстві, гармонізує суспільні відносини.
В опануванні цією проблематикою педагогові доведеться долати певні когнітивні (пізнавальні), психологічні бар'єри, виявляти необхідні такт, гнучкість і делікатність. Попри неоднозначне ставлення до цієї проблеми в науці й громадській думці, відвертатися від неї не слід, оскільки це є однією із тенденцій розвитку сучасної цивілізації.
Важливим напрямом є правове виховання дітей, яке полягає у прищепленні їм елементарних правових знань, формуванні найпростіших навичок правової поведінки. Відомі педагоги К. Вентцель, Я. Корчак ще у 30-ті роки XX ст. запропонували декларації прав дитини, в основу яких поклали її право бути тим, ким вона є, - право на індивідуальність, людську гідність, життя, свободу і щастя. Нині прийнято багато міжнародних угод про права дитини, що регламентують обов'язки держави, батьків і вихователів стосовно дітей, вимагають виокремлення особливого напряму у вихованні, спрямованого на усвідомлення дитиною своїх прав і обов'язків. На необхідність цієї роботи вказано ЮНЕСКО у 1974 році.
Правове виховання передбачає ознайомлення дітей дошкільного віку зі змістом їхніх прав, розвиток критичного ставлення до спроб їх порушити (використання авторитарного стилю спілкування, приниження гідності). Водночас у них повинно утверджуватися усвідомлення, що, реалізуючи свої інтереси, не можна ігнорувати інтереси інших; що стосунки людей регулюються нормами моралі і права, які необхідно знати і яких слід дотримуватися; що свобода - це не вседозволеність, а усвідомлена поведінка і діяльність у конкретному правовому полі.
Пов'язаним із правовим вихованням є виховання у дітей здатності запобігати небезпеці та насильству. Цьому має сприяти безпечна організація оточення дитини, дозування впливу всього, що може створити загрозу її здоров'ю. З цією метою її знайомлять з поведінкою у кризових ситуаціях (пожежа, повінь, буря тощо), у транспортних засобах, під час самостійного перебування вдома і на вулиці, зі способами вирішення конфліктів, захисту від фізичного і морального насильства, в тому числі у сім'ї.
Важлива роль у вирішенні виховних проблем відводиться взаємодії педагога і дитини, оскільки успіх виховання значною мірою залежить від того, хто вводить дитину в життя. Термін "педагогічна взаємодія" найповніше відображає взаємну активність педагога і дитини. Педагогічна взаємодія - це єдність педагогічного впливу, його активного сприйняття та власної активності дитини. Саме педагогічна взаємодія забезпечує самовиховання особистості як результат виховного впливу на дитину. Обов'язком вихователя є довіра до того, що дитина вміє, віра у її можливості, створення умов для цікавої діяльності, розвитку інтересів і здібностей, стимулювання вільного вибору, підтримка самостійної поведінки, прагнення зрозуміти те, що дитину по-справжньому хвилює, чому вона так поводиться, чого прагне. Саме педагог має бути для дитини еталоном демократичної, незалежної і гідної людської поведінки. У виховній роботі батьки і педагоги повинні забезпечити дитині гармонійний розвиток, не позбавляючи її права на особисте життя, підтримуючи в ній щастя дитинства.
Час дошкільного дитинства є найоптимальнішим для розвитку особистості дитини, кожен рік якого є важливою сходинкою її зростання, що дало підстави назвати його "золотою порою життя". У цьому віці дитина особливо потребує повноцінного спілкування з дорослими і однолітками, можливості самовияву, задоволення потреб, турботи про її щастя. Досягнуть успіху у вихованні ті батьки і педагоги, які гуманно, терпляче і вміло пов'язують вирішення завдань виховання дитини з її розвитком.
Література
1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. - К., 1999.
2. Богуш А. М., Лисенко Н. В. Українське народознавство в дошкільному закладі. - К., 2002.
3. Болтарович 3. Традиції сімейного виховання // Народна творчість та етнографія. - 1993. - № 2.
4. Буре Р. С., Островская Л. Ф. Воспитатель и дети. - М., 2003.
5. Вільчковський Е. С. Критерії оцінювання стану здоров'я, фізичного розвитку та рухової підготовленості дітей дошкільного віку. - К., 1998.
6. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. - Л., 1998.
7. Венгер Л. А., Пилюгина Э. Г., Венгер Н. Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. - М., 1988.
8. Виховання дошкільників в праці / За ред. 3. Н. Борисовой - К., 2002.
9. Воспитание гуманных чувств у детей / Под ред. Л. Н. Проколиенко, В. К. Котырло. - К., 1987.
10. Денисенко Н. Впровадження програми з валеології //Дошкільне виховання. - 1998. - № 9.
11. Державна національна програма "Освіта. Україна XXI століття" // Освіта. - 1993. - № 44-46.
12. Дитина: Орієнтовний зміст виховання і навчання дітей 3-7 років у дитячих закладах. - К., 1992.
13. Єфименко М. М. Театр фізичного виховання та оздоровлення дошкільників. - К., 1995.
14. Запорожец А. В. Проблемы развития психики // Избранные психологические труды. - М., 1986.
15. Киричук О. В. Філософія освіти і проблеми виховання // Нові технології навчання. - К., 1997.
16. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика. - М., 2002.
17. Комарова Т. С. Изобразительное творчество дошкольников в детском саду. - М., 1984.
18. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні / Наук, ред. О. Л. Кононко. - К., 2003.
19. Кононко О. Л. Стратегічна мета виховання - життєва компетентність дитини //Дошкільне виховання. - 1999. - № 5.
20. Концепція безперервної системи національного виховання. - К., 1994.
21. Концепція дошкільного виховання в Україні. - К., 1993.
22. Концепция дошкольного воспитания. - М., 1989.
23. Котляр В. Ф. Изобразительная деятельность дошкольников. - К., 1986.
24. Котырло В. К. Развитие волевого поведения у дошкольников. - К., 1971.
25. Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку. - К., 1999.
26. Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду /Под ред. Р. С. Буре. - М., 1987.
27. Основы дошкольной педагогики /Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М., 1980.
28. Островська Л. Ф. Виховання культури поведінки дошкільників. - К., 1975.
29. Парамонова Л. А., Протасова Е. Ю. Дошкольное и начальное образование за рубежом. - М., 2001.
30. Підкурганна Г. Дитяча творчість. Програма та методичні рекомендації з художнього розвитку дітей дошкільного віку. - К., 2001.
31. Плохій 3. П. Виховання екологічної культури дошкільників. - К., 2002.
32. Поніманська Т. І. Моральне виховання дошкільників. - К., 1993.
33. Приходько Ю. С. Формування позитивних взаємин у дитячому колективі. - К., 1987.
34. Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку. - К., 1979.
35. Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошкольника. - К., 1985.
36. Про дошкільну освіту: Закон України - К., 2001.
37. Про освіту: Закон України // Освіта. - 1991. - 25 червня.
38. Русова С. Ф. Ідейні підвалини школи // Світло. - 1913. - Кн. 8.
39. Сенсорное воспитание в детском саду. - М., 1981.
40. Сковорода Г. Пізнай у собі людину. - Л., 1995.
41. Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка. - К., 1996.
42. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям. - К., 1986.
43. Сухомлинский В. А. Хрестоматия по этике. - М., 1990.
44. Стрелкова Л. П. Уроки сказки. - М., 1990.
45. Ушинський К. Д. Про народність у громадянському вихованні // Вибрані твори: В 2-х т. - Т. 1. - К., 1983.
46. Формирование взаимоотношений дошкольников в детском саду и семье. - К., 1987.
47. Художественное творчество и ребенок. - М., 1972.
48. Чабовская А. П. Гигиена детей раннего и дошкольного возраста. - М., 1989.
49. Шульга Л. М. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з малювання. - К., 1995.
50. Эстетическое воспитание в детском саду. - М., 1985.

 
 

Цікаве

Загрузка...