WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Сюжетно-рольові ігри - Реферат

Сюжетно-рольові ігри - Реферат

від неї уміння регулювати свою поведінку, обмірковувати дії і слова, стримувати свої рухи.
Для здійснення задуму дитині необхідні іграшки, різні предмети, що допомагають їй діяти відповідно до своєї ролі. Якщо поблизу немає потрібних іграшок, вона замінює один предмет іншим. Здатність використовувати у грі предмети-замінники, наділяти їх уявлюваними ознаками є однією з характерних особливостей дитячої творчості. Завдяки заміні предметів відбувається зміна у структурі зв'язків між ними, між дією і словом, у дошкільника формується здатність відокремлювати конкретну річ від способу її використання, предмет від його назви. Однак у грі заміненими і перейменованими можуть бути лише ті предмети, які передбачають ігрову дію, відповідний жест. З віком діти самостійно виготовляють іграшки, стараючись, щоб вони були максимально подібними на реальні предмети. Важливою при цьому є допомога дорослих.
Структуру сюжетно-рольової гри утворюють такі компоненти (Д. Ельконін):
- ролі, які перебирають на себе діти в процесі гри;
- ігрові дії,за допомогою яких діти реалізують обрані ролі;
- ігрове використання предметів, за якого реальні предмети замінюють ігровими;
- реальні стосунки між дітьми, які виявляються в різноманітних репліках, зауваженнях, за допомогою яких регулюється розвиток гри.
Зміст кожної гри розкривається завдяки виконанню дітьми обраних ролей. Найчастіше вони обирають роль дорослого, не просто використовуючи ім'я конкретної людини, а й імітуючи її дії.
Ролі можуть виконуватися з використанням простих рухів, міміки, розмови без супроводу дією, дій без супроводу відповідними мовними висловлюваннями. Дитина може виконувати її "за себе", "за ляльку" або одночасно "за себе" і "за ляльку". Ігрові дії є більш узагальненими і лаконічнішими, ніж предметні, що дає змогу швидко розігрувати події, які належать великим часовим відрізкам. На передньому плані у них фігурують взаємини між людьми і зміст їхньої діяльності.
Виконуючи роль, дитина підкоряється обумовленим нею правилам поведінки. Ці правила дошкільники встановлюють самостійно, що відрізняє творчу гру від рухливих і дидактичних ігор, для яких правила визначають дорослі. Встановлені дитиною правила внутрішньо самообмежують, самовизначають її.
На різних вікових етапах виконання ролі має свої особливості. У ранньому дитинстві діти усвідомлюють свої ролі в найзагальніших рисах, їх захоплює дія сама по собі ("водій" перевозить вантажі, "мама" або "кухар" готує їжу). У середньому дошкільному віці діти обирають роль перед початком гри, а ігрові дії виконують відповідно до ролей. При цьому дитина, усвідомлюючи себе, входить у роль іншої особи, переважно дорослого.
Отже, у формуванні рольової поведінки дошкільників спершу відбувається засвоєння знань конкретної діючої особи (її атрибутики, характеру дій, жестів тощо), потім - усвідомлене розрізнення дитиною себе і персонажа, роль якого вона виконує. Важливе значення у цьому належить сюжетно-рольовій грі, беручи участь у якій, дитина діє від імені себе і від імені іншої особи, що дає їй змогу виокремити себе серед інших. Свідченням такого диференціювання є так звані "виходи" дитини з гри, які можуть бути пов'язані з розподілом ролей, необхідністю домовитися про щось із партнером по грі, порушенням партнером правил рольової поведінки тощо.
Ігрові і реальні стосунки дітей тісно пов'язані, однак не тотожні. Наприклад, сюжет гри може відзначатися високоморальною поведінкою персонажів, однак моральний рівень реальних взаємин дітей у грі може бути надто низьким.
Література
1. Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду. - М., 1991.
2. Воспитание детей в игре / Сост. А. К. Бондаренко, А. И. Матусик. - М., 1983.
3. Гаспарова Е. М. Режиссерские игры // Игра дошкольника. - М., 1989.
4. Давидчук А. Н. Конструктивное творчество дошкольников. - М., 1973.
5. Дошкільна педагогічна психологія / За ред. Д. Ф. Ніколенка. - К., 1987.
6. Дошкольная педагогика: В 2 ч. / Под ред. В. И. Логиновой, П. Г. Само-руковой. - Ч. 2. - М., 1988.
7. Жуковская Р. И. Игра и ее педагогическое значение. - М., 1975.
8. Зворыгина Е. В. Первые сюжетные игры малышей. - М., 1988.
9. Игра дошкольника / Под ред. С. Л. Новоселовой. - М., 1989.
10. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста / Сост. Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко. - М., 1989.
11. Карпова С. Н., Лысюк Л. Г. Игра и нравственное развитие дошкольников. - М., 1986.
12. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика. - М" 2002.
13. Косаковская Е. А. Игрушка в жизни ребенка. - М., 1980.
14. Менджерицкая Д. В. Воспитателю о детской игре. - М., 1982.
15. Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. Как играть с ребенком. - М., 1990.
16. Михайлова 3. А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. - М., 1990.
17. Найден О. С. Українська народна іграшка: Історія. Семантика. Образна своєрідність. Функціональні особливості. - К., 1999.
18. Нечаева В. Г., Корзакова Е. И. Строительные игры в детском саду. - М., 1966.
19. Никитин Б. Л. Ступеньки творчества, или Развивающие игры. - М., 1989.
20. Психология и педагогика игры дошкольника / Под ред. А. В. Запорожца, А. П. Усовой. - М., 1966.
21. Руководство играми детей в дошкольных учреждениях / Под ред. М. А. Васильевой. - М., 1986.
22. Сорокина А. И. Дидактические игры в детском саду. - М., 1982.
23. Стельмахович М. Г. Народне дитинознавство. - К., 1991.
24. Усова А. П. Роль игры в детском саду / Под ред. А. В. Запорожца. - М., 1976.
25. Фіголь Д. І. Українська народна дитяча іграшка. - К., 1956.
26. Флерина Е. А. Игра и игрушка. - М., 1973.
27. Художественное творчество и ребенок / Под ред. Н. А. Ветлугиной. - М., 1972. - С. 87-99.
28. Эльконин Д. Б. Психология игры. - М., 1978.
29. Янківська О. П. Дидактичні ігри в дитячому садку. - К., 1985.

 
 

Цікаве

Загрузка...