WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Розвиток теорії естетичного виховання - Реферат

Розвиток теорії естетичного виховання - Реферат

уникнути надмірного захоплення формою, утилітарного використання мистецтва з пізнавальною метою, тобто втрати художнього компонента естетичного виховання, їй належить багато цікавих спостережень, які стосуються особливостей дитячого естетичного сприймання, образотворчої діяльності, використання іграшки, художнього слова у вихованні дітей.
Суттєво розширили діапазон теорії і практики естетичного виховання дітей дошкільного віку дослідження психологів. Наприклад, Л. Виготський відзначав, що в дошкільному віці розвивається здатність іти від думки до дії, що відкриває простір для творчої діяльності: "Одне з найважливіших питань дитячої психологи і педагогіки - це питання про розвиток творчості і про значення творчої роботи для загального розвитку і змужніння дитини. Вже у ранньому віці ми спостерігаємо творчі процеси, які найкраще виражаються в іграх. Уміння з елементів створювати ціле, комбінувати старе у нові поєднання і становить основу творчості".
Аналізуючи особливості образотворчої діяльності дітей, Н. Сакуліна значну роль відводила сенсорному розвитку дитини, необхідному для створення зрозумілого і виразного зображення, сенсорним здібностям, потрібним для успішного оволодіння образотворчою діяльністю, обґрунтувала принципово новий зміст і методи навчання її. Запропоновані Н. Сакуліною ефективні способи педагогічної організації процесу сприймання дітьми реальних предметів допомагають дитині навчитися створювати зображення самостійно, без допомоги зразка, творчо освоювати навколишній світ,бачити прекрасне.
Дослідження Н. Карпінської акцентували на особливостях сприймання, методах використання творів художньої літератури в роботі з дітьми дошкільного віку.
Системний погляд на діяльність з естетичного виховання дітей у дитячому садку на основі щоденної життєвої практики із залученням засобів мистецтва запропонувала Н. Ветлугіна.
Аналізуючи особливості естетичного виховання, вчені зосереджуються на таких проблемах:
- розвиток самоконтролю дітей в образотворчій діяльності (Т. Доронова);
Естетичне виховання дітей дошкільного віку 285
- ігрові методи у навчанні дітей образотворчої діяльності (Г. Григор'єва);
- ознайомлення дошкільників із творами живопису (Р. Чумічева);
- вплив українських музично-хореографічних традицій на музично-руховий розвиток старших дошкільників (А. Шевчук).
Якісно нові проблеми естетичного виховання постали перед психолого-педагогічною наукою наприкінці XX - на початку XXI ст., спричинені інформатизацією комунікативної сфери, комерціалізацією, переорієнтацією на масову культуру таких потужних носіїв естетичної інформації, як електронні ЗМІ (засоби масової інформації), Інтернет, поширенням контрмистецтва, деестетизацією мистецтва та ін. Усе це значною мірою породжує конфлікт естетичних установок, поглядів, смаків, певною мірою деформуюче впливає на естетичний світ підростаючого покоління.
Ігнорування чи осуд цих процесів непродуктивні. Назріла необхідність глибинного їх осмислення, відповідного коригування педагогічної теорії і практики, в тому числі й у сфері виховання дітей дошкільного віку. Слід так спрямувати виховання, щоб цінності класичної культури не були знищені комп'ютерною цивілізацією, новим темпоритмом, новою культурою дій. У нових явищах нашого життя наявне також і певне позитивне начало, яке варто досліджувати й органічно поєднувати з тим, що, будучи випробуваним часом, залишилося актуальним. Оволодіння і першим, і другим баченням світу можливе лише за умов повноцінного естетичного виховання, яке гармонізує особистість і сприяє розвитку її здатності до самогармонізації.
Література:
1. Основы дошкольной педагогики /Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М., 1980.
2. Островська Л. Ф. Виховання культури поведінки дошкільників. - К., 1975.
3. Парамонова Л. А., Протасова Е. Ю. Дошкольное и начальное образование за рубежом. - М., 2001.
4. Підкурганна Г. Дитяча творчість. Програма та методичні рекомендації з художнього розвитку дітей дошкільного віку. - К., 2001.
5. Плохій 3. П. Виховання екологічної культури дошкільників. - К., 2002.
6. Поніманська Т. І. Моральне виховання дошкільників. - К., 1993.
7. Приходько Ю. С. Формування позитивних взаємин у дитячому колективі. - К., 1987.
8. Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку. - К., 1979.
9. Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошкольника. - К., 1985.
10. Про дошкільну освіту: Закон України - К., 2001.
11. Про освіту: Закон України // Освіта. - 1991. - 25 червня.
12. Русова С. Ф. Ідейні підвалини школи // Світло. - 1913. - Кн. 8.
13. Сенсорное воспитание в детском саду. - М., 1981.
14. Сковорода Г. Пізнай у собі людину. - Л., 1995.
15. Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка. - К., 1996.
16. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям. - К., 1986.
17. Сухомлинский В. А. Хрестоматия по этике. - М., 1990.
18. Стрелкова Л. П. Уроки сказки. - М., 1990.
19. Ушинський К. Д. Про народність у громадянському вихованні // Вибрані твори: В 2-х т. - Т. 1. - К., 1983.
20. Формирование взаимоотношений дошкольников в детском саду и семье. - К., 1987.
21. Художественное творчество и ребенок. - М., 1972.
22. Чабовская А. П. Гигиена детей раннего и дошкольного возраста. - М., 1989.
23. Шульга Л. М. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з малювання. - К., 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...