WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Науковий експеримент - Реферат

Науковий експеримент - Реферат

експерименту?
5) критерії оцінки очікуваних результатів - ознаки, на основі яких проводиться оцінка ефективності експериментальної розробки:
За допомогою яких ознак у зміні стану учнів буде оцінюватися результативність експериментальних матеріалів?
Як передбачається фіксувати, діагностувати зміни, що відбулися в учнів?
ІІІ рівень експерименту - експериментально-пошуковий - базується на першому і другому рівнях експерименту й відрізняється більшою глибиною відповідей на поставлені вище запитання, повнотою використаного інструментарію.
Структура програми включає додатково до позицій І - ІІ рівнів експерименту такі компоненти, як:
суперечність;
проблема;
об'єкт;
предмет експерименту;
експериментальна ідея;
задум;
мета і завдання експерименту;
етапи експерименту.
Такий експеримент відрізняється більшим рівнем відтворюваності результатів, технологічністю, доказовістю.
Групи запитань, на які слід відповісти вчителю, у процесі розробки експерименту ІІІ рівня
І група - суперечність - те , що заважає діяльності педагога, не дозволяє йому досягнути бажаного результату:
Що заважає досягти бажаного результату в існуючій практиці роботи вчителя?
ІІ група - визначення проблеми - загальні уявлення про передбачувані напрями діяльності вчителя в наявній (існуючій) проблемній ситуації, деяке уявлення про бажаний результат:
Які дії плануються для вирішення існуючої проблемної ситуації?
Який результат очікується?
IV група - задум - конкретизація ідеї експерименту, передбачає описання процесу реалізації ідеї:
Як здійснити ідею експерименту на практиці?
Яка логічна схема розгортання експериментальних дій?
Які принципи відбору навчального матеріалу?
Які ведучі положення, методи, організаційні формиекспериментальної роботи передбачаються?
V група - об'єкт експериментування - педагогічний простір, область, у границях якої перебуває те, що вивчається.
Головне питання: що досліджується?
VI група - предмет експериментування - конкретизує, на що саме спрямований експериментальний вплив. Предмет відповідає на запитання:
Як розглядається об'єкт: які властивості, відношення, функції виділяються в об'єкті ?
Яка реальність, яка частина об'єкта буде розкриватися в даному експериментальному дослідженні?
VII група - мета експерименту - відповідає на питання: що педагог-експериментатор планує створити та спробувати в результаті експерименту?
VIII група - в програмі експерименту визначаються завдання. Вони вимагають відповіді на питання:
Які проміжні результати необхідно отримати, щоб досягти мети?
Які шляхи необхідно обрати для цього?
IX група - етапи експерименту - визначають деякі частини, проміжні результати і послідовність їх досягнення; служать для фіксації проміжних результатів, їх оцінювання і корекції.
При виділенні етапів експерименту вчитель відповідає на запитання:
Які проміжні результати та в якій послідовності передбачаються для досягнення мети?
Які терміни (час початку та завершення) проведення експерименту передбачаються?
Для успішного педагогічного експерименту вчителю-експериментатору важливо:
виробити внутрішню установку на поступове засвоєння сходинок професійної майстерності, на своєрідний ріст у сфері експерименту;
прагнути до усвідомленості (рефлексії) власних дій;
послідовно освоювати методологію експерименту, його теоретичні основи;
робити спроби щоденно описувати результати в робочому щоденнику.
План-проспект експериментальної дослідницької роботи
1. Тема експерименту.
2. Актуальність.
3. Об'єкт дослідження.
4. Предмет дослідження.
5. Мета експерименту.
6. Завдання експерименту.
7. Гіпотеза експерименту.
8. Методи та конкретні методики дослідження.
9. Терміни експерименту (час початку, час передбачуваного завершення).
10. База експерименту (власне експериментальні та контрольні об'єкти для порівнянь: контингент учнів, педагоги, які здійснюють експеримент).
11. Критерії оцінки очікуваних результатів експерименту.
12. Теоретична та практична новизна.
13. Очікувані результати:
позитивні;
можливі негативні (їх компенсація).
14. Форма підведення підсумків.
15. Науковий керівник.
Рекомендована література
1. Випускні і дипломні роботи студентів (за спеціальностями "Трудове навчання", "Професійне навчання"): Метод. посібник / Ю.О. Туранов, Р.М. Горбатюк, Б.О. Мурій та ін.: За ред Ю.О. Туранова. - Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2001. - 96 с.
2. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: Метод. поради молодим науковцям. - К., 1995. - 45 с.
3. Дипломна робота у вищих педагогічних закладах освіти (Положення про організацію і виконання) зі спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання" напряму підготовки "Педагогічна освіта" / В.К.Сидоренко, Є.В. Кулик. - К., 2001. - 44 с.
4. Кыверялг А.А. Методы исследований в профессиональной педагогике. - Таллин: Валгус, 1980. - 334 с.
5. Методика застосування комп'ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу: Навчальна програма для студентів пед. спеціальностей ВНЗ III-IV рівнів акредитації / С. Й. Феник, І.І. Бабин. - Тернопіль: ТДПУ, 2002. - 10 с.
6. Методичні рекомендації до написання наукової праці / Укл. В.В. Васильєв. - Дніпропетровськ: ДДУ, 2000. - 26 с.
7. Науково-дослідна роботи в закладах освіти: Метод. посібник / Укл. Ю.О. Туранов, В.І. Уруський. - Тернопіль: Астон, 2001. - 138 с.
8. Основы научных исследований: Учеб. для техн. вузов / В.И. Крутов, И.М. Грушко, В.В. Попов и др.; Под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. - М.: Высш. шк., 1989. - 400 с.
9. Положення про порядок підготовки магістрів у Тернопільському державному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. - Тернопіль: ТДПУ, 2000. - 26 с.
10. Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень: Навч. посібник для вищих пед. закладів освіти. - К.РННЦ "ДІНІТ", 2000. - 259 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...