WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Науковий експеримент - Реферат

Науковий експеримент - Реферат


Реферат на тему:
Науковий експеримент
Сутність і види експерименту.
Педагогічний експеримент передбачає активний вплив на педагогічне явище чи процес шляхом створення нових умов, що відповідають меті дослідження. Експеримент як самостійний метод характеризується такими ознаками:
діяльність, що організована на основі наукових даних у відповідності з теоретично обґрунтованою гіпотезою;
запланований вплив на досліджуваний об'єкт, створення нових явищ тощо;
глибокий аналіз та теоретичне узагальнення одержаних результатів;
можливість багаторазового повторення;
дотримання точно врахованих і змінюваних умов.
Експеримент, на відміну від інших методів, створює умови для:
1) перевірки ефективності запроваджень у навчально-виховний процес;
2) порівняння ролі та впливу різних факторів на педагогічний процес;
3) вибору оптимальних факторів для організації певних ситуацій навчання та виховання;
4) виявлення умов реалізації певних педагогічних задач;
5) виявлення специфіки та закономірностей протікання педагогічного процесу в конкретних, в тому числі й заданих, умовах.
Сутнісний зміст експерименту полягає в розкладанні цілісного педагогічного явища на складові елементи; внесенні змін до умов, в яких ці елементи функціонують; відслідковуванні окремих досліджуваних сторін і явищ; фіксуванні результатів навчально-виховного процесу в умовах експерименту. Отже, експеримент у загальній системі методів дослідження допомагає встановити наукові факти, пояснити та узагальнити нові дані з позицій більш загальних теорій; будувати на базі одержаних результатів нові гіпотези та теорії.
Експериментальна робота в навчальних закладах повинна передбачати щонайменше:
чітку фіксацію стартових умов;
точне та зрозуміле формулювання гіпотез й очікуваних результатів;
фіксування незалежних змінних, тобто того, що спеціально впроваджується в експериментальну ситуацію;
фіксування умов експерименту;
виявлення реальних результатів і їх відповідності гіпотезі.
Як правило, розрізняють такі види педагогічного експерименту:
Констатуючий експеримент полягає в тому, що дослідник експериментальним шляхом встановлює лише стан педагогічної системи, що вивчається: констатує наявність зв`язків, залежностей між явищами, визначає вихідні дані для подальшого дослідження.
Формуючий експеримент супроводжується застосуванням спеціально розробленої системи заходів, спрямованих на формування в учнів певних якостей, на покращення результатів їх навчання, виховання, трудової діяльності тощо.
Контролюючий експеримент визначає рівень знань, умінь та навичок за матеріалами формуючого експерименту.
Розрізняють також природний та лабораторний експеримент:
Природний експеримент проводиться у звичних умовах навчання і виховання при їх збереженні, що дає можливість враховувати та багаторазово відтворювати досліджувані явища.
Лабораторний експеримент проводиться в спеціально створюваних умовах, що дає можливість більш точно їх враховувати, а також ізолювати досліджувані зв`язки від інших впливів.
Планування експерименту
Планування експерименту включає в себе:
визначення мети та завдань експерименту;
місце, час проведення експерименту та його об`єм;
характеристику вибірки та задіяних в експерименті груп;
опис використовуваних для проведення експерименту матеріалів;
опис методики проведення експерименту;
опис додаткових змінних, що впливають на результати експерименту;
опис методики фіксування, обробки та інтерпретації результатів експериментального дослідження.
Для одержання достовірної інформації важливим є виділення з об`єкту дослідження тої сукупності, яка буде підлягати вивченню, тобто формування вибіркової сукупності.
Вибіркова сукупність - частина генеральної сукупності, що виступає в якості основних об`єктів спостереження. Вибіркова сукупність повинна відображати властивості та ознаки генеральної сукупності.
Генеральна сукупність - це та сукупність об`єктів, на яку експериментатор поширює висновки дослідження, тобто та множина об`єктів, яка має спільну характеристику і вивчається в рамках дослідження на територіально-часових границях.
Процес формування вибіркової сукупності характеризується такими ознаками:
числом ступенів відбору;
типом виділення об`єктів репрезентації на проміжних етапах відбору;
способом районування, виділених на проміжних етапах відбору, об`єктів репрезентації;
способом відбору об`єктів репрезентації та одиниць спостереження на кожному етапі;
об`ємом вибіркової сукупності (кількість одиниць спостереження).
Перші чотири ознаки описують тип вибірки, тобто особливості процесу відбору одиниць спостереження, п`ятий - об`єм вибіркової сукупності, що дозволяє розрізняти вибірку в рамках вибраного типу за кількістю одиниць спостереження.
При проведенні педагогічного дослідження варто звузити число об`єктів до мінімально необхідної кількості. Якщо мова йде про методику викладання певної теми, то можна обмежитись одним експериментальним та одним контрольним класом. При проведенні тимчасового експерименту, для одержання даних за достовірністю 0,95 бажано, щоб було залучено не менше як 384 учні. Якщо досліджуються виховні проблеми чи психологічні аспекти навчальної діяльності, то перевіркою можна охопити лише кілька десятків учнів.
Для забезпечення рівності умов експериментальних і контрольних класах слід:
залучити до проведення занять у групі одного вчителя;
вибрати в якості експериментального більш слабкий клас чи групу;
замінити місцями, у кожній наступній серії дослідів, експериментальні та контрольні класи (групи);
розділити склад учнів на кількісно одинакові (співрозмірні) групи за рівнем успішності чи іншими важливими для експерименту ознаками.
Програма і методика експерименту
Програма дослідно-експериментальної роботи в навчальному закладі обговорюється та затверджується на засіданні науково-методичної ради і направляється на

 
 

Цікаве

Загрузка...