WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Вимірювання у педагогічних дослідженнях - Реферат

Вимірювання у педагогічних дослідженнях - Реферат

дослідника;
респондент не повинен вирішувати, в процесі анкетування, складних задач, які забирають багато часу;
під час поліграфічного оформлення анкети рекомендується використовувати різні шрифти, а також пояснення стосовно способу заповнення анкети (інструктивні вказівки);
варто попередньо провести перевірку рівня розуміння запитань анкети на обмеженому колі респондентів;
доцільно передбачити математичний варіант обробки відповідей на поставлені запитання.
Метод експертної оцінки полягає у залученні до оцінки досліджуваних явищ найбільш компетентних спеціалістів. Цей метод дозволяє одержувати як узагальнені дані групової думки експертів, так і нову інформацію, яка міститься у прихованій (латентній) формі в експертних оцінках.
У педагогічних дослідженнях метод експертних оцінок може використовуватися для:
аналізу складних педагогічних явищ, процесів, ситуацій, що характеризуються якіснимиознаками, які не піддаються формалізації;
прогнозування розвитку певної галузі педагогічного знання, процесів навчання й виховання та їх взаємодії із зовнішнім середовищем;
вивчення і рангування, за вибраним критерієм, найістотніших факторів, які впливають на функціонування і розвиток освітньої системи;
якісної оцінки кількісних, точно виміряних явищ;
перевірки інших методик на валідність (придатність для вимірювання того, що необхідно виміряти згідно задуму).
Достовірність колективної експертної оцінки залежить від компетентності та ерудиції експертів, від рівня їх педагогічних знань, стажу та результатів роботи, а також від кількості експертів.
Видами методу експертної оцінки є:
Метод комісії.
Метод колективної генерації ідей.
Метод евристичного прогнозування.
Метод узагальнення незалежних характеристик та інші.
Методика використання експертної оцінки включає в себе:
1) підготовку програми (мета, завдання, термін виконання);
2) збір попередньої інформації про проблему, що підлягатиме експертній оцінці;
3) формування експертних груп та оцінку компетентності експертів;
4) вибір системи оцінок і відповідних шкал;
5) підготовку і проведення опитування експертів;
6) обробку результатів експертної оцінки;
7) аналіз та оформлення результатів.
Найчастіше в педагогічних дослідженнях доводиться вимірювати рівень знань учнів. При цьому широко використовують контрольні письмові роботи та тести успішності.
При виконанні контрольної роботи учень повинен у власному викладі дати відповідь на певні питання або розв`язати задачу тощо.
Тест успішності - це серія коротко і точно сформульованих питань чи завдань, на які учні повинні дати відповіді.
Тести успішності виконують наступні функції:
дидактичну - визначення знань, умінь та навичок у межах певного розділу чи предмету;
вивчення учнів - встановлення відмінностей між учнями на основі фактичного знання ними навчального матеріалу;
прогностичну - виявлення, чи володіють учні тими знаннями, наявність яких необхідна для засвоєння наступного матеріалу;
вимірювання та порівняння - представлення результатів тестів у цифрах, що дає точну інформацію про результати навчальної роботи в експериментальних та контрольних групах;
зворотного зв`язку - одержання інформації про рівень знань як самим учнем, так і вчителем;
навчальну - аналіз учнями запитань та відповідей на них після виконання тесту;
вирівнюючу - визначення вимог до навчального процесу для забезпечення посильності засвоєння матеріалу учнями різних категорій.
Розробляючи контрольні чи тестові завдання, доцільно дотримуватися наступних вимог:
Забезпечення об`єктивності оцінки результатів, які не повинні залежати від суб`єктивних чинників самого педагога. Слід дотримуватися також однакових умов для проведення контрольної роботи чи тестування в експериментальних та контрольних класах.
Контрольна робота чи тест повинні бути валідними, тобто вимірювати саме те, що планується перевірити.
Поряд з валідністю слід забезпечити діагностичну цінність тесту. Тобто сильніші учні повинні показувати кращі результати ніж слабкі.
Тестування та контрольні роботи при повторному проведенні повинні показати приблизно ті ж результати.
Результати тестування та виконання контрольних робіт повинні бути порівнювані.
Рекомендована література
1. Випускні і дипломні роботи студентів (за спеціальностями "Трудове навчання", "Професійне навчання"): Метод. посібник / Ю.О. Туранов, Р.М. Горбатюк, Б.О. Мурій та ін.: За ред Ю.О. Туранова. - Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2001. - 96 с.
2. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: Метод. поради молодим науковцям. - К., 1995. - 45 с.
3. Дипломна робота у вищих педагогічних закладах освіти (Положення про організацію і виконання) зі спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання" напряму підготовки "Педагогічна освіта" / В.К.Сидоренко, Є.В. Кулик. - К., 2001. - 44 с.
4. Кыверялг А.А. Методы исследований в профессиональной педагогике. - Таллин: Валгус, 1980. - 334 с.
5. Методика застосування комп'ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу: Навчальна програма для студентів пед. спеціальностей ВНЗ III-IV рівнів акредитації / С. Й. Феник, І.І. Бабин. - Тернопіль: ТДПУ, 2002. - 10 с.
6. Методичні рекомендації до написання наукової праці / Укл. В.В. Васильєв. - Дніпропетровськ: ДДУ, 2000. - 26 с.
7. Науково-дослідна роботи в закладах освіти: Метод. посібник / Укл. Ю.О. Туранов, В.І. Уруський. - Тернопіль: Астон, 2001. - 138 с.
8. Основы научных исследований: Учеб. для техн. вузов / В.И. Крутов, И.М. Грушко, В.В. Попов и др.; Под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. - М.: Высш. шк., 1989. - 400 с.
9. Положення про порядок підготовки магістрів у Тернопільському державному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. - Тернопіль: ТДПУ, 2000. - 26 с.
10. Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень: Навч. посібник для вищих пед. закладів освіти. - К.РННЦ "ДІНІТ", 2000. - 259 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...