WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Класифікація ігрової діяльності учнів на уроках української літератури (науковий реферат) - Реферат

Класифікація ігрової діяльності учнів на уроках української літератури (науковий реферат) - Реферат

охоплення пластів дійсності: розвиток інтегральних ігрових форм:
- літературно-географічних ("Біографічне лото");
- літературно-музичних (музичні інсценізації);
- літературно-народознавчих (коляда, вечорниці) і т.д.
Таким чином, для впорядкування розрізнених класифікаційних трактовок на теоретичному рівні (як видно з таблиці 1, тобто створення загальної класифікації, виграшним кроком буде поєднання кількох вагомих підходів з намаганням урахувати максимальну кількість фокусних позицій, тобто створення багатомірної матриці. Проте класифікаційна матриця не придатна для практичного використання з огляду на величезну кількість видів ігор. Так, матриця В.Г.Семенова вміщує 314 видів ігор. "Якщо теоретична проблема класифікації може бути вирішена за рахунок побудови багатовимірної класифікаційної матриці, то пов'язана з нею практична проблема опису ігор залишається відкритою" (Кларин, 60).
Інший шлях - визначення стержневого фокусу, з точки зору якого предметна сутність навчальної гри найяскравіше проявляється. Для практичного спрямування та при спробі структурування вузької ділянки інформації другий шлях доцільніший, як у випадку з літературними іграми, оскільки визначення стержневого підходу для вузької категорії більш реальне. Кларин М. В. виділяє превалююче значення предметно-сутнісних ознак ігрової навчальної діяльності для її обґрунтованої класифікації: "Зосереджуючись на дидактичних ознаках ігор, ми можемо випустити з уваги власне ігровий бік цього специфічного способу навчання. В основу класифікації цілком правомірно можуть бути покладені ознаки власне ігрової діяльності..."(Кларин, 60). Серед підстав для класифікації автор виділяє характер ведучих дій. Діяльнісний підхід до класифікації викристалізовується на основі декількох причинно-наслідкових зауваг. Одним з найбільш логічних шляхів звуження спектру класифікаційних трактовок є структурування гри за видами інтелектуальної діяльності.
На фоні нескінченності класифікаційної матриці спостерігається декілька звужуючих кроків, що увиразнюють структурування навчальної літературної гри. Перший - поєднання двох специфічних неутилітарних видів діяльності, покладених в основу навчальної гри (навчання та гри), які екзистують одночасно, паралельно, взаємопроникно, що і дає підстави вважати діяльнісний підхід до класифікації - домінантним. Другий: ведуча діяльність в навчальних іграх та в освоєнні художньої літератури загалом - розумова (процент моторики невеликий), таким чином спектр пошуку знову звужується. У такому випадку буде доречним розгляд ігор з точки зору гносеологічних операцій. Об'єктом спостереження залишається репродуктивно-творча паралель. Таблиця відображає взаємопроникність категорій діяльності, яка дає підстави для використання даного підходу до класифікації літературної гри.
Репродукція/творчість
Виділяючи підходи до класифікації ігрової діяльності, Кларин М.В. розділяє просте і перетворююче відтворення способів діяльності. Проте акцентація гносеологічних відмінностей відтворення і перетворення належить Л.С.Виготському. Вдалий поділ видів діяльності Л.С.Виготського підкреслює Євген Пасічник. За характером розумових операцій Л.С.Виготський ділить діяльність людини на відтворюючу (репродуктивну) і творчу. Перший вид пов'язаний із пам'яттю та відтворенням готової інформації. "Суть її полягає в тому, що людина відтворює або повторює вже створені і вироблені прийоми поведінки, або відтворює сліди їх від попередніх вражень" (Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.-М., 1987.-С.3).Другий вид діяльності передбачає творення, продукування чогось нового. "Творчість виникає там, де людина уявляє, комбінує, змінює і створює щось нове, якою б крупинкою не здавалось це нове в порівнянні з творчістю генія" (Выготский Л. С. Умственное развитие детей в процессе обучения //Собрание сочинений в 6 томах - М.: Педагогика, 1983. - Т. 3. С. 336).
За аналогією розглядаємо типологізацію ігор з точки зору опозиції репродукція-творчість. Підставою для загострення уваги саме на репродуктивно-творчому поділі у систематизації навчальних ігор з літератури можна вважати стратегічні цілі вивчення літератури, а саме розвиток мистецьких здібностей, що ґрунтуються на креативності. Таким чином, два основних види навчальних ігор - репродуктивні і творчі. Даний поділ також певною мірою умовний, багато ігор вимагають активізації репродуктивної функції мозку і творчих зусиль водночас (тобто можна було б говорити про репродуктивно-творчий вид). Окрім того, популярність у дітей мають так звані поетапні ігри: лабіринти, естафети, що містять у собі як репродуктивні, так і творчі завдання і в такий спосіб забезпечують найоптимальніше поєднання різних розумових операцій. Отож, враховуючи умовність поділу, спробуємо розподілити?? найбільш поширені і популярні навчальні літературні ігри у дві відповідні категорії: репродуктивні і творчі.
Даний поділ співвідносний з трактуванням Нелі Анікеєвої. Відповідно до модусів спостереження за навчальною грою як видом діяльності та формою спілкування. Ігри, що становлять діяльність з об'єктом, передбачають суб'єктно-об'єктні відношення, відтворюють "у чистому вигляді" операції суб'єкта з об'єктом, названі авторкою інтелектуальними. Тобто ці ігри передбачають "чисту" репродукцію. Рольові ігри, що ґрунтуються на суб'єктно-суб'єктних відношеннях, ближчі до категорії спілкування, це спілкування у двох площинах: Уявній і реальній.. Нелі Анікеєва вважає ці два види ігор не лише різними модифікаціями навчально-ігрової діяльності, а й різними категоріями психологічних явищ.
Гра
Діяльність Спілкування
Суб'єктно-об'єктні відношення Суб'єктно-суб'єктні відношення
Інтелектуальні ігри Рольові ігри
Роль - це завжди дія, в основі якої спілкування (Смєлкова)
Важливо визначити місце і не применшити роль репродукції в навчально-ігровому процесі. Стабільне використання репродукції стимулює мнемічні функції мозку. Ігри репродуктивного типу займають відповідну нішу на етапі актуалізаціїзнань, слугують допоміжним засобом для формування високого базового інтелектуального порогу як фундаменту для творчості. "Мета їх - відтворити в пам'яті, поглибити, удосконалити учнівські знання" (Осадчук, 105). В той час творчі форми, ігрові завдання пошукового, дослідницького спрямування працюють на систематизацію, узагальнення, простіше кажучи "впорядкування" навчального змісту. Саме вони мають на меті закласти дидактичні здобутки в певну понятійну комірку. "Творчі - ігри, які готують до пізнавальної діяльності в процесі виконання завдань. Мета їх - виявляти нові випадки прояву загального в конкретному; застосовувати узагальнення до пояснення суперечливих явищ імітованого процесу; використовувати узагальнення і систематизацію для виконання навчальних завдань у нестандартних і стандартних ситуаціях". (Осадчук, 105)
До репродуктивних належать:
- головоломки: ребуси, криптограми, кросворди, чайнворди, шаради;
- настільні ігри: доміно, лото, ігри з кубиками і т.д.;
- ігри-змагання - мозкова атака репродуктивного плану - в основному запозичені з телебачення: "Слабка ланка", "1мільйон", "9 вал", "Що? Де? Коли?", вікторини.
Рухливі народні дитячі ігри, на основі яких можливі літературні естафети, ігри з м'ячем і т.п. (вірогідно бінарного типу) - також передбачають розвиток швидкості

 
 

Цікаве

Загрузка...