WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічні умови формування дослідницько-пошукових здібностей у молодших школярів в процесі навчання - Курсова робота

Педагогічні умови формування дослідницько-пошукових здібностей у молодших школярів в процесі навчання - Курсова робота

дослідницьких умінь. Якщо система тестів розроблена вміло, то це дає змогу вчителеві контролювати навчальний процес на кожному занятті й одразу вносити корективи у процес формування дослідницьких умінь, в організацію підготовки учнів, усувати прогалини у його знаннях, уміннях і навичках.
Але слід пам'ятати, що практично не існує універсальних тестів для виявлення рівня знань, а також рівня сформованості дослідницьких умінь молодших школярів. Кожна тестова ситуація - універсальна, як і проблема, що вирішується в процесі тестування, в кожній тестовій ситуації перш за все необхідно поставити проблему, без цього важко знайти правильне вирішення. Оскільки основний наголос ми ставимо на формування та розвиток дослідницьких умінь, саме це має бути вихідним положенням під час розробки системи тестових завдань.
Висновки
Таким чином, на підставі матеріалу, опрацьованого в роботі, ми можемо зробити висновок, що найсприятливішим періодом для формування і розвитку дослідницько-пошукових здібностей дитини є молодший шкільний вік. На момент вступу до школи дитина є носієм власного пізнавального досвіду. І основна функція школи полягає не в нівелюванні, загальмовуванні досвіду дитини як несуттєвого, а навпаки, в максимальному його виявленні, використанні, збагаченні. Тому у педагогічній роботі потрібно використовувати метод розвиваючого навчання, користуватися методиками, які формують творчу, мислячу, здатну до наукового пошуку особистість дитини, її самобутність і самоцінність, організовують навчання дітей без примусу, розвивають в них стійкий інтерес до знань, потребу їх самостійного пошуку. В основі такого підходу - визнання індивідуальності учня, розвиток власного неповторного суб'єктивного досвіду, дослідницько- пошукових і творчих здібностей, розкриття багатств індивідуального світу дитини.
Своєрідним епіцентром формуваннядослідницько-пошукових здібностей і їх подальшого розвитку в дитини є позитивне ставлення школярів до процесу і результату своєї праці і інтерес. Саме інтерес до навчання дарує радість творчості, радість пошуку, радість пізнання, пов'язані з гостротою сприймання навколишнього світу, увагою, пам'яттю, мисленням, волею, які використовуються дитиною у ході дослідницько-пошукових дій.
Навчально-пізнавальну діяльність учнів доцільно будувати в такій послідовності: цікаво-> шукаю -> знаю -> вмію. Саме ж навчання слід робити не простішим, а зрозумілішим для учнів початкової школи. Однак, при формуванні дослідницько пошукових здібностей потрібно пам'ятати, що процес навчання - це не безперервна радість, не все може бути цікавим у навчанні. Тож, наслідуючи К.Д.Ушинського, потрібно "привчити дитину робити не тільки те, що її цікавить, а й те, що не цікавить, робити заради приємності виконати свій обов'язок". У роботі з формування дослідницько пошукових здібностей потрібно використовувати завдання, привабливість яких забезпечується не зовнішніми прийомами навчання, а самим їх змістом.
Будувати уроки так, щоб кожен учень почувався дослідником, який самостійно здобуває знання, має змогу зіставляти, порівнювати, шукати і знаходити істину, доводити висунуті гіпотези під час спілкування зі своїми однокласниками та з учителем. Такий підхід до процесу навчання й виховання дітей сприяє розвитку їхніх інтелектуально-творчих задатків і формуванню дослідницько-пошукових здібностей, яке забезпечується альтернативними формами навчання: індивідуальна робота, фронтальна, кооперативна, робота в парах, у малих і великих групах.
Результативність процесу формування дослідницько пошукових здібностей зумовлюється його організацією. Для повноцінного розвитку дослідницько пошукових здібностей потрібно поєднувати репродуктивні (відтворення учнями знань і способів діяльності), частково-пошукові (вияв самостійності, ініціативи у пізнавальній діяльності) і творчі завдання. Репродуктивні та частково-пошукові завдання розвивають певні творчі властивості (незалежність суджень, критичність мислення, здатність переносити знання і вміння в нову ситуацію), однак виконання цих завдань не сприяє виявленню й розвитку інтелектуально-творчих задатків у комплексі. Саме творчі завдання найбільше сприяють формуванню і розвитку дослідницько пошукових здібностей, оскільки у процесі їх виконання учень створює певний навчальний творчий продукт. Це може бути оформлений результат своєї діяльності: проект, складання оповідань на основі власних спостережень за явищами природи чи за поведінкою тварин тощо. Ці теми є близькими і зрозумілими для молодшого шкільного віку, тож учні охоче працюють над ними.
Формування і розвиток дослідницько пошукових здібностей має відбуватися на кожному уроці. Для формування дослідницько пошукових здібностей можна використовувати метод навчальних проектів, можна формувати дослідницько-пошукових здібності і у процесі контролю знань та умінь молодших школярів, за умови застосування такого методу контролю, як тестування.
Вчитель має забезпечувати педагогічні умови для формування в кожної дитини дослідницько-пошукових здібностей та їх розвитку у процесі навчання. Важливо здійснювати контроль за рівнем сформованості дослідницьких умінь учнів, щоб одразу вносити корективи у процес формування пошуково дослідницьких умінь, в організацію підготовки учнів, усувати прогалини у знаннях, уміннях і навичках.
Список використаних джерел
1. Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи. Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2001 № 1/9-468 // Крайова освіта. - 2002.- 8 лют. (№5).- С.5.
2. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.10.99 №1/9-419 "Про тривалість уроків у початковій школі".
3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.12.00 №558 "Про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти".
4. Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України від 12.07.02 №401/52 "Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи".
5. Лист Міністерства освіти і науки України від 30.08.02 №1/11-2927 "Методичні рекомендації щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи".
6. Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 21.10.02 №1/9-468 "Про методику здійснення контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи".
7. Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 18.04.03 №1/9-192 "Про дотримання вимог нормативно-правових документів з оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи".
8. Лист Міністерства освіти і науки України від 29.12.01 №1/9-468 "Про обсяг та характер домашніх завдань для учнів початкової

 
 

Цікаве

Загрузка...