WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічні умови формування дослідницько-пошукових здібностей у молодших школярів в процесі навчання - Курсова робота

Педагогічні умови формування дослідницько-пошукових здібностей у молодших школярів в процесі навчання - Курсова робота


Курсова робота
Педагогічні умови формування дослідницько-пошукових здібностей у молодших школярів в процесі навчання
Зміст
Вступ 3
Розділ 1. Формування дослідницько-пошукових здібностей як складова розвивального навчання.........................................................................................5
1.1 .Поняття та значення дослідницько-пошукових здібностей 5
1.2.Видатні педагоги про формування дослідницько-пошукових здібностей
10
1.3. Значення розвивального навчання для формування дослідницько-пошукових здібностей..........................................................................................15
Розділ 2.Педагогічні умови формування дослідницько-пошукових здібностей
19
2.1.Педагогічні прийоми формування дослідницько-пошукових здібностей
19
2.2.Навчальні проекти як засіб формування дослідницько-пошукових
здібностей молодших школярів 24
2.3. Формування дослідницько-пошукових здібностей у процесі контролю
знань та умінь молодших школярів 25
Висновки ...............................................................................................................30
Список використаних джерел..............................................................................33
Додатки 36
Вступ
Актуальність дослідження педагогічних умов формування дослідницько-пошукових здібностей у молодших школярів полягає в тому, що людство нині перебуває на стадії переходу від індустріального виробництва до дослідницько-інформаційних технологій, що істотно змінює роль особистості, знань, інтелекту, з урахуванням цього до змісту середньої освіти включаються нові предмети, розширюється коло наукових знань, яке має засвоїти дитина, а найсприятливішим періодом для активізації творчості, фантазії та уяви, пізнавальної спроможності і формування та розвитку дослідницько-пошукових здібностей є молодший шкільний вік. На момент вступу до школи дитина є носієм власного пізнавального досвіду. І основна функція школи полягає не в нівелюванні, загальмовуванні досвіду дитини як несуттєвого, а навпаки, в максимальному його виявленні, використанні, збагаченні.
Проблеми формування в молодших школярів науково-пошукових здібностей широко обговорюються на сторінках фахових педагогічних видань у фундаментальних працях такими авторами як Н.М.Бібік, В.І.Бондар, С.У.Гончаренко, В.В.Давидов, А.В.Занков, Я.А.Коменський, Г.С.Костюк, В.Ф.Паламарчук, О.Я.Савченко, В.О.Сухомлинський, К.Д.Ушинський та іншими.
На даному етапі розвитку освіти весь час з'являються нові підходи, методи і технології навчання. Саме тому темою нашого дослідження є "Педагогічні умови формування дослідницько-пошукових здібностей у молодших школярів у процесі навчання".
Предметом дослідження є процес навчання в початковій школі на сучасному етапі.
Об'єктом дослідження є педагогічні умови формування дослідницько-пошукових здібностей у молодших школярів.
Метою даної роботи є дослідження педагогічних умов формування дослідницько-пошукових здібностей у молодших школярів у процесі навчання.
Відповідно до мети було поставлено такі завдання:
визначити сутність і значення формування дослідницько-пошукових здібностей у молодших школярів;
простежити, як відбувається формування дослідницько-пошукових здібностей у молодших школярів у ході розвивального навчання;
розглянути специфіку педагогічних умов формування дослідницько-пошукових здібностей у молодших школярів
Методи дослідження. У ході роботи використовувались наукові методи педагогічних досліджень: у відповідності із завданнями був зроблений аналіз педагогічної і психологічної літератури з проблеми, при дослідженні використовувались також методи спостереження, бесіди, аналіз, синтез і узагальнення.
Теоретичне значення дослідження полягає в поглибленні знань, про особливості формування в молодших школярів дослідницько-пошукових здібностей у процесі навчальної діяльності.
Практична значимість дослідження випливає з того, що теоретичний матеріал, висновки та узагальнення дослідження можуть успішно використовуватись вчителями молодших класів в ході навчального процесу.
Структура роботи. Робота складається з вступу, двох розділів, підрозділів, висновків та списку використаних джерел та додатків.
Розділ 1. Формування дослідницько-пошукових здібностей як складова розвивального навчання
1.1. Поняття та значення дослідницька пошукових здібностей
Здібності - це психологічні особливості людини, від яких залежить успішність набуття знань, навичок і умінь, але які самі по собі не вичерпуються наявністю цих знань, навичок і умінь. [14, с.35]
Здібності, уміння і навички не тотожні, але відносно навичок, умінь і знань здібності людини виступають як деяка можливість. Подібно до того як кинуте в ґрунт зерно є лише можливістю стосовно колосся, що може вирости з цього зерна лише за умови, що структура, склад і вологість ґрунту, погода тощо виявляться сприятливими, здібності людини є лише можливістю для придбання знань і умінь. А будуть чи не будуть придбані ці знання й уміння, чи перетвориться можливість у дійсність, залежить від безлічі умов. У число умов входять, наприклад такі: чи будуть оточуючі люди - у родині, школі, трудовому колективі - зацікавлені в тому, щоб людина оперувала цими знаннями й уміннями; як його будуть навчати, як буде організована трудова діяльність, у якій ці уміння і навички знадобляться і закріпляться. [14, с.35]
Психологія, заперечуючи тотожність здібностей і істотно важливих компонентів діяльності - знань, навичок і умінь, підкреслює їхню єдність. Здібності виявляються тільки в діяльності, що не може здійснюватися без наявності цих здібностей. Не можна говорити про здібності до малювання, якщо дитину не намагалися навчати малювати, якщо вона не придбала жодних навичок, необхідних для образотворчої діяльності. Тільки в процесі спеціального навчання малювання може з'ясуватися, чи є в неї ці здібності, це виявиться в тому, наскільки швидко і легко дитина засвоює прийоми роботи, навчається бачити прекрасне в навколишньому світі. Те ж саме можна обґрунтовано стверджувати і про наявність чи відсутність дослідницько-пошукових здібностей. Не можна говорити про це, не навчивши дитину певних умінь і навичок у сфері дослідницько-пошукової пошукової роботи, доступної для її віку. Тож, для формування дослідницько-пошукових пошукових здібностей у молодших школярів потрібна наполеглива і кропітка психолого-педагогічна праця.
Серйозною психологічною помилкою педагога є швидкі, без серйозної перевірки твердження, що в даного школяра немає здібностей, лише на підставі того, що дитина не опанувала ще необхідними уміннями і навичками, міцними

 
 

Цікаве

Загрузка...