WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Критерії оцінювання знань за 12-бальною шкалою - Реферат

Критерії оцінювання знань за 12-бальною шкалою - Реферат


Реферат на тему:
Критерії оцінювання знань за 12-бальною шкалою
?
Рівні навчальних досягнень учнів Оцінки (бали) Критерії
І. Початковий 1 Учень відтворює матеріал на елементарному рівні, називаючи окремий літературний факт або явище.
2 Учень розуміє навчальний матеріал на елементарному рівні його засвоєння, відтворює якийсь фрагмент окремим реченням.
3 Учень сприймає навчальний матеріал, дає відповідь у вигляді вислову (за допомогою вчителя).
II. Середній 4 Учень володіє матеріалом на початковому рівні його засвоєння, відтворює незначну його частину, дає визначення літературного явища без посилання на текст.
5 Учень володіє матеріалом та окремими навичками аналізу літературного твору, за допомогою вчителя та учнів відтворює матеріал і наводить приклад з тексту.
6 Учень володіє матеріалом, відтворює значну його частину, за допомогою вчителя знаходить потрібні приклади у тексті літературного твору.
?
Рівні навчальних досягнень учнів Оцінки (бали) Критерії
III. Достатній 7 Учень володіє матеріалом і навичками аналізу літературного твору за поданим вчителем зразком, наводить окремі власні приклади на підтвердження певних суджень.
8 Учень володіє матеріалом, навичками текстуального аналізу на рівні цілісно-комплексного уявлення про певне літературне явище, під керівництвом вчителя виправляє допущені помилки й добирає аргументи на підтвердження висловленого судження або висновку.
9 Учень володіє матеріалом та навичками цілісно-комплексного аналізу художнього твору, систематизує та узагальнює набуті знання, самостійно виправляє допущені помилки, добирає переконливі аргументи на підтвердження власного судження.
?
Рівні навчальних досягнень учнів Оцінки (бали) Критерії
IV. Високий 10 Учень володіє матеріалом та навичками цілісно-комплексного аналізу літературного твору, виявляє початкові творчі здібності, самостійно оцінює окремі нові літературні явища, знаходить і виправляє допущені помилки, працює з різними джерелами інформації, сис-тематизує та творчо використовує дібраний матеріал.
11 Учень на високому рівні володіє матеріалом, вміннями і навичками аналізу художнього твору, висловлює свої думки, самостійно оцінює різноманітні явища культурного життя, виявляючи власну позицію щодо них.
12 Учень вільно володіє матеріалом та навичками текстуального аналізу літературного твору, виявляє особливі творчі здібності та здатність до оригінальних рішень різноманітних навчальних завдань, до перенесення набутих знань та вмінь на нестандартні ситуації, схильність до літературної творчості.
?
Рівні навчальних досягнень учнів Оцінки (бали) Критерії
Початковий 1 Учень монотонно читає напам'ять лише окремі фрази художнього тексту.
2 Учень невиразно читає напам'ять невеличкий фрагмент рекомендованого для вивчення твору.
3 Учень читає напам'ять недостатній за обсягом уривок твору зі значною кількістю фактичних мовленнєвих помилок.
Середній 4 При читанні напам'ять твору учень допускає значну кількість помилок різного характеру.
5 Учень читає вивчений напам'ять твір зі значними змістовими неточностями, порушеннями правил техніки мовлення.
6 Учень читає напам'ять художній твір з окремими орфоепічними та змістовими огріхами.
?
Рівні навчальних досягнень учнів Оцінки (бали) Критерії
Достатній 7 При читанні напам'ять твору учень правильно, чітко передає зміст твору, але виконує його невиразно, монотонно.
8 Вивчений напам'ять твір учень читає з окремими декламаційними огріхами.
9 Учень виразно читає напам'ять вивчений твір, але час від часу допускає змістові неточності.
Високий 10 Учень виразно, без помилок та неточностей декламує твір напам'ять.
11 Вивчений напам'ять твір учень декламує, виявляючи індивідуальне розуміння тексту, своє ставлення до прочитаного.
12 Читання напам'ять твору учнем відзначається високим рівнем артистизму, мовленнєвої вправності. Учень виявляє особисте ставлення до прочитаного, може сформулювати і висловити своє "надзавдання" (мету) читання твору.
?
Рівень засвоєння учнями понять з теорії літератури Характеристика
Початковий рівень Учень механічно відтворює теоретичні визначення понять, не розуміючи їхньої сутності, не співвідносячи з явищами літератури, іншими поняттями.
Середній рівень Учень знає і усвідомлює визначення понять з теорії літератури, може на-вести приклади їхніх виявів у літературі.
Достатній рівень Учень не тільки знає та усвідомлює визначення теоретико-літературних понять, але й може застосувати їх під час вивчення художніх текстів, знайти приклади, що відповідають вивченим поняттям у творах художньої літератури, співвіднести з іншими поняттями.
Високий рівень Учень знає та усвідомлює визначення теоретико-літературних понять, може самостійно розкрити їх сутність, навести приклади, знайти їх прояви в літературі, використовує поняття у процесі аналізу художніх творів, характеристиці образів тощо; співвідносить теоретико-літературні поняття з іншими, з окремими явищами і всім ходом літературного й мистецького процесу, з творчістю митців; розуміє еволюцію теоретико-літературних понять в історії літератури, ідентифікує їх у текстах різних епох, напрямів, течій тощо.

 
 

Цікаве

Загрузка...