WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методика викладання різьби по дереву на уроках художньої праці в середній школі - Курсова робота

Методика викладання різьби по дереву на уроках художньої праці в середній школі - Курсова робота

тренажних дощечках, побудоване на його копіюванні, не сприяє розвитку в учнів якостей творчої особистості, робить процес навчання недостатньо ефективним. У практиці не використовуються такі важливі засоби навчання, як ознайомлення з кращими зразками народної творчості, зустрічі з народними майстрами, що є наслідком прийнятої в школі спрямованості на переважно ремісничий характер навчання художньої обробки деревини.
Значні труднощі у правильній постановцізанять в школах з художньої обробки деревини створює нестача необхідних посібників, цілковита відсутність посібників з вивчення гуцульського різьблення та інкрустації.
Серед практичних посібників з питань художньої обробки деревини, можна назвати праці таких авторів, як: Персі Л. Книжка є керівництвом для аматорів, знайомить з інструментами, матеріалами, їх вибором і підготовкою до різьблення. Значну увагу автор приділяє характеристиці орнаменту, його основним стилям, починаючи від давньоєгипетського і закінчуючи стилем Людовика XIV. У книжці розглянуть такі зображальні засоби орнаменту різьблення, як контраст світла і тіні, симетрія і ритм. Навчання різьбленню рекомендується пов'язувати з малюванням, кресленням, ліпленням.
Книжка "Узори плоскої (геометричної) різьби по дереву" знайомить читачів з плоскою (геометричною) різьбою по дереву. У ній описано основні породи дерева, що використовуються у різьбленні, а також необхідні інструменти і пристрої для різьблення. Автор рекомендує починати навчання з вправ у різьбі на дощечках. При цьому учні повинні креслити узор на дощечках без попередньої замальовки на папері. У книжці згадується про деякі зображальні засоби різьблення, зокрема про контраст, якого можна досягнути співставленням гладких частин і шорсткуватих, введенням фарб у вирізи, використанням тонованої поверхні.
М. Баженов у книжці "Плоске різьблення по дереву" (С-Пб., 1992) порівнює різьбу по дереву з випилюванням лобзиком і зазначає, що різьблення за вільністю і розмаїттям малюнків стоїть вище випилювання. Він рекомендує здійснювати навчання на дощечках з липи: спочатку у вигляді геометричних ліній, потім орнаментів різних стилів (грецький, готичний та ін.).
Книжку В. Соколова "Різьблення по дереву" (М., 1936) написана на матеріалі Абрамцівського і Кудрінського промислів Загорського району Московської області і розрахована на працівників промислових артілей, майстрів-меблярів, учнів профтехнічних шкіл і аматорів. Посібник знайомить з геометричною і плоскорельефною різьбою, а також технічними прийомами її виконання.
Книжка Л. Левіна "Різьблення по дереву" призначена для різьбярів-початківців, а також для художньо-промислових і художніх професійно-технічних училищ з навчання техніки різьблення. У посібнику описано різні види різьблення по дереву, способи його виконання, прийоми роботи інструментами, матеріали, що використовуються у різьбленні по дереву.
І. Славко, М. Захаров у книжці "Різьба по дереву і випилювання лобзиком" (К., 1988) розробили інструктивно-методичні поради з організації навчання в гуртках окремих видів різьблення по дереву (контурної, геометричної, рельєфної, скульптурної та ін.) і випилювання лобзиком, дали замальовки зразків геометричного і рослинного орнаментів. У книжці представлено план роботи гуртка різьблення, розрахований на три навчальних роки, з переліком виробів відповідно до кожного року навчання. У посібнику детально викладено практичні прийоми виконання деяких мотивів художньо-геометричного різьблення від замальовки до остаточного оформлення.
Книжка розрахована на те, щоб навчити школярів "певних практичних знаннь і навичок" різьблення, що відповідає існуючій у школі спрямованості навчання художньої обробки деревини.
Книга С. Мілюкова "Як навчитися різьбленню по дереву" (М., 1988) призначена для учнів художньо-ремісничих училищ, школярів, а також бажаючих самостійно навчитися різьбленню по дереву. В посібнику висвітлено технічні прийоми, методи і способи геометричного і орнаментального різьблення по дереву, подано відомості про деревину, робоче місце, інструменти і їх підготовку.
У книжці "Дерево ожило" (збірник на допомогу гурткам "Умілі руки". - М., 1964) значне місце відведено мозаїці з дерева і різьбленню. У ньому вміщено поради юним умільцям, як оволодіти технічними прийомами виконання наборів мозаїки (орнаментальної і сюжетної), а також, як набути навичок виконання геометричної, контурної, плоскорельєфної і рельєфної різьби.
Книжка Т. Матвєєвої "Мозаїка і різьба по дереву" (М., 1985) є підручником для учнів середніх професійно-технічних училищ. У ній ідеться про дерев'яну мозаїку і різьблення по дереву, їх види, матеріали і інструменти для виконання цих робіт. Викладено техніку виконання у мозаїці сюжетних і орнаментальних малюнків, технологію наклеювання мозаїчних наборів на основу, обробку мозаїки; прийоми виконання геометричного, контурного і рельєфного різьблення, обробку різьблених виробів. Подано малюнки мозаїчних наборів і різьблення для самостійного виконання.
Названі посібники, звичайно, далекі від художньої обробки деревини в традиціях народного мистецтва Гуцульщини. Відсутність повноцінних практичних посібників призводить до того, що навчання у школах Гуцульщини ведеться часто навпомацки, кожним педагогом за власною методикою. На даний час учителі використовують лише програму, яка, як ми уже згадували, не спрямована на творчий розвиток учнів. Дотримуючись її, педагоги основним вважають вироблення в учнів чисто ремісничих навичків і умінь різьблення та інкрустації.
Викладене й зумовило необхідність пошуку перебудови змісту і методів занять з художньої обробки деревини на уроках праці, які б сприяли формуванню в учнів не лише професійних навичок, але й зростанню їх художньої культури, розвитку творчих здібностей, тобто гармонійного формування особистості.
Як результат, можуть бути створені науково обгрунтована програма і посібник для занять різьбленням по дереву та інкрустацією в 5-7 класах шкіл, що відповідають визначеним нами завданням:
а) виявити можливості активізації навчального процесу з метою посилення творчого спрямування навчання;
б) визначити послідовність навчання (від легкого до важкого, від простого до складного і т.д.);
в) провести відбір предметів, що виготовляються з дерева, які, з одного боку, забезпечують потрібний рівень навчання, а з другого - будуть посильними для виконання учнями.
2. Особливості процесу навчання
художньої обробки деревини
Необхідною умовою розвитку дитячої декоративної творчості є створення учнями в процесі навчання художньої обробки деревини (різьблення, інкрустації) цілісних виробів ужиткового характеру. Для цього потрібно:
1. Обгрунтувати принципи відбору і методику

 
 

Цікаве

Загрузка...