WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Освіта. європейський вимір - Сценарій

Освіта. європейський вимір - Сценарій

простір вищої освіти та європейський простір дослідницької діяльності - дві взаємопов'язані частини суспільства знань. З урахуванням цих нових рішень, до Болонської співдружності було прийнято ще сім країн. Таким чином, до Болонського процесу сьогодні входять 40 країн Європи.
Наступний, четвертий самміт Болонського процесу заплановано провести 19-20 травня 2005 року у м. Берген (Норвегія). Україна має підписати Болонську декладацію саме на цьому самміті. Міністерством освіти і науки України було видано наказ № 49 від 23.01.2004 р. "Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України".
Пропонуємо Вам ознайомитися з головними ознаками сучасного суспільства, які розробив Освітній Комітет Ради Європи. Він також визначив основні знання та вміння, якими необхідно оволодіти європейцю в школі:
- Демократичне суспільство (політичні і соціальні вміння): вміння і бажання поділяти відповідальність; брати участь у груповому прийнятті рішень; мирно розв'язувати суперечки; долучатись до діяльності демократичних інституцій.
- Полікультурне суспільство (толерантність): сприйняття різноманітності; повага до інших; вміння співпрацювати з людьми інших культур, мов, релігій.
- Єдиний економічний простір(мобільність): майстерне усне та писемне спілкування; комунікативні вміння (вміння слухати, говорити, вести діалог); знання іноземних мов.
- Інформаційне суспільство: досконале знання інформаційних технологій; розуміння способу їхнього застосування; уміння знаходити та відбирати необхідну інформацію; уміння критично судити про інформацію, котра поширюється за допомогою засобів масової інформації і реклами.
- Прискорення і непередбачуваність економічного і технічного розвитку: уміння навчатися протягом усього життя; безперервна освіта як у робочому середовищі, так і в особистому і соціальному житті.
Поміркуйте та обговоріть:
1. Чому у більшості країн Європи гуманітарні предмети домінують над технічними?
2. Чому акцент робиться саме на вміннях, а не на конкретних знаннях?
3. Чи можливо в наш час, отримавши кваліфікацю, припинити навчання?
4. Від чого залежить здатність до навчання протягом усього життя?
Обов'язкова риса сучасної європейської освіти - знання декількох іноземних мов.
Сучасна "формула працевлаштування" виглядає так: "фах + комп'ютер + іноземні мови". Поняття "іноземні мови" в цій формулі означає не лише вільне володіння кількома мовами та навичками спілкування, а й уміння знаходити взаєморозуміння, "спільну мову", толерантно ставитись до іншої думки, культури тощо.
У виборі іноземної мови для навчання більшість європейських країн віддає перевагу англійській: 83 учнів середніх шкіл країн-членів ЄС вивчають англійську, 32 - французьку, 16 - німецьку, 9 - іспанську. В Україні у 2000 р. англійську мову вивчали 77,5 учнів загальних освітніх шкіл, німецьку - 17,2 , французьку - 8,1 . Вивчаються також мови Сходу та Близького Сходу. Існують спеціалізовані мовні класи, в яких вивчаються дві іноземні мови; численні курси; мережі дистанційної і кореспондентської освіти. В Україні найбільш відомою є ЄШКО (Європейська школа кореспондентської освіти). Що саме, на Вашу думку, є основною мотивацією вивчення кількох іноземних мов?
За ініціативи Ради Європи, 2001 рік було оголошено Європейським роком мов. Він проходив під девізом: "Вивчення мов відчиняє двері, і кожен може це зробити!" Його основна ідея - кожна людина може навчитися говорити новою мовою або розуміти її, це ніколи не зарано і ніколи не запізно. Вивчення мов триває все життя.
Поміркуйте та обговоріть:
1. Чи згодні Ви з твердженням, що "інтеграція в Європу починається з вивчення мов"?
2. Як Ви розумієте вислів: "Мова є засобом міжнародного виховання"?
3. Раніше освічену людину характеризували як "людину, яка багато знає", тепер - як "людину, яка постійно вчиться". А як думаєте Ви?
Досконале, на рівні міжнародних стандартів володіння мовою країни, де Ви хотіли би навчатися, є обов'язковою умовою для вступу іноземних студентів до вищих навчальних закладів, участі в програмах міжнародних обмінів , наприклад Tempus, Eragmus, Sorcates, Leonardo da Vinci.
3. Європейські освітні програми і мережі
Одна з характерних рис сучасної європейської освіти - численні програми та мережі, в яких Ви також можете брати участь. Інформацію про них можна знайти в Інтернеті. Наведемо лише кілька прикладів.
Починаючи з 90-х років ХХ століття дедалі більше шкіл східно- та західноєвропейських країн беруть участь у проекті асоційованих шкіл ЮНЕСКО. У 2002 році учасниками проекту в світі було 3200 шкіл (в Україні - 30 шкіл).
Вирішальне значення для поширення знань у сучасному суспільстві має засто сування новітніх інформаційних технологій. Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) з 1999 року здійснює проект ІАТР (Програма Розширення Доступу та Навчання в Інтернет). Докладну інформацію можна отримати на Інтернет-сторінці: http://iatp.org.ua/cen.
Міжнародна програма "Європа в школі" існує з 50-х років ХХ ст. і охоплює на сьогодні понад 32 країни. Ця програма має на меті залучити до ознайомлення й опрацювання різноманітної європейської тематики якомога більше молоді з європейських країн. Детальну інформацію дивіться на Інтернет-сторінці: http://www.europe-at-school.org.
Мережу історичних конкурсів молодіжних дослідницьких робіт з історичної тематики "EUSTORY" було створено у 2001 році за підтримки Фонду Коербера (Гамбург, Німеччина). Вона об'єднує національні конкурси, що проходять у багатьох країнах Європи ( Болгарії, Норвегії, Німеччині,Польщі, Словенії, Естонії, Україні та ін.) і сприяє більш толерантному розумінню сучасною молоддю історії своєї країни, усвідомленню спільного минулого і майбутнього Європи. Детальну інформацію шукайте на Інтернет-сторінці: www.doba.lviv.ua.
IEARN - міжнародна освітня і ресурсна мережа. За її допомогою учні з 98 країн світу створюють спільні міжнародні та національні Internet-проекти з різних навчальних предметів, різноманітної тематики, пов'язаної з широким колом інтересів та захоплень. Близько 400 тис. учасників співпрацюють в освітніх телекомунікаційних проектах на 29 мовах світу. Робота в проектах дозволяє оволодіти навичками дослідницької роботи, використовувати новітні технології навчання, розвивати навички співробітництва, сприяє розвитку навичок спілкування з людьми різних культур. IEARN и Україні співпрацює з Міністерством Освіти і Науки України, Британською радою, програмою IREX та іншими впливовими організаціями. Докладна інформація на Інтернет-сторінці: http://www.e-ukraine.org/supsites/iearn.
Головне:
Головний напрямок розвитку сучасної європейської освіти - створення єдиного освітнього простору.
Запитання і завдання:
Які особливості має сучасна європейська освіта?
Чому саме такі? Якими чинникасми вони визначаються?
Вискажіть обгрунтовану думку: наскільеки, на ваш погляд, стан освіти в Україні відповідає сучасним вимогам?
Книжкова полиця:
1. Бюлетень бюро інформації Ради Європи в Україні, № 9, 2002.
2. Герасимчук А. А. Соціологія: Навч. посібник (А. А. Герасимчук, Ю. І. Палеха, О. М. Шиян). - К.:ВЄУ, 2003.
3. Гіденс Е. Соціологія. - К.:Основи, 1996, 726 с.
4. Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. - Київ 2003, "Політехніка".
5. Збірка договорів Ради Європи, Українська версія. - К.: Парл. видавництво. - 2000.
6. Корсак К. В. Якість освіти XXI слотіття - від національних до міжнародних стандартів// Управління школою. - 2003, № 15.
7. Рада Європи. Діяльність та здобутки. - К.: Право. - 1999.
8. Степко М. Ф., Блюбаш Я. Я., Шинкарук В. Д., Грубінко В. В., Бабин І. І. Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна-Болонья-Саламанка-Прага-Берлін). Київ-Тернопіль, 2003.
9. Текст Болонської декларації та список країн, міністри яких її підписали. Спільна декларація міністрів освіти Європи (Болонья, 19 червня 1999 року) www.mon.gov.ua/education/higher
10. Матеріали журналів "Відродження", "Шлях освіти", "Помічник абітурієнта" та ін.
11. Матеріали інформаційної освітньої мережі EURIDICE - http://www eurydice.org.

 
 

Цікаве

Загрузка...