WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Релігійні, етнічні, мовні конфлікти та їх вирішення у європейському домі - Сценарій

Релігійні, етнічні, мовні конфлікти та їх вирішення у європейському домі - Сценарій

було враховано імперський характер цих держав і штучний поділ кордонів у них. Це призвело до нестабільності і кровопролиття на Балканах, на Кавказі (Абхазія, Нагірний Карабах, Осетія, Чечня), у Молдові (Придністров'я)
Подібну ситуацію в Європі передбачав Роберт Лансинг, держсекретар в адміністрації президента США В. Вільсона, який під час роботи Паризької конференції записав у своєму щоденнику про принцип самовизначення: "Цей вираз є динамітом. Він збудить надії, які ніколи не зможуть бути втілені. Я боюся, що ціна йому - тисячі життів". Етнічні протиріччя ускладнюються ще й релігійними конфліктами, щільно переплетеними з ідеологічними установками.
Можна виділити такі основні корені конфліктів у Європі:
- Ідеологічні: націоналізм, радикалізм, ісламізм (Боснія, Косово),- Політичні: боротьба національних меншин за участь в роботі владних структур, за автономію, за власну територію.
- Економічні: невдоволення більш розвинутих регіонів однаковим перерозподілом доходів з економічно менш розвинутими провінціями (Країна Басків в Іспанії, Хорватія і Словенія в колишній Югославії).
- Психологічні: нетерпимість до представників іншої конфесії чи нації, стереотипи щодо певних етносів (цигани, турки, євреї).
- Історичні: мусульмани в Боснії з'явилися, тому що після турецької окупації серби-городяни приймали іслам, щоб жити спокійно, а серби-селяни могли залишатися християнами, бо турки їм менше докучали. Південні слов'яни розмовляють однією мовою, але внаслідок розколу між Західною і Східною церквами серби користуються кирилицею, а хорвати латиницею тощо.
Завдання:
1. Об'єднайтеся в чотири групи. Опрацюйте документ Додатка № 1 (Декларацію принципів толерантності, прийняту ЮНЕСКО в листопаді 1995 року) і складіть у кожній групі (за статтями Декларації) своє визначення толерантності. Сформулюйте на дошці свої висновки щодо того, яким чином запровадити толерантність як характерну рису нашого суспільства.
2. Ознайомтеся з Додатком № 2 (про особливості релігійного та етнічного питання в Україні). За методом "мозковий штурм" (висловлювання ідей, коментарів, фраз чи слів, пов'язаних із проблемою з їх одночасним записом згідно з порядком висловлювання всіх учасників заняття) запропонуйте вирішення проблеми: "Що може сприяти досягненню міжцерковної, міжконфесійної, міжетнічної громадянської злагоди в українському суспільстві?"
3. Попрацюйте з Додатком № 3, в якому вміщено творчі та інтелектуальні завдання.
4. Перевірте себе. Продовжіть речення:
Релігійний конфлікт - це ...
Для попередження та вирішення конфліктів у Європі здійснюються такі заходи, як...
До "гарячих точок", де триває напруження, в Європі належать...
Запитання:
1. Які причини конфліктів у Європі?
2. Що Ви знаєте про мовні та релігійні конфлікти в Україні?
3. У подоланні яких конфліктів брали участь українці?
Книжкова полиця:
1. "Форум націй", газета Конгресу національних громад України.
2. Рибачук М. "Свої" і "чужі" у храмі./ Віче, 1996, № 2.
3. Новейший справочник необходимых знаний. - М., 2003.
4. Гнаткевич Ю. Куди поведе нас ратифікована хартія. (Відкритий лист Президентові України Л. Кучмі./ Літературна Україна, 2003, 29 травня.
5. Матеріали навчального семінару в рамках проекту "Навчання толерантності на прикладі історії Голокосту" Всеукраїнської асоціації вчителів історії та суспільних дисциплін "Нова Доба" та Українського центру вивчення історії Голокосту.
6. Матеріали "Независимой газеты" від 26.12.2001 р.
7. Журнал "Національна безпека і оборона" № 9 (21) (с. 15).
8. Ярош Б. Міжконфесійні конфлікти розпочалися не вчора. // Віче, 1995, № 12.
9. Вечерський В. Чий Бог кращий? // Київ, 1998, № 9-10.
10. Тараненко О. Коли мовні проблеми стають політичними. // Політика і час, 1994, № 11.
Додаток № 1
Декларація принципів толерантності
Стаття 1. Поняття толерантності
1.1 Толерантність означає повагу, прийняття і розуміння багатого розмаїття культур нашого світу, наших форм самовираження і проявів людської індивідуальності. Їй сприяють знання, відкритість, спілкування і свобода думки, совісті і переконань. Толерантність - це гармонія в багатоманітності. Це не лише моральний обов'язок, але й політична і правова потреба. Толерантність - це доброчесність, яка робить можливим досягнення миру і сприяє заміні культури війни культурою миру.
1.2 Толерантність - це не поступлення, поблажливість або удавання. Толерантність - це перш за все активне ставлення, що формується на основі визнання універсальних прав і основних свобод людини. Ні при яких обставинах толерантність не може слугувати виправданням зазіхань на ці основні цінності, толерантність повинні проявляти окремі люди, групи і держави.
1.3 Толерантність - це обов'язок сприяти утвердженню прав людини, плюралізму, демократії і правопорядку. Толерантність - це поняття, що означає відмову від догматизму, від абсолютизації істини і стверджувальних норм, встановлених в міжнародних правових актах в галузі прав людини.
1.4 Прояв толерантності, який співзвучний повазі прав людини, не означає терпимого ставлення до соціальної несправедливості, відмову від своїх або поступки чужим переконанням. Це означає, що кожна людина вільна дотримуватися своїх переконань і визнає таке ж право за іншими. Це означає визнання того, що люди за своєю природою відрізняються за зовнішнім виглядом, становищем, речами, поведінкою і цінностями і володіють правом жити в світі і зберігати свою індивідуальність. Це також означає, що погляди однієї людини не можуть бути нав'язані іншим.
Стаття 2. Державний рівень
2.2 Для того, щоб зробити суспільство більш толерантним, державам слід ратифікувати існуючі міжнародні конвенції про права людини і, якщо необхідно, розробити нове законодавство з метою забезпечення в суспільстві рівноправного підходу і рівності можливостей для всіх груп і окремих людей.
2.3 В інтересах міжнародної згоди істотно важливо, щоб окремі люди, громади і нації визнавали і поважали культурний плюралізм людського суспільства. Мир неможливий без толерантності, а розвиток і демократія неможливі без миру.
Стаття 3. Соціальні аспекти
3.1 Толерантність як ніколи раніше важлива у сучасному світі. Ми живемо у вік глобалізації економіки і все більшої мобільності, швидкого розвитку комунікації,інтеграції і взаємозалежності, у вік великомасштабних міграцій і переміщення населення, урбанізації і перетворення соціальних структур. Кожен регіон багатоликий, і тому ескалація нетерпимості і конфліктів потенційно загрожує всім частинам світу.
Стаття 4. Виховання
4.4 Ми заявляємо про свою готовність підтримувати і втілювати в життя програми наукових досліджень в області соціальних наук і виховання в дусі толерантності, прав людини і не насилля. Це означає необхідність приділяти особливу увагу питанням підвищення рівня педагогічної підготовки, учбових планів, змісту підручників і занять, вдосконалення інших навчальних матеріалів, включаючи нові освітні технології, з метою виховання чуйних і відповідальних громадян, відкритих для сприйняття інших культур, здатних цінити свободу, поважати людську гідність і індивідуальність, попереджувати конфлікти або вирішувати їх ненасильницькими засобами.
Додаток № 2
Особливості релігійного та етнічного питання в Україні
Релігійний фактор є надзвичайно важливим у системі міжетнічних відносин в Україні. У нашій державі так склалося історично, що різні регіони мають свою специфічну ідентичність, яка часто визначається відповідною церквою. У Західній

 
 

Цікаве

Загрузка...