WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Місце Європи в глобальній економіці - Сценарій

Місце Європи в глобальній економіці - Сценарій

населення в Україні зріс з 589 до 724 доларів США, хоча до показника 1990 року (1392$) ще дуже далеко.
Поміркуйте та обговоріть:
Які головні причини економічної кризи в України в період з 1991 по 1999 р.?
Зверніть увагу:
Як видно з динаміки реального ВВП, економіка України значною мірою втратила свій економічний потенціал. Це пов'язано з переходом від командно-адміністративної до ринкової економіки.
Головні причини занепаду економіки України такі:
ў Масовий і неконтрольований суспільством характер приватизації, який штучно зумовлював доведення підприємств до занедбаного стану, щоб потім їх можна було за безцінь купити
ў Жорсткий податковий прес, який загнав значну частину економіки в тінь (близько 40-60%).
ў Необґрунтована політика зовнішніх запозичень, яка привела до того, що в 1999 році зовнішній борг України складав 37,1% від ВВП, а сукупний борг взагалі досягнув критичного рівня і становив 61% від ВВП.
ў Безконтрольна емісія грошей, лібералізація цін і торгівлі, що зумовлювало розкручування інфляційної спіралі.
ў Недосконала політика відтворення основних фондів (зменшення інвестицій в основний капітал у 6,5 разів і зношення основних фондів що сягає 60-70%).
ў Відкритість національного ринку, що підірвало позиції вітчизняного виробника.
ў Вкрай низька купівельна спроможність населення (реальні грошові доходи знизились майже в 3 рази).
ў Короткостроковий характер кредитування підприємств банками, з високими процентними ставками, що "заморожувало" інвестиційну та інноваційну діяльність.
Незважаючи на проблеми, які виникали під час розбудови ринкової економіки, Україна поступово поновлює структуру виробництва, застосовуючи нові технології, активно розбудовує ринкову інфраструктуру, яка сприяє розвитку бізнесу в Україні.
Дані діаграми "Динаміка темпів інфляції в Україні, Польщі та ЄС" свідчать про досить низький темп інфляції в країнах ЄС, на відміну від України та Польщі. У 2002 році темп інфляції в Польщі досягнув середнього рівня по ЄС, а в Україні взагалі відбулася дефляція.
3. Співпраця України з ЄС.
То в чому ж зацікавлений Європейський Союз по відношенню до України? Адже після розширення ЄС Україна стане одним з його безпосередніх сусідів на Сході. Тож Європейська Комісія в посланні "Розширена Європа" запропонувала низку заходів, спрямованих на розвиток зони процвітання і мирного співробітництва, - "кільця друзів", серед яких є і Україна.
Головна мета запропонованої нової сусідської політики полягає у створенні засад для всебічного розвитку стосунків з країнами-сусідами ЄС за принципами демократії, поваги до прав людини, меншин і фундаментальних свобод, та верховенства закону - саме тих, на яких побудований і Європейський Союз.
Загальна ж мета ЄС в політиці нового сусідства є подвійною. Перше - разом з країнами-сусідами ЄС створити регіон процвітання і стабільності на засадах спільних цінностей, економічної інтеграції і зміцнення політичних зв'язків, а також співпраці за широким спектром напрямків. І друге - встановити спеціальні стосунки з новими сусідами з можливістю їхнього повного доступу до внутрішнього ринку ЄС - в міру готовності цих країн до таких стосунків.
Механізм співробітництва України з ЄС
Співпраця між Україною та Європейським Союзом визначається, перш за все, спільними саммітами України та країн ЄС.
Черговим кроком у напрямку зближення України з Європою став Ялтинський самміт "Україна - ЄС", котрий відбувся 7-8 серпня 2003 р. і на якому було розглянуто конкретні положення Плану дій у межах стратегії сусідства, а також практичні питання: поглиблення економічної співпраці, посилення прикордонного контролю, особливо на російському кордоні, а також приборкання нелегальної іміграції.
Для України співпраця з розширеною Європейською Спільнотою базуватиметься на Угоді про партнерство і співробітництво, яка діє з 1998 року, але ще не повною мірою реалізована, і залишається надійним та ефективним інструментом співпраці. Крім того, були започатковані транскордонні так звані "Сусідські програми" на 2004-2006 роки, в яких Україна та її сусіди по ЄС визначатимуть спільні пріоритети для транскордонних заходів, а також визначатимуть спільні керівні структури для реалізації цих заходів.
А після закінчення "другої хвилі" розширення ЄС, на основі розвинутих нових сусідських відносин та виходу України на якісно вищий рівень розвитку економіки, демократії та громадянського суспільства, стане можливим вирішення питання про укладення Угоди про асоціативне членство.
Так, Європа - наш спільний дім. Колись ми залишили його, відцурались родини і зійшли на манівці економічного і соціального розвитку. Тепер ми маємо нагоду повернутися до нашої Європейської родини. Але, водночас, ми маємо усвідомити, що лише наші особисті досягнення, праця кожного з нас, наші успіхи у розбудові економіки і демократії є запорукою того, що європейська родина нас прийме. А західний кордон України не стане східним кордоном Європи. Україна була частиною Європи і завжди залишатиметься такою. І саме молоде покоління громадян України має бути особливо зацікавленим в тому, щоб Європа наблизилась якомога ближче і більше інтегрувалася. Саме молоде покоління українців може отримати найбільші переваги від такої перспективи - перспективи інтеграції України до ЄС, яка, проте, не є кінцевою метою, а радше засобом забезпечення стабільності, миру, демократії та добробуту. І саме на молоде покоління покладено відповідальність за успішність перетворень.
Запитання та завдання:
Уявіть що Ви - представник Ради Європи:
- Дайте коротку економіко-географічну характеристику України.
- Розкрийте зміст конкретних економічних показників і досягнень, які становлять основу успіху країн ЄС.
- В чому головні причини невдач України на шляху до євроінтеграції?
- Які заходи Ви порекомендували би здійснити Уряду України для вступу до ЄС?
Уявіть, що Ви - представник Уряду України:
- Яким повинен бути шлях до економічного розвитку та зростання України?
- Визначте перспективні завдання, які необхідно розв'язати з метою подальшої інтеграції України до ЄС.
Книжкова полиця:
1. Ковальчук Г. О. та ін. Економіка: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Г. О. Ковальчук, В. Г. Мельничук, В. О. Огнев'юк. К.: Навч. Книга, 2003. - 352 с.: іл.
2. Міжнародна економіка: Підручник / А. П. Румянцев, Г. Н. Климко, В. В. Рокоча та ін..; За ред. А. П. Румянцева. - К.:Знання-Прес, 2003. - 447 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
3. Статистичні таблиці. З послання Президента України до Верховної Ради України від 15.04.2003 // Економіст. - 2003. - № 7.
4. Сіденко В. Структурні аспекти інтеграції української економікив економічний простір Європейського Союзу // Співпраця ЄС та України. - 2003. - № 3.
5. Сервер ЄС: www.europa.eu.int
6. Статистика по Європі: www.europa.eu.int/comm/eurostat

 
 

Цікаве

Загрузка...