WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Місце Європи в глобальній економіці - Сценарій

Місце Європи в глобальній економіці - Сценарій

літерою слова "Європа". Паралельні лінії символізують стабільність як ознаку євро. Офіційне скорочення євро зареєстровано в Міжнародній Організації Стандартизації (ISO) і використовується для ділових, фінансових та комерційних цілей.
Розглянемо монети та паперові гроші ЄС:
Поміркуйте та обговоріть:
Напередодні введення Євро робились такі прогнози:
Хто виграє? Хто програє?
ў Європейська економіка.
Передбачається, що євро стане сильною противагою доларові США на світовому ринку. ў Банки втратять доход, пов'язаний з обміном валют.
ў Бюджети держав країн Європи зможуть отримати прибуток близько $6 млрд. євро за рахунок не повернення старих грошей у встановлений термін, які залишать собі колекціонери. ў Держави-члени ЄВС не зможуть користуватися політикою регулювання валютного курсу (для стимулювання експорту), відсотковими ставками (для стимулювання інвестицій) та фіскальною політикою (з метою протидії уповільнення економічного зростання).
ў Усунення курсового ризику в діяльності підприємств та банків. ў Біржі, у зв'язку зі зникненням деяких валют, зменшать свої обороти та прибутки.
ў Зменшення витрат підприємств, пов'язаних з конвертацією. ў Державам Європи доведеться утримувати додатковий бюрократичний апарат ЄС.
ў Туристи будуть платити менше банкам за конвертацію при відвідуванні різних країн Європи. ў Долар та американська економіка можуть постраждати, якщо євроексперимент все ж таки виявиться вдалим і євро зможе усунути долар.
Спробуйте проаналізувати, які з них справдились, а які ні. Зробіть загальний висновок.
Запитання та завдання:
1. Коли було зроблено першу спробу створити Європейський валютний союз (ЄВС)?
2. Що передбачав "План Вернера"? Чому його не було реалізовано?
3. Що означає термін "європейська валютна змія"?
4. Яка спільна європейська валюта була введена у безготівковій формі до євро, і як вона використовувалась?
5. Коли було введено євро у безготівковій та готівковій формі?
6. Чи виконують всі члени Європейського валютного союзу умови Маастрихтського договору?
7. Які головні причини не входження Данії, Швеції та Великої Британії до ЄВС?
8. Які переваги та недоліки виникають у зв'язку з введенням євро?
Книжкова полиця:
1. Ковальчук Г. О. та ін. Економіка: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Г. О. Ковальчук, В. Г. Мельничук, В. О. Огнев'юк. К.: Навч. Книга, 2003. - 352 с.: іл.
2. Міжнародна економіка: Підручник / А. П. Румянцев, Г. Н. Климко, В. В. Рокоча та ін..; За ред. А. П. Румянцева. - К.:Знання-Прес, 2003. - 447 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
3. Бураковський І. Євро: інституційний механізм та перші результати функціонування // Аналітичний щоквартальник. - 2003. - № 2.
4. Сервер ЄС: www.europa.eu.int
5. Національний банк України: www.bank.gov.ua
6. Статистика по Європі: www.europa.eu.int/comm/eurostat
7. Інформація про євро на сторінці Представництва Європейської Комісії в Україні, Бєларусі та Молдови: www.delukr.cec.int/en/eu_global_player/1.php
8. Європейський Центральний Банк: www.ecb.int
§ 17 ПЕРСПЕКТИВИ ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ ДО ЄВРОСОЮЗУ
На цьому уроці Ви дізнаєтесь:
- про загальну економічну ситуацію в Україні в порівнянні з країнами Європейського Союзу;
- про причини низького рівня розвитку економіки України;
- про шляхи економічного розвитку та зростання України;
- про конкретні економічні показники і досягнення, які становлять основу успіху країн ЄС.
1. Місце України у розширенні Євросоюзу
На початку ХХІ ст. було передбачено розширення ЄС за рахунок країн Центральної і Східної Європи. Комісія ЄС поділила ці країни на 3 групи:
1. Країни, з якими було розпочато конкретні переговори про вступ до ЄС.
2. Країни, переговори з якими перенесені на більш пізній термін.
3. Країни, для яких приєднання до ЄС є віддаленою перспективою і вони не є асоційованими членами.
Вступ до ЄС вимагає низки глибоких економічних і політичних заходів, спрямованих до адаптації їхніх господарств до умов європейської економіки.
Україна віднесена до третьої групи країн, які вважаються потенційними претендентами на членство в ЄС, але це її віддалена мета.
Поміркуйте та обговоріть:
Чому для України приєднання до ЄС є віддаленою перспективою, і вона не є асоційованим членом ЄС?
2. Аналіз економічних показників України
Україна оцінюється західними експертами таким чином: "Україна є територіально найбільшою європейською країною (крім Росії). Вона є більш відсталою в економічному плані від найменш розвинутих 10 країн Європи. В разі приєднання України до ЄС виникла б значна потреба в структурній допомозі. Як традиційно аграрна країна, Україна мала би значну потребу у фінансовій підтримці для відбудови свого сільського господарства".
Для того щоб з'ясувати причини небажання ЄС впускати Україну до своєї "родини", проаналізуємо деякі показники рівня економічного розвитку України:
Як видно з діаграм рівнів розвитку країн Європейського Союзу (Додатки 3.5.1-3.5.2), показник ВВП на душу населення за ПКС для цих країн майже однаковий і, в середньому, становить 25 тис. дол. США за ПКС. Це свідчить про однаково високий рівень економічного розвитку країн ЄС. Що ж стосується рівня розвитку економіки країн-кандидатів до ЄС, то він неоднорідний. Є країни, що за показником ВВП на душу населення за ПКС наздогнали країни ЄС (Кіпр, Словенія, Мальта), а є й такі, що знаходяться майже на однаковому рівні з Україною (Болгарія, Румунія). Таким чином, рівень економічного розвитку України майже вдвічі менший, ніж навіть у найменш економічно розвинутих країн-претендентів на вступ до ЄС.
Для України чітко не визначені строки вступу до Євросоюзу. Стратегія інтеграції України до ЄС визначає основні пріоритети діяльності органів виконавчої влади на період до 2007 року, протягом якого мають бути створені передумови, необхідні для набуття Україною повноправного членства в ЄС.
Як видно з наведених даних (Додаток 3.5.3), за роки незалежності в Україні відбулося катастрофічне скорочення виробництва: за період 1990-1999 рр. - майже в 2,5 рази. Найнижчої точки спаду реальний ВВП досягнув у 1999 році, а вже в 2000 році відбулося зростання економіки на 5,9%, в 2001 р. - на 9,2%, в 2002 р. - на 4,6%.
Зараз економіка України перебуває у фазі пожвавлення. Найбільший темп спаду реального ВВП був у 1994 році і становив майже 23%. Основною причиною цього була гіперінфляція, яка "з'їла" оборотні кошти підприємств і позбавила інвестиційних джерел для розвитку виробництва.
Показник ВВП на душу населення в Україні спадав дещо меншими темпами, ніж реальний ВВП. Це, в основному, пов'язано зі зменшенням чисельності населення за період1990-2002 рр. на 3,9 млн. осіб. ВВП на душу населення зменшувався до 1998 року, на відміну від ВВП, який падав до 1999 року. Тобто реальне незначне зростання економіки вже відбулося в 1999 році. За період 1999-2002 рр. реальний ВВП на душу

 
 

Цікаве

Загрузка...