WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Місце Європи в глобальній економіці - Сценарій

Місце Європи в глобальній економіці - Сценарій

сусідніх європейських країн з початково близьким економічним потенціалом 1970 р. 1980 р. 1991 р.
Австрія - ринкова економіка
Чехословаччина - адміністративно-командна (планова) економіка 1960
1604 9990
2666 20140
2470
Західна Німеччина (ФРН) - ринкова економіка
Східна Німеччина (НДР) - адміністративно-командна (планова) економіка 2860
2109 13340
4421 23630
6900
Зверніть увагу:
Європейська економічна історія наочно проілюструвала нездатність країн з адміністративно-командною (плановою) економікою динамічно розвиватися. Крім того, країни з плановою економікою дедалі більше відставали від початково близьких показників країн з ринковою економікою не лише за рівнем доходів, а й за іншими показниками життєвого рівня, наприклад за тривалістю життя, рівнем дитячої смертності та наявністю товарів довгострокового користування у родинах.
2. Особливості змішаної економіки країн Європи.
Особливостями змішаної економіки є:
1. Багатоукладність форм власності. Переплетіння, взаємопроникнення і взаємодоповнення колективного, приватного і державного господарств, конкуренція між ними та вільний перехід від одного типу господарства до іншого.
2. Соціальна орієнтація економіки, підвищення на її основі життєвого рівня людей.
3. Зростання рівня добробуту і якості життя.
4. Поєднання саморегулювання і регулювання економіки.
5. Співпраця уряду з профспілками і підприємцями.
6. Захист конкуренції (антимонопольне законодавство). Захист прав споживачів.
7. Поєднання принципів вільної конкуренції і соціальної справедливості.
8. Існування системи державних і приватних фондів соціального страхування.
9. Регулювання розподілу доходів (введення прогресивної ставки оподаткування, видатків на соціальне страхування, надання субсидій малозабезпеченим).
10. Стимулюючий характер оподаткування.
11. Обмеження приватної власності в інтересах суспільства.
12. Стимулювання реалізації підприємницьких здібностей.
Це цікаво (див. таблицю 3.2.5):
Таблиця 3.2.5. Форми сучасної ринкової економіки в деяких країнах світу
№ Форма (приклад) Характерні риси
1 Ліберальна
(США) Мінімальне втручання держави у перебіг економічних процесів. Лише у тих випадках, коли ринок виявляє свою неспроможність або неефективність. Метою бізнесу є отримання максимального прибутку.
2 Соціальна
(Німеччина) Не лише державне регулювання у випадку неспроможності ринку в освіті, сільському господарстві, видобувній промисловості, а й гарантування державою високого рівня життя непрацюючим верствам населення (дітям, пенсіонерам, безробітним, інвалідам). Державне сприяння перетворенню найманих працівників у співвласників підприємств.
3 Соціально-демократична
(Швеція) Держава бере на себе основний тягар соціальних витрат громадян: у зв'язку з утриманням дітей у дитячих установах, одержанням вищої освіти, охороною здоров'я, пенсійним забезпеченням. Для забезпечення високих соціальних гарантій і виплат громадяни сплачують до бюджету високий податок.
4 Поєднання ринкового та державного регулювання
(Японія) Поширення загальнонаціонального рекомендаційного планування поряд з приватною власністю на ресурси. Метою бізнесу є контроль за якомога більшою частиною національного і світового ринків. Принцип економічних відносин - патерналізм - повна підпорядкованість молодших старшим за віком та посадою, відданість своїй фірмі.
Соціальна ринкова економічна система Європейської Спільноти, на відміну від планової, політичні міркування та суспільну спрямованість економіки реалізує не адміністративно-командними методами безкоштовного забезпечення благами, свідомого заниження цін, встановлення різного роду пільг для абсолютно всіх громадян, а виваженою макроекономічною, зокрема податковою, політикою, механізмами адресних субсидій та дотацій, іншими ринковими методами.
Поміркуйте і обговоріть:
1. Як організується соціальний захист населення в соціальній ринковій економіці Європи?
2. Які ключові елементи економічної підтримки соціально вразливих груп населення притаманні європейській соціальній ринковій економіці?
Соціальна спрямованість ринкової економіки передбачає соціальний захист лише окремих, соціально вразливих груп населення: молоді та осіб похилого віку, інвалідів, безробітних та малозабезпечених, змушуючи соціально благополучні групи сумлінною і високопродуктивною працею самим забезпечувати досягнення і підтримку власного благополуччя, власної соціальної стабільності.
Європейській соціальній ринковій економіці притаманні такі ключові елементи економічної підтримки соціально вразливих груп населення:
- встановлений державою мінімум заробітної плати;
- забезпечення гарантованого державою мінімуму медичного обслуговування і освіти;
- допомога при безробітті;
- компенсація втрат заробітної плати при хворобі;
- пенсії при інвалідності;
- пенсії за віком;
- допомога при народженні дитини і оплата відпустки при догляді за дитиною;
- допомога на поховання;
- допомога малозабезпеченим.
3. Перспективи соціальної спрямованості економіки України.
Європейський вибір нашої держави, її конституційне визначення як "соціальної" передбачають створення в Україні економічно ефективної системи соціального забезпечення, яка будується з оглядом на три фундаментальні принципи європейської соціальної системи:
1) Соціальну допомогу потрібно надавати лише тому, хто фізично чи розумово нездатний про себе подбати.
2) Соціальні пільги повинні сприяти здійсненню необхідних змін в економіці, а не перешкоджати їм.
3) Державні соціальні пільги повинні отримувати громадяни безпосередньо від держави, а не від посередників-підприємств. Таким чином, соціальна підтримка, особливо допомога малозабезпеченим та мінімальне медичне обслуговування, не повинні перешкоджати соціальній мобільності і повинні бути доступними безробітним та людям, які змінюють місце роботи.
Розбудова системи соціального захисту в нашій соціальній державі саме на таких європейських принципах буде сприяти реалізації нашого європейського вибору, полегшить наше майбутнє входження до ЄС.
Завдання:
Проаналізуйте витрати бюджету України і зробіть висновок про соціальну спрямованість української економіки (див. діаграму 3.2.1).
Зверніть увагу:
Значні обсяги витрат бюджету обумовлені тим, що держава повинна постійно збільшувати видатки на утримання соціальної сфери: освіту, культуру, охорону здоров'я, виплату пенсій тощо. Крім цього, значні витрати здійснюються на обслуговування державного боргу, правоохоронну діяльність, національну оборону, на утримання державного апарату управління.
За даними діаграми, частка на утримання соціальної сфери становить майже 10%, але цього недостатньо для нормального забезпеченнясоціального захисту населення.
Запитання та завдання:
1. Які типи і форми економічних систем притаманні європейським

 
 

Цікаве

Загрузка...