WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Місце Європи в глобальній економіці - Сценарій

Місце Європи в глобальній економіці - Сценарій

зменшується. Загальний рівень життя не знижується; просто дедалі менша частина економічного продукту приходиться на частку окладів та зарплат. Навіть в Німеччині… доля зарплат з 1982 р. упала на 10 процентів."
Г.-П. Мартін та Х. Шуманн, німецькц дослідники.
Поміркуйте та обговоріть:
- чому глобалізаційні процеси викликають занепокоєння?
- на які негативні наслідки їх вказують німецькі дослідники?
- які ви можете додати?
Ряд дослідників звертають увагу на те, що в умовах вільного руху капіталу, замість взаємовигідного обміну, відбувається витікання капіталу з одної країни в іншу. Держави починають конкурувати між собою за залучення капіталу і, внаслідок цього, втрачають контроль за економічними, соціальними, екологічними, культурними процесами. Переведення капіталу (а отже, і виробничих об'єктів) в країни з нижчою вартістю робочої сили, нижчими податками, нижчими екологічними нормами призводить до зростання безробіття та зменшення податкових надходжень.
Рис. 3.1.5. Причини вивезення капіталу з ЄС до країн Азії
Це цікаво:
У країнах Заходу цілі галузі виробництва згортаються через те, що товари, вироблені в них, не можуть за ціною конкурувати з товарами, виробленими в країнах Азії з низьким рівнем оплати праці. Щоб стримати відтік капіталу та розпад промисловості, західні держави змушені знижувати рівень податків, мінімальний рівень оплати праці, соціальні та екологічні стандарти.
"В усьому світі економічна глобалізація приносить все більшу долю зростаючого добробуту привілейованим прошаркам Півночі та Півдня - багатим власникам власності та капіталу, а також висококваліфікованим професіоналам за рахунок решти населення…" За 16 років, з 1978 по 1994 роки, в Західній Німеччині частина зарплат та окладів серед доходів, що залишались після сплати податків, знизилась з 54 до 45%, за цей же період частка доходів від процентів та корпоративних прибутків зросла з четверті до третини. "В світлі цих даних конфлікти, що виникають через всесвітню економічну інтеграцію, означають не більше й не менше як боротьбу за розподіл, яка є такою ж старою, як і сам капіталізм."
Запитання та завдання:
1. Які позитивні та негативні риси має глобалізація?
2. Поясніть, чому глобалізація економіки набула значних масштабів саме наприкінці ХХ ст.?
3. Яка з країн Європи є найбільш готовими до функціонування у глобальних мережах?
4. На які наслідки глобалізації вказують дослідники? Чи погоджуєтесь Ви з їх думкою?
5. Що вам відомо про рух антиглобалістів? Які їх вимоги?
6. Проведіть дискусію, розбившись на дві групи: глобалісти та антиглобалісти. Основну увагу звертайте на добір аргументів.
Книжкова полиця:
1. Ковальчук Г. О. та ін. Економіка: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Г. О. Ковальчук, В. Г. Мельничук, В. О. Огнев'юк. К.: Навч. Книга, 2003. - 352 с.: іл.
2. Міжнародна економіка: Підручник / А. П. Румянцев, Г. Н. Климко, В. В. Рокоча та ін..; За ред. А. П. Румянцева. - К.:Знання-Прес, 2003. - 447 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
3. Рахункова палата: www.eca.eu.int
4. Соціально-економічний комітет: www.ces.eu.int
5. Європейський центральний банк: www.ecb.int
6. Європейський інвестиційний банк: www.eib.int
§ 15 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР: РІЗНІ ТИПИ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ЄВРОПИ
На цьому уроці Ви дізнаєтесь:
- про форми сучасної ринкової економіки в деяких країнах світу;
- про особливості соціально орієнтованої економіки європейських країн;
- про особливості змішаної економіки;
- які позитивні та негативні риси мають ринкова та планова економіки;
- про перспективи соціальної спрямованості економіки України.
1. Типи економічних систем.
Пригадайте:
З курсу "Основи економіки" Ви вже знаєте про типи економічних систем, що існують у світі.
1. Які типи економічних систем Ви знаєте?
2. Назвіть особливості кожної із систем.
Таблиця 3.2.1. Особливості традиційної, ринкової, планової та змішаної економік
Тип економічної системи Особливості Приклад
Традиційна Економічна діяльність здійснюється за існуючими традиціями і звичаями. Економіка деяких африканських племен
Ринкова Базується на принципах:
ў економічної свободи;
ў конкуренції;
ў автоматизму регулювання. США
Планова (командно-адміністративна) Базується на принципах:
ў централізму;
ў ієрархії;
ў "зрівнялівки". Північна Корея, Куба, колишній СРСР
Змішана Вільне підприємництво поєднується з державним регулюванням. Держава може не лише контролювати певні процеси, а й втручатися у розподіл. Сучасна економіка потребує поєднання різних типів підприємництва і форм власності. Більшість розвинутих країн світу
Поміркуйте та обговоріть:
1 Який тип економічної системи є кращим?
2. Які особливості має змішана економіка? Чому в більшості розвинутих країн панує саме цей тип економіки?
Це цікаво:
Таблиця 3.2.2. Позитивні та негативні риси ринкової економіки
ПОЗИТИВНІ РИСИ НЕГАТИВНІ РИСИ
Висока ефективність виробництва Кризи перевиробництва, коливання виробництва
Широке застосування досягнень науки і техніки, сприяння НТП Безробіття і банкрутство, невпевненість у майбутньому
Свобода підприємницької діяльності і відповідальність Поділ суспільства на бідних і багатих
Рівноправність учасників ринку Прагнення будь-якою ціною заробити гроші
Встановлення ринкової ціни під впливом попиту і пропозиції Кримінальний характер тіньової економіки
Приватна власність Занепад конкуренції
Направленість ринку на задоволення потреб людей, покращення асортименту і якості товарів і послуг Незацікавленість у фінансуванні розвитку науки, культури, освіти, охорони природи
Формування енергійного, ініціативного і відповідального працівника Егоїзм, індивідуалізм працівника
Таблиця 3.2.3. Позитивні та негативні риси планової економіки
ПОЗИТИВНІ РИСИ НЕГАТИВНІ РИСИ
Повна зайнятість Монополізація і бюрократизація економіки. Відсутність свободи підприємництва
Соціальний захист (безкоштовна освіта, медицина, путівки) Державна власність на всі види ресурсів. Централізоване планування економіки. Безвідповідальність чиновників
Стабільні ціни Низька ефективність виробництва, зниження темпів НТП
Можливість швидкого нагромадження виробничих ресурсів і перерозподілу їх в пріоритетні галузі Низький рівень життя, "зрівнялівка"
Усунення робітників від суспільних процесів, відчуження від власності і влади
Безініціативність працівника
Диктатура виробника над споживачем, встановлення жорстких фіксованих цін
Постійний дефіцит ресурсів і споживчих товарів, несвобода у виробництві і споживанні
Створення сприятливих умов для формування і функціонування тіньової економіки
Завдання:
Порівняйте рівні розвитку деяких країн з ринковою та плановою економіками (див. таблицю3.2.4).
Таблиця 3.2.4. Рівні розвитку деяких країн з ринковою та плановою економіками
Пари

 
 

Цікаве

Загрузка...